Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kultūros paveldo objektai tvarkomi ir atveriami visuomenei

Kultūros paveldo objektai tvarkomi ir atveriami visuomenei

Marijampolės savivaldybė kasmet skiria  išskirtinį dėmesį kultūros paveldo tvarkymui bei pristatymui visuomenei. Atliekami kultūros paveldo objektų  būklės vertinimai ir stebėsena, rengiami  tyrimų ir tvarkybos darbų projektai, vykdomi įvairūs  remonto ir pritaikymo darbai, įgyvendinamos  kultūros paveldo objektų aktualizavimo iniciatyvos. 2022 metais įgyvendinta daugiau, kaip 15 projektų,  iš kurių keletas bus tęstiniai ir šiais metais, skirti kultūros paveldo  tvarkymui ir istorinės atminties išsaugojimui. Saugomi kultūros paveldo objektai gražėja, jie tvarkomi ir pritaikomi kultūros įstaigų bei visuomenės poreikiams, tampa lankomais objektais, kurių pristatymui ir viešinimui organizuojami įvairūs renginiai.

 Vyko tęstiniai Marijampolės administracinių pastatų komplekso pastatų, kuriuose įsikūręs Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejus,  darbai. Parengtas Šiaurės pastato,  kuriame įsikūręs muziejaus padalinys – Tauro apygardos partizanų ir  ekspozicija „Tautos dvasia”, projektas ir pradėti patalpų naujos vėdinimo sistemos įrengimo darbai, langų ir balkono durų keitimo darbai. Buvo vykdomas  ir kito kultūros paveldo objekto, priklausančio Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejui,  teisininko, visuomenės veikėjo Andriaus Bulotos namų ūkinio pastato kapitalinio remonto projekto rengimo paslaugų pirkimas, kurį užbaigus, bus galima pradėti tvarkybos darbus.

Atlikta daug darbų tvarkant kultūros paveldo objektus bei pasirengiant tvarkymo darbų vykdymui: restauruotas Marijampolės žydų, lietuvių ir kitų tautų masinių žudynių ir užkasimo vietoje esantis paminklas, atlikti taikomieji tyrimai ir parengti Marijampolės miesto senųjų kapinių tvoros su vartais bei Marijampolės mokytojų seminarijos tvoros tvarkybos darbų projektai, Marijampolės savivaldybės užsakymu FIXUS Mobilis programos lėšomis remontuotas Buktos dvaro sodybos šiaurės rytų tvartas  bei Kvietiškio dvaro sodybos ir kitų statinių komplekso sandėlis.
Kaip ir kasmet, lėšų buvo skirta ir sakralinių objektų tvarkymui: Marijampolės šv. Vincento Pauliečio parapijos projektui „Parapijos namų remontas“, Šunskų Šv. Marijos Magdalietės parapijos projektui „Šunskų bažnyčios koplytėlių, esančių šventoriuje, remontas“,  Marijampolės šv. Arkangelo Mykolo parapijos projektui „Šv. Arkangelo Mykolo Mažosios bazilikos bokšto 2-jų laikrodžių atnaujinimas“  ir Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos projektui „Liudvinavo Šv. Liudviko parapijos bažnyčios remontas“.

Nuolat vykdoma nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų  stebėsena. 2022 metais buvo patikrinta ir užfiksuota 34 savivaldybės teritorijoje esančių valstybės saugomų nekilnojamųjų kultūros paveldo objektų būklė: 26 statinių, 4 senųjų kapinių bei kapų, 2 piliakalnių ir 1 piliakalnio su gyvenviete, 1 parko. Patikrinimo aktuose užfiksuota, kad kai kurių objektų būklė pagerėjo, kitų išsaugojimui būtina skirti didesnį dėmesį esamai būklei gerinti.

Svarbiausi kultūros paveldo objektai buvo tvarkyti ir aktualizuoti bei pristatyti visuomenei. Minint Marijampolės 230 metų jubiliejų, ant buvusios miesto rotušės pastato atidengta atminimo lenta – skulptūrinė kompozicija, kurią sukūrė skulptorius Zigmas Buterlevičius, Marijampolės burmistrams. Šalia pastato įrengta ir informacinė-turistinė lentelė, kurioje lietuvių ir anglų kalbomis pateikta informacija apie pastatą ir burmistrus, o norintys sužinoti daugiau, nuskenavę QR kodą galės išgirsti išsamesnę informaciją. Remiantis istoriniais duomenimis įrengta grafienės Pranciškos Butlerienės  legendinį Rožančkelį menanti trasa, kuri pristatyta visuomenei ir susilaukė didžiulio susidomėjimo.

 Kaip ir kasmet, buvo organizuoti „Europos paveldo dienų“ renginiai, kurie pakvietė susipažinti  su savivaldybėje esančiais nekilnojamojo kultūros paveldo objektais bei jų istorija.

Kultūros paveldo būklės išsaugojimas ir jo infrastruktūros gerinimas nėra toks greitas kaip norėtųsi, nes kultūros paveldo darbams keliami specialūs reikalavimai, objektų tvarkymas dažnai yra tęstiniai projektai, kuriems kiekvienų metų biudžete numatomos tikslinės lėšos. 2023 metais saugomų kultūros paveldo objektų tyrimams bei darbų vykdymui ir  kitų projektų, skirtų kultūrinės vertės išsaugojimui bei plėtojimui,  numatyta  skirta virš 300 tūkst. eurų.

Sutvarkyti kultūros paveldo objektai tampa unikaliais kultūrinio-pažintinio turizmo traukos objektais ir sudaro dar didesnes galimybes mūsų bendruomenei, ypatingai jaunimui, ir atvykstantiems svečiams pažinti unikalią mūsų miesto kultūros istoriją. 

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}