Pradžia
Pradžia

Marijampolės savivaldybės DNSB dėmesiui: ar nepasibaigusi pirmininko kadencija?

Marijampolės savivaldybės DNSB dėmesiui: ar nepasibaigusi pirmininko kadencija?

Marijampolės savivaldybės daugiabučių namų savininkų bendrijų, kurių valdymo organų kadencija 2022 m. sausio mėn. duomenimis yra pasibaigusi arba baigsis 2022 m. laikotarpiu, sąrašas

Marijampolės savivaldybė, vykdydama Lietuvos Respublikos Vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 42 punktą, atlieka daugiabučių namų savininkų bendrijų (toliau – DNSB) valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę.

Patikrinus valstybės įmonės Registrų centro Juridinių asmenų registro (toliau – JAR) duomenis, nustatyta, kad Marijampolės savivaldybėje yra DNSB, kurių pirmininkų kadencija, vadovaujantis JAR duomenimis, yra pasibaigusi arba DNSB pirmininkai apie perrinkimą naujai kadencijai duomenų neįregistravę JAR.

Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau – Bendrijų įstatymas) 14 straipsnio 2 dalį, bendrijos pirmininką renka ir iš pareigų atšaukia, tvirtina bendrijos pirmininko pareigybės aprašymą ir nustato bendrijos pirmininko darbo užmokestį visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatyta tvarka 3 metų laikotarpiui.

Atsižvelgdami į tai, informuojame, kad lentelėje pateiktų DNSB valdymo organų veikla neatitinka Bendrijų įstatymo nustatytų reikalavimų todėl, vadovaujantis Bendrijų įstatymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalimis, daugiau kaip ketvirtadalis bendrijos narių turi šaukti visuotinį bendrijos narių susirinkimą pažeidimams pašalinti.

Jeigu visuotinis bendrijos narių susirinkimas buvo šauktas ir pirmininkas išrinktas, vadovaujantis Bendrijų įstatymo nustatytais reikalavimais, duomenis apie pirmininko perrinkimą naujai kadencijai privaloma įregistruoti JAR.

Marijampolės savivaldybės DNSB, kurių valdymo organų kadencija 2022 m. sausio mėn. duomenimis yra pasibaigusi, sąrašas

Eil. Nr.

Adresas

DNSB Pavadinimas

1.                            

J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 3

DNSB „Romuva“

2.                            

J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 5

DNSB „Mokolai-5“

3.                            

J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 21

DNSB „Mėta “

4.                            

J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 23

DNSB „Žalgiris“

5.                            

J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 27

DNSB „Vėtrungė-1“

6.                            

P. Armino g. 90C

DNSB „Erškėtis“

7.                            

Artojų g. 15

DNSB „Sodžius-1“

8.                            

K. Būgosg. 6

DNSB „Būgos alėja“

9.                            

P. Cvirkos g. 19A

DNSB „Kaimynai“

10.                        

Draugystės g. 15

DNSB „Draugystė-15“

11.                        

Draugystės g. 22

DNSB „Žiogelis“

12.                        

Draugystės g. 25A

DNSB„Linelis“

13.                        

Jaunimo g. 7

DNSB „Topolis“

14.                        

R. Juknevičiaus g. 10

DNSB „Krantas“

15.                        

R. Juknevičiaus g. 62

DNSB „Ąžuolas-1“

16.                        

R. Juknevičiaus g. 88

DNSB „Gryčia“

17.                        

Kauno g. 60

DNSB „Kauno g. 60“

18.                        

Kauno g. 92

DNSB „Kopa“

19.                        

Kęstučio g. 3

DNSB „Kiemelis“

20.                        

Kosmonautų g. 2

DNSB „Pušis“

21.                        

Kosmonautų g. 14

DNSB „Vėtra“

22.                        

Kosmonautų g. 28

DNSB „Medikas“

23.                        

Lietuvininkų g. 9

DNSB „Draugystė-1“

24.                        

Mokyklos g. 20

DNSB „Geležinkelietis“

25.                        

Sporto g. 18

DNSB „Sodžius“

26.                        

Trakėnų g. 2A, Trakiškių k.

DNSB „Ramunė“

27.                        

Uosupio g. 10

DNSB „Žuvėdra“

28.                        

Uosupio g. 20

DNSB „Aukštuma“

29.                        

P. Vaičaičio g. 4A

DNSB „Varpas“

30.                        

P. Vaičaičio g. 5

DNSB „Spyglys“

31.                        

P. Vaičaičio g. 14

DNSB „Uosis“

32.                        

P. Vaičaičio g. 31

DNSB „Alfa“

33.                        

Vilkaviškio g. 70

DNSB „Viltis-1“

34.                        

Vytauto g. 31, Meškučių k.

DNSB „Meškučių-1“

35.                        

Vytauto g. 33, Meškučių k.

DNSB „Meškučių parkas“

36.                        

Vytauto g. 56A

DNSB „Aistis“

37.                        

Vytenio g.  8

DNSB „Rūta“

38.                        

Vytenio g. 31A

DNSB „Vienybė“

39.                        

Vytenio g. 31E

DNSB „Ąžuolas“

40.                        

Vokiečių g. 5

DNSB „Mokolų sakalas“

Taip pat patikrinus JAR duomenis, nustatyta, kad Marijampolės savivaldybėje yra DNSB, kurių pirmininkų kadencija, vadovaujantis JAR duomenimis, baigsis 2022 m. laikotarpiu.

Primename, kad vadovaujantis Bendrijų įstatymo 14 straipsnio 9 dalimi, iki bendrijos pirmininko kadencijos pabaigos visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) turi išrinkti naują bendrijos pirmininką.

