Pradžia
Pradžia

Chorai

Tautinės dainos choras LIETUVNINKAS
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2
Vadovė Danutė Klevienė
Tel. +370 686 09 589
 
Marijampolės senjorų choras BOČIAI
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2
Vadovas Leonas Kisieliauskas
Tel. +370 682 42694
 
Marijampolės tremtinių choras GODOS
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2
Vadovė Laima Venclovienė
Tel. +370 614 82043
 
Marijampolės mišrus choras ŠEŠUPĖ
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2
Vadovas Valdas Mačiulskas
Tel. +370 613 99570
 
Marijampolės kamerinis choras SUVALKIJA
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2
Vadovė Virginija Junevičienė
Tel. +370 687 44569
 
Marijampolės ČESLOVO SASNAUSKO kamerinis choras
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2
Vadovas Mindaugas Radzevičius
Tel. +370 648 90220
 
Marijampolės vaikų ir jaunimo choras VYTURĖLIS
Marijampolė, Vilkaviškio g. 2
Vadovai:  Bronislava Barauskienė +370 686 73132,
Laima Venclovienė +370 614 82043