Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Kviečiame siūlyti kandidatus į darbo grupes Savivaldybės strateginiam plėtros planui parengti

Kviečiame siūlyti kandidatus į darbo grupes Savivaldybės strateginiam plėtros planui parengti

Marijampolės savivaldybės administracija kartu su Mokslinių ir taikomųjų projektų centru (toliau – Konsultantu) rengia Marijampolės savivaldybės strateginį plėtros iki 2030 metų planą (toliau – Plėtros planą).

Plėtros planas – ilgos trukmės strateginio planavimo dokumentas, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai Marijampolės savivaldybės (toliau – Savivaldybės) teritorijoje numatyti. Plėtros planas taip pat bus pagrindas 2021–2027 metų ES fondų paramai Savivaldybėje planuoti. Planuojama Plėtros plano rengimo pabaiga – 2021 m. vasario mėn.

Plėtros planui parengti formuojamos aštuonios darbo grupės:

  1. Švietimo reikalų,
  2. Socialinių reikalų,
  3. Kultūros, sporto ir jaunimo reikalų,
  4. Sveikatos apsaugos reikalų,
  5. Verslo, turizmo reikalų,
  6. Susisiekimo, inžinerinės infrastruktūros, aplinkos apsaugos reikalų,
  7. Žemės ūkio ir kaimo reikalų,
  8. Viešojo administravimo reikalų.

Kiekvienos darbo grupės sudėtyje bus Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos atstovai, Savivaldybei pavaldžių įstaigų atstovai, interesų grupių atstovai.

Darbo grupei keliamas tikslas – tinkamai atstovauti savo sritį ir pateikti konstruktyvius pasiūlymus dėl Konsultanto parengtos Savivaldybės esamos situacijos analizės ir plėtros strategijos (vizijos, plėtros prioritetų, tikslų ir uždavinių, priemonių ir kt.) projektų.

Kviečiame Savivaldybės administracijai nepavaldžias įstaigas ir organizacijas (viešąsias įstaigas, asociacijas, sąjungas, draugijas, verslo įmones ir pan.) prisidėti prie Plėtros plano rengimo ir iki 2020 m. lapkričio 24 dienos 17.00 val. pasiūlyti savo atstovus į formuojamas darbo grupes. Norint pasiūlyti savo atstovą, iki nurodytos datos elektroniniu laišku adresu vilija.ramanauskaite@marijampole.lt reikalinga atsiųsti organizacijos vadovo pasirašytą laisvos formos raštą, kuriame būtų nurodyta, koks asmuo ir į kurią darbo grupę siūlomas.

Siekiant efektyvumo, darbo grupės narių skaičius bus ribojamas. Siekiant platesnio interesų atstovavimą, siūlomas kandidatas (asmuo) galės būti įtrauktas tik į vienos darbo grupės sudėtį. Pirmenybė bus teikiama bendrauti ir bendradarbiauti gebantiems, veikliems, atstovaujamą sritį gerai išmanantiems ir gerbiamiems asmenims, įgaliotiems atstovauti didesnį savivaldybės gyventojų ir (arba) organizacijų skaičių.

Asmenys ryšiams:

  • Marijampolės savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė Vilija Ramanauskaitė, tel. Nr. (8 343) 90 086, el. paštas ramanauskaite@marijampole.lt;
  • Marijampolės savivaldybės Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas Darius Cinaitis, tel. Nr. (8 343) 90 096, el. paštas cinaitis@marijampole.lt.

Marijampolės savivaldybės administracija

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}