Pradžia
Pradžia

Marijampolės savivaldybės tarybos 15-asis posėdis

10-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 15-O POSĖDŽIO DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis vyks 2024-06-25
Posėdžio pradžia 13.00 val.

Eil. Nr. Projekto Nr. Pavadinimas Pranešėjas
1. TR-261 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-1 „Dėl Marijampolės 2024 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo Laima Malinauskienė
2. TR-229 Dėl Marijampolės savivaldybės biudžeto asignavimų valdytojų programų sąmatų sudarymo ir tvirtinimo Laima Malinauskienė
3. TR-251 Dėl leidimo imti ilgalaikę paskolą Laima Malinauskienė
4. TR-248 Dėl žemės mokesčio tarifų 2025 metams nustatymo Laima Malinauskienė
5. TR-247 Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio, žemės mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio lengvatų suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo Laima Malinauskienė
6. TR-260 Dėl atstovų delegavimo į Marijampolės savivaldybės švietimo tarybą Nerijus Mašalaitis
7. TR-267 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. 1-242 „Dėl Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigų darbo laiko suderinimo“ pripažinimo netekusiu galios Nerijus Mašalaitis
8. TR-266 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 metų birželio 27 d. sprendimo Nr. 1-208 „Dėl Marijampolės krašto ir prezidento Kazio Griniaus muziejaus darbo laiko trukmės derinimo“ pripažinimo netekusiu galios Nerijus Mašalaitis
9. TR-264 Dėl Marijampolės savivaldybės ir UAB „Litesko“ sutarties pakeitimo ir papildymo Gintautas Bulkevičius
10. TR-242 Dėl viešosios įstaigos „Marijampolės telekinas“ dalininko teisių įsigijimo Birutė Domarkienė
11. TR-265 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2024 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-205 „Dėl investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ didinant įstatinį kapitalą“ pakeitimo Birutė Domarkienė
12. TR-259 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 9 d. sprendimo Nr. 1-280 „Dėl Marijampolės savivaldybės energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo ir programos administratoriaus skyrimo“ pakeitimo Birutė Domarkienė
13. TR-256 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 28 d. sprendimo Nr. 1-48 „Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jomis patikėjimo teise Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejui“ pakeitimo Birutė Domarkienė
14. TR-263 Dėl savivaldybės būsto pardavimo Birutė Domarkienė
15. TR-228 Dėl nekilnojamųjų daiktų perėmimo savivaldybės nuosavybėn Birutė Domarkienė
16. TR-255 Dėl pritarimo ir piniginių lėšų skyrimo projektui „Dviračių saugyklų prie Marijampolės miesto bendrojo lavinimo įstaigų įrengimas, įgyvendinant
darnaus judumo priemones“
Darius Cinaitis
17. TR-254 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 26 d. sprendimo Nr. 1-268 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudėties sudarymo“ pakeitimo Darius Cinaitis
18. TR-239 Dėl investicijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės R. Stankevičiaus progimnazijai Vita Šatė
19. TR-240 Dėl investicijų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui Vita Šatė
20. TR-245 Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui Vita Šatė
21. TR-234 Dėl Marijampolės savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo grupės sudarymo ir grupės veiklos reglamento patvirtinimo Jolita Žukelienė
22. TR-268 Dėl Marijampolės savivaldybės asmens su negalia gerovės tarybos sudėties ir nuostatų patvirtinimo Jolita Žukelienė
23. TR-246 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2024 m. vasario 26 d. sprendimo Nr. 1-66 „Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2024 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo Vaida Kučiauskienė
24. TR-252 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2024 m. sausio 29 d. sprendimo Nr. 1-9 „Dėl piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
Vaida Kučiauskienė
25. TR-249 Dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų Arvydas Bekeris
26. TR-233 Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2024 m. kovo 25 d. Nr. 1-90 „Dėl Marijampolės savivaldybės seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo ir Marijampolės savivaldybės Mokolų bei Patašinės seniūnijų steigimo“ pakeitimo Arvydas Bekeris
27. TR-232 Dėl teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo valstybinės žemės sklypuose Arvydas Bekeris
28./td> TR-253 Dėl teritorijos, kurioje taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo valstybinėje žemėje Arvydas Bekeris
29. TR-262 Dėl paslaugų paskirties statinio Marijampolėje, Beržų g. 44, atstumo nustatymo iki gyvenamosios paskirties pastatų Arvydas Bekeris
30. TR-231 Dėl valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr.1801/0021:4, esančio Marijampolės m., Uosių g. 2, perdavimo neatlygintinai naudotis Arvydas Bekeris
31. TR-236 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Marijampolės m., V. Kudirkos g. 41A, nuomos teisės perleidimo Arvydas Bekeris
32. TR-258 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Marijampolės m., Sasnavos 76B, nuomos teisės perleidimo Arvydas Bekeris
33. TR-257 Dėl valstybinės žemės sklypo, esančio Marijampolės m., Gamyklų g. 1, nuomos teisės perleidimo Arvydas Bekeris
34. TR-235 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 1801/0043:505, esančio Marijampolės m., Panausupio g. 14, nuomos be aukciono Arvydas Bekeris
35. TR-237 Dėl kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, esančių Marijampolės m., R. Juknevičiaus g. 48, Panausupio g. 16, Balsupių g. 20, nuomos be aukciono Arvydas Bekeris
36. TR-230 Dėl žemės ūkio paskirties valstybinės žemės sklypo, kadastro Nr. 5174/0006:354, esančio Marijampolės sav., Sasnavos mstl., nuomos be aukciono Arvydas Bekeris
37. TR-244 Dėl 2012 m. birželio 4 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N18/2012-113 nutraukimo ir nuomos sutarčių Nr. N18/2012-111, Nr. N18/2012-112 pakeitimo Arvydas Bekeris
38. TR-238 Dėl valstybinės žemės sklypų nuomos sutarčių nutraukimo Arvydas Bekeris
39. TR-241 Dėl 1998 m. liepos 29 d. nuomos sutarties Nr. N18/98-2856 nutraukimo Arvydas Bekeris
40. TR-243 Dėl 2021 m. balandžio 15 d. panaudos sutarties Nr. 20SUN-18-(14.20.56.) nutraukimo Arvydas Bekeris

Marijampolės savivaldybės meras
Povilas Isoda

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}