Pradžia
Pradžia

Kalbam apie kalbą: simbolinės raidinės santrumpos

Kalbam apie kalbą: simbolinės raidinės santrumpos

Simbolinės santrumpos – raidinis ar kitoks standartizuotas sutartinis ženklas, paprastai rašomas be taško. Rašte dažnai pasikartojančius žodžius ar sudėtinius pavadinimus įprasta trumpinti. Gali būti trumpinami ir tikriniai, ir bendriniai žodžiai, taip pat sudėtiniai keliažodžiai pavadinimai. Šiandien aptarkime raidines santrumpas: kaip yra sudaromos raidinės santrumpos ir kaip jos rašomos.

Pavadinimų raidinės santrumpos paprastai sudaromos visus savarankiškus žodžius žymint pirmosiomis didžiosiomis raidėmis, po kurių taškai nededami, pvz.: LR (Lietuvos Respublika), LRS (Lietuvos Respublikos Seimas), VRK (Vyriausioji rinkimų komisija), VLKK (Valstybinė lietuvių kalbos komisija), BMA (bazinė mėnesinė alga), MMA (minimalioji mėnesinė alga), PVM (pridėtinės vertės mokestis), VKI (Valstybinė kalbos inspekcija) LRKT (Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas), PSPC (Pirminės sveikatos priežiūros centras), GMPS (Greitosios medicinos pagalbos stotis), MKC (moksleivių kūrybos centras) ir kt. Be to, jos gali būti sudarytos iš skiemenų, pvz.: Interpolas (angl. International Criminal Police Organization), Eurostatas (Europos Sąjungos statistikos tarnyba), arba iš raidžių ir skaitmenų derinio, pvz.: ES 27 (27 šalių Europos Sąjunga), VKM II (Antrasis valiutų kurso mechanizmas).

Svarbu įsidėmėti:

1. Pavadinime ar pasakyme esantys tarnybiniai žodžiai (jungtukai, prielinksniai) trumpinant yra praleidžiami, pvz.: IRD (Informatikos ir ryšių departamentas), ŠMSM (Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), VMVT (Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba).

2. Trumpinant sudėtinį pavadinimą (pvz. nurodant įstaigą ir jos padalinį), tarp jų paliekamas tarpas, pvz.: MK ESDF (Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas), MK VTF (Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakultetas), VUL SK (Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos).

3. Ilga santrumpa gali būti perskiriama, kad būtų patogiau ją perskaityti ir suvokti, bet neskaidoma keliant į kitą eilutę, pvz. LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti).

4. Raidine santrumpa gali būti pakeistas ne visas sudėtinis pavadinimas, o tik jo dalis, pvz.: LR (Lietuvos Respublikos) finansų ministerija, Lietuvos kariuomenės LDK (Lietuvos didžiojo kunigaikščio) Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas, VĮ (valstybės įmonė) Registrų centras.

5. Kad tekstuose raidines santrumpas būtų paprasčiau vartoti, kartais jos sudaromos taip, kad būtų panašios į žodžius, pvz.: REGIA – regionų geoinformacinės aplinkos paslauga, LIS – licencijų informacinė sistema, VIRSIS – Viešojo informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema, LIMIS – Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema. Šnekamojoje kalboje tokios santrumpos gali būti vartojamos kaip tikriniai žodžiai ir linksniuojamos, pvz.: Paieškokite informacijos Lise, Limyje ir pan.

6. Mažosios raidės raidinėse santrumpose nerašomos, išskyrus atvejus, kai du skirtingus pavadinimus sudarančių žodžių pirmosios raidės sutampa, pvz.: VšĮ (viešoji įstaiga) ir VĮ (valstybės įmonė) arba kai žodis prasideda dviraidžiu, pvz.: ChS (Chartijos sutartis), plg. CS; DzNP (Dzūkijos nacionalinis parkas), plg. DNP.

7. Rišliame tekste vartojant raidines santrumpas, pirmą kartą būtina parašyti visą nesutrumpintą pavadinimą, o po jo skliaustuose nurodyti santrumpą, pvz.: Įstatymų ir kitų teisės aktų registras (toliau – TAR) – pagrindinis valstybės registras. Tolesniame tekste nebūtina vien tik skliaustuose nurodytą santrumpą vartoti, galima rašyti ir visą pavadinimą.

