Pradžia
Pradžia

Nauji P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos projektai: naujos galimybės pokyčiams ir bendradarbiavimui

Nauji P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos projektai: naujos galimybės pokyčiams  ir...

Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka įgyvendins du projektus, finansuojamus iš  Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos.

Lapkričio 5 d. vykusiame 2014–2020 m. Lietuvos ir Rusijos bendradarbiavimo per sieną programos penktajame Jungtinio stebėsenos komiteto virtualiame posėdyje priimtas palankus sprendimas skirti finansavimą puikiai vertintiems  Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos projektams,  kuriuos įgyvendinant bus  atnaujintos bibliotekos erdvės, vykdomos naujos veiklos bei plėtojamas pasienio regionų bibliotekų bendradarbiavimas dalinantis gerąja patirtimi.

„Džiugu, kad moderni ir šiuolaikiškas paslaugas teikianti  Petro Kriaučiūno  viešoji biblioteka, kuri sulaukia didelio bendruomenės dėmesio, ieško naujų idėjų, rengia naujus projektus ir gauna finansavimą jų įgyvendinimui. Atsinaujinusioje bibliotekoje ne tik teikiamos kokybiškos ir modernios paslaugos lankytojams, bet ją mielai lanko vaikai, jaunimas ir senjorai, kurie dalyvauja įvairiose veiklose, renginiuose, mokymuose bei įdomiai leidžia laisvalaikį. Ne pirmi metai įgyvendinami bibliotekos projektai prisideda prie  infrastruktūros modernizavimo, didina bendradarbiavimą įgyvendinant  edukacines, menines ir socialines iniciatyvas, įtraukiančias šeimas, negalią turinčius žmonės bei  socialinės atskirties asmenų grupes į  projektines veiklas. Marijampolės savivaldybė prisidės  prie šių projektų įgyvendinimo, nes projektuose numatytos veiklos,  kuriomis bus siekiama stiprinti atskirų socialinių grupių  įtraukimą į įvairias veiklas, mažinti žmonių socialinę atskirtį ir sudaryti geresnes  galimybes  įvairioms bendruomenės grupėms aktyviai dalyvauti kultūriniame gyvenime, užsiimti savišvieta, integruotis į bendruomenę“, –  džiaugdamasis naujais bibliotekos projektais sako mero pavaduotojas Artūras Visockis.

P. Kriaučiūno viešoji biblioteka, kaip pagrindinis partneris, koordinuos ir įgyvendins projektą „Bendradarbiavimas integruojant socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir paauglius“, kurį pateikė kartu su  Gvardeisko Aleksandro T. Tvardovskio biblioteka (Rusijos Federacija, Kaliningrado sritis).  Pagrindinis šio projekto tikslas – plėsti viešųjų bibliotekų partnerystę pasienio regionuose, gerinant vaikų ir paauglių iš pažeidžiamų ir mažas pajamas gaunančių šeimų integraciją ir socializaciją, bei dalintis gyventojų įtraukties darbo patirtimi.

Projekte numatyta, kad pritaikius abiejų pasienio regiono bibliotekų patalpų erdves ir funkcines zonas, jose bus kuriama „Trečiosios vietos“ platforma, skirta vaikų ir paauglių  nuo 9 iki 14 metų kryptingai savirealizacijai,   formuojančiai  jų verslumo ir finansinio raštingumo įgūdžius. Planuojama organizuoti  28 motyvacinius susitikimus ir saviraiškos renginius, 5 parodas, 84 individualius  kūrybinius projektus, kurie skatins jaunuolius formuoti supratimą apie ateities profesijas. 

Įgyvendinat projektą, atnaujinus Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo edukacijos centro patalpas, numatoma įkurti 6 funkcines zonas su  savarankiško darbo vietomis: muzikavimo, gaminių prototipų kūrimo 3D spausdintuvu, fotosesijų kampas su fotoįranga ir nuotraukų apdirbimo programomis, kompiuterinės grafinių vaizdų programos ir spausdinimo ant tekstilės įranga, kūrybinių darbų eksponavimas Mažojoje galerijoje. Bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir šeimomis,  su vaikais ir paaugliais dirbs ir  juos mokys edukatoriai: fotografas,  muzikas, integruotos komunikacijos ir verslo administravimo specialistai ir edukologas.  Šia socialine iniciatyva siekiama motyvuoti socialinę atskirtį patiriančius vaikus ir paauglius, keisti jų požiūrį į ateities planavimą.

Kitą projektinę paraišką  projektui „Sidabrinis amžius“ pateikė pagrindinis projekto partneris – Baltijos federalinis Imanuelio Kanto universitetas (Rusijos Federacija).  Partneriai šiame projekte yra Marijampolės Petro Kriaučiūno viešoji biblioteka (Lietuva) ir Kaliningrado apskrities mokslinė biblioteka (Rusijos Federacija).

Šio projekto tikslas – prisidėti prie vyresnio amžiaus žmonių socialinės ir kultūrinės įtraukties, stiprinant jų aktyvaus dalyvavimo socialiniame gyvenime įgūdžius ir kuriant  tam reikalingą kultūrinę aplinką.  Šiuo  projektu Europos Sąjungos lėšomis bus organizuojamos pagyvenusių žmonių įgūdžių ir kompetencijų tobulinimo priemonės – organizuoti anglų kalbos, informacinių paslaugų, kūrybinės saviraiškos, ekologijos ir urbanistikos mokymai senjorams, jie bus kviečiami  dalyvauti tarptautinėje stovykloje „Mobilus senjoras“, kartu su partneriais iš Kaliningrado bus parengti ir išleisti senjorams aktualūs leidiniai.

Įgyvendinant šį projektą taip pat numatoma sutvarkyti Marijampolės P. Kriaučiūno bibliotekos vidinį kiemelį, įrengiant jame „Žinių terasą“, kurioje vyks renginiai ir susitikimai, sukurta erdvė kvies senjorus ir ne tik juos pabūti gamtoje su knyga ir pabendrauti su bendraminčiais.

Bibliotekos populiarumą lemia ne vien jaukios, patogios patalpos, naujausios informacinės technologijos, bet ir siūlomų paslaugų įvairovė, įsiklausymas į gyventojų poreikius.  Nuolat įgyvendinami  P. Kriaučiūno viešosios bibliotekos projektai ženkliai prisideda prie bibliotekos modernizavimo ir stiprina partnerystę su įvairiomis socialinėmis gyventojų grupėmis bei didina galimybes pasiūlyti naujų ir kokybiškų bendruomenės poreikius atitinkančių paslaugų.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Komunikacijos skyrius

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}