Pradžia
Pradžia

In Memoriam. Vytautas Grinius

In Memoriam. Vytautas Grinius

Eidamas 92 metus Amžinybėn išėjo Vytautas Grinius, Kazio Griniaus memorialinio muziejaus įkūrėjas ir ilgametis  direktorius, V. Kudirkos muziejaus-klėtelės Paežeriuose įkūrėjas, pedagogas, kraštotyrininkas. Vytautas Grinius buvo nenuilstantis visuomenininkas, prisidėjęs prie Sūduvai reikšmingų žmonių, veiklos, istorinių įvykių įamžinimo, dalyvavo Sūduvos istorijos mėgėjų, Vytautų klubų veikloje.  2010 m. už ypatingus nuopelnus saugant Sūduvos krašto istoriją apdovanotas Šv. Jurgio, Marijampolės globėjo, ordinu.

Vytautas Grinius gimė, augo, mokėsi ir visą gyvenimą praleido Sūduvos krašte.  Gimė Valčiuvos k., Marijampolės raj.,  mokėsi Puskelnių ir Pietarių pradinėse mokyklose, Baraginės progimnazijoje ir Marijampolės pirmojoje vidurinėje mokykloje. Studijoms jis taip pat pasirinko Marijampolės miestą –  mokėsi Marijampolės mokytojų seminarijoje ir tik trumpam buvo išvykęs iš Sūduvos, kol studijavo Lietuvos kūno kultūros institute (LKKI). Baigęs mokslus, 1950 m. pradėjo dirbti Vilkaviškio rajone: fizinio lavinimo mokytoju Klampučių 7-metėje mokykloje, vėliau Paežerių 7-metėje mokykloje dirbo Paežerių 8-metės mokyklos direktoriumi. Kūrė Kazio Griniaus memorialinį muziejų Marijampolėje, o nuo 1997 m. gruodžio 16 d. buvo šio muziejaus direktoriumi ir jam vadovavo iki 2017 m.

Atgimimo metais Vytautas Grinius rūpinosi giminaičio III Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus  atminimo įamžinimu, puoselėjo jo vardo muziejų Marijampolėje, organizavo daug renginių, inicijavo Lietuvos Prezidento Kazio Griniaus parodą Lietuvos Respublikos Seime,  2007 m.  jo iniciatyva  buvo perleistos Kazio Griniaus knygos „Atsiminimai ir mintys“, spaudoje paskelbė daug kraštotyrinių straipsnių, humoreskų, atsiminimų.

Už pasiaukojamą darbą saugant ir įprasminant Sūduvos krašto praeitį Vytautas Grinius  buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Netekome šviesios asmenybės, Sūduvos krašto istorijos puoselėtojo ir liudininko. Vytautas Grinius  išliks atmintyje  be galo  mylintis savo kraštą ir visą gyvenimą besidomintis jo istorija,  smalsus ir energingas, mėgstantis šachmatus, savo  darbui ir savo pomėgiams atidavęs visą savo gyvenimo laiką.

Marijampolės savivaldybės vadovybė ir administracija reiškia nuoširdžią užuojautą Vytauto Griniaus artimiesiems ir visiems jį pažinojusiems.  Liūdime kartu.

Atsisveikinti su Vytautu Griniumi galima nuo birželio 27 d.  laidojimo salėje Vilkaviškyje (po Vilkaviškio Katedra).  Laidotuvės – birželio 28d., antradienį, Paežerių kapinėse. Karstas išnešamas 12 val. 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}