Marijampolės savivaldybės DNSB, kurių valdymo organų kadencija baigsis 2022 m. laikotarpiu, sąrašas

Eil. Nr.

Adresas

DNSB Pavadinimas

Kadencijos pabaiga

1.                            

J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 7

DNSB „Nykštukas“

2022-10-24

2.                            

Artojų g. 19

DNSB „Arka“

2022-11-21

3.                            

Beržų g. 15A

DNSB „Riešutas“

2022-08-01

4.                            

Gen. A.Gustaičio g. 6

DNSB „Gen.A.Gustaičio“

2022-05-08

5.                            

J. Jablonskio g. 8

DNSB „Javonėlio kotedžas“

2022-05-29

6.                            

Jaunimo g. 4

DNSB „Jaunimo namas“

2022-07-03

7.                            

Jaunimo g. 14

DNSB „Jaunystė-1“

2022-04-11

8.                            

Jaunimo g. 8C (Kauno g. 44)

DNSB „Šerkšnas“

2022-03-26

9.                            

R. Juknevičiaus g. 1

DNSB „Žibintas“

2022-04-17

10.                        

R. Juknevičiaus g. 2; 4

DNSB „Namas“

2022-05-01

11.                        

R. Juknevičiaus g. 12

DNSB „Omas“

2022-05-04

12.                        

R. Juknevičiaus g. 14

DNSB „Energetikas“

2022-06-25

13.                        

R. Juknevičiaus g. 23

DNSB „Degučiai“

2022-05-13

14.                        

R. Juknevičiaus g. 50

DNSB „Gluosnija“

2022-06-28

15.                        

R. Juknevičiaus g. 54

DNSB „Skalsa“

2022-04-30

16.                        

R. Juknevičiaus g. 56

DNSB „Gintaras-1“

2022-05-12

17.                        

R. Juknevičiaus g. 60

DNSB „Verpstė“

2022-07-25

18.                        

R. Juknevičiaus g. 72

DNSB „Beržas“

2022-04-25

19.                        

R. Juknevičiaus g. 76

DNSB „Gluosnis“

2022-11-05

20.                        

R. Juknevičiaus g. 78

DNSB „Vingis“

2022-09-09

21.                        

R. Juknevičiaus g. 92

DNSB „Puntukas“

2022-09-05

22.                        

R. Juknevičiaus g. 96

DNSB „Apusinas“

2022-11-10

23.                        

R. Juknevičiaus g. 110

DNSB „Parkas“

2022-04-19

24.                        

Kauno g. 74

DNSB „Pušelė“

2022-10-16

25.                        

Kauno g. 88A

DNSB „Rytas“

2022-03-14

26.                        

Kokolos g. 3

DNSB „Saulutė“

2022-11-14

27.                        

Kokolos g. 5

DNSB „Aidas“

2022-03-27

28.                        

Kosmonautų g. 12

DNSB „Tarpučiai“

2022-07-30

29.                        

Kosmonautų g. 18

DNSB „Kosmonautų 18“

2022-10-21

30.                        

Kosmonautų g. 20

DNSB „Šlakis“

2022-05-29

31.                        

Kosmonautų g. 26

GNSB „Suvalkija“

2022-07-01

32.                        

V. Kudirkos g. 1

DNSB „Marijampolės ratilo“

2022-04-17

33.                        

Mokyklos g. 8A, Mokolų k.

DNSB „Šešupės krantas“

2022-03-28

34.                        

Mokolų g. 13

DNSB „Našlaitėliai“

2022-08-08

35.                        

Mokolų g. 15

DNSB „Dobilas-15“

2022-07-11

36.                        

Mokolų g. 37

DNSB „Šlamutis“

2022-09-19

37.                        

Mokolų g. 57

DNSB „Pašešupys“

2022-11-28

38.                        

Mokolų g. 67

DNSB „Varpas-1“

2022-06-10

39.                        

Parko g. 1

DNSB „Parko g. 1“

2022-07-08

40.                        

Parko g. 4 (Kauno g. 103)

DNSB „Vytis“

2022-09-24

41.                        

Parko g. 6 (Kauno g. 105A-C)

DNSB „Stuba“

2022-05-09

42.                        

Parko g. 6 (Kauno g. 105B)

DNSB „Pilis“

2022-04-10

43.                        

Parko g. 14 (Kauno g. 111)

DNSB „Astra“

2022-04-23

44.                        

Parko g. 16 (Kauno g. 109)

DNSB „Bitė“

2022-11-25

45.                        

Sporto g. 20

DNSB „Tuja“

2022-05-21

46.                        

Uosupio g. 4

DNSB „Uosis-1“

2022-05-02

47.                        

Uosupio g. 16

DNSB „Užupis“

2022-05-30

48.                        

Užtvankos g. 31

DNSB „Užtvanka 31“

2022-10-24

49.                        

Vasario 16-osios g. 10

DNSB „Akuotas“

2022-04-08

50.                        

Vilkaviškio g. 61

GNSB „Šilas“

2022-10-24

51.                        

Vilkaviškio g. 72

DNSB „Monolitas“

2022-09-03

52.                        

Vytauto g. 13

DNSB „Vytauto 13“

2022-06-13

53.                        

Vytauto g. 54A

DNSB „Montuotojas“

2022-10-07

54.                        

Vytauto g. 56

DNSB „Rudenėlis“

2022-10-15

55.                        

Vytenio g. 16

DNSB „Diemedis“

2022-10-29

56.                        

Vytenio g. 26

DNSB „Tėviškė“

2022-11-02

57.                        

Vytenio g. 31D

DNSB „Bijūnas“

2022-06-17

58.                        

Žiedo g. 35, Meškučių k.

DNSB „Žiedas-35“

2022-09-03

Iškilus klausimams kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyrių tel. (8 343) 90 064.

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}