8. Vienas žodis dviem didžiosiomis raidėmis santrumpose gali būti žymimas norint raidines santrumpas lengviau atskirti vieną nuo kitos, pvz. LST (Lietuvos standartas), arba kai sudurtinio žodžio pirmasis dėmuo yra nelietuviškas ir atskirai nevartojamas (pvz.: hidro-, termo-, ultra- ir kt.), žodis trumpinamas abiejų dėmenų pirmosiomis raidėmis, pvz. HE (hidroelektrinė).

9. Kitų kalbų pavadinimų raidinės santrumpos gali būti vartojamos dvejopai:

9.1. Lietuviškos raidinės santrumpos daromos iš plačiai vartojamų išverstų į lietuvių kalbą kitų kalbų pavadinimų, pvz.: EBPO (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija), EEE (Europos ekonominė erdvė), EŽTT (Europos Žmogaus Teisių Teismas), JT (Jungtinės Tautos), ES (Europos Sąjunga), PSO (Pasaulio sveikatos organizacija), TVF (Tarptautinis valiutos fondas), JAV (Jungtinės Amerikos Valstijos).

9.2. Iš lotyniškų raidžių sudarytos tarptautinės santrumpos lietuviškuose tekstuose gali būti rašomos taip, kaip rašomos originalo kalboje, pvz.: ISO (angl. International Organization for Standardization, International Standards Organization, liet. Tarptautinė standartizacijos organizacija), NASA (angl. National Aeronautics and Space Administration, liet. Nacionalinė aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo valdyba), NATO (angl. North Atlantic Treaty Organization, liet. Šiaurės Atlanto sutarties organizacija), CV (lot. curriculum vitae, liet. gyvenimo aprašymas) ir kt. Didžiosiomis raidėmis parašytos raidinės santrumpos paprastai nekaitomos, tačiau prireikus laisvesniuose tekstuose linksnio galūnė gali būti pridedama po apostrofo arba po brūkšnelio, pvz.: BNS’o pranešimas, NASA’os astrobiologijos programa, VLIK’o veikla.

10. Jei rišliame tekste vartojama tarptautinė sudėtinio pavadinimo raidinė santrumpa, pirmiausia parašomas į lietuvių kalbą išverstas pavadinimas, o skliaustuose nurodomas originalusis ir iš jo padaryta toliau tekste vartojama santrumpa, pvz.: 2015 m. pabaigoje Naftą eksportuojančių šalių organizacija (angl. Organization of the Petroleum Exporting Countries, toliau – OPEC) sumažino naftos gamybos kvotą ir faktinę jos gamybą.

11. Didžiosiomis raidėmis rašomos į žodžius panašios santrumpos, nedėsningai sudarytos iš žodžių pirmųjų raidžių (gali būti ir kitų raidžių) ir skiemenų, pvz.: ELTA (Lietuvos naujienų agentūra), INTERPOL (angl. International Criminal Police Organisation), ERASMUS (angl. European Community Action Scheme for the Mobility of University Students). Tokias santrumpas galima kaip tikrinius žodžius rašyti iš didžiosios raidės be kabučių ir linksniuoti, pvz.: Elta, Eltos, Eltai...; Interpolas, Interpolo, Interpolui... Klaidomis nelaikomos ir kabutėse parašytos iš žodžių pirmųjų raidžių ir skiemenų sudarytos santrumpos (kaip simbolinės), pvz.: „Elta“, „Eurojustas“, „Erasmus“.

12. Raidinės santrumpos nerašomos su kabutėmis, tarp raidžių taškai nededami ir tarpai nepaliekami. Iš tradicijos taškai su tarpais gali būti rašomi lotyniškose santrumpose P. S. (lot. post scriptum), N. N. (lot. nomen nescio), M. D. S. (receptuose, lot. misce, da, signa). Šios santrumpos gali būti rašomos ir be taškų. Tradiciškai su taškais rašoma lietuviška santrumpa A. V. (antspaudo vieta).

13. Raidinės santrumpos skaitomos taip:

13.1. kiekviena raidė tariama atskirai, kaip ji vadinama abėcėlėje, pvz.: LDK (el-dė-ka), LRS (el-er-es), LNK (el-en-ka), LT (el-tė), JAV (jot-a-vė), SMS (es-em-es);

13.2. skaitomos kaip žodis, pvz.: AIDS, FIAT, NASA, NATO, SIM, SPA;

13.3. tariant nelietuviškus raidžių pavadinimus, pvz.: BBC (bi-bi-si), IBM (ai-bi-em).

 

Zina Eklerienė
Savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausioji specialiste (kalbos tvarkytoja)

Parengta pagal gautus klausimus ir leidinį „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ (autorės – Rasuolė Vladarskienė, Palmira Zemlevičiūtė), Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 2022.

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}