Pradžia
Pradžia

Papildomas konkursas 2024 m. šeimos stiprinimo programai įgyvendinti

Papildomas konkursas 2024 m. šeimos stiprinimo programai įgyvendinti

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės šeimos stiprinimo 2024-2027 metų programos projektų atrankos ir finansavimo 2024 metų Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatais, patvirtintais Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. DV-277 „Dėl Marijampolės savivaldybės šeimos stiprinimo 2024-2027 metų programos projektų atrankos ir finansavimo 2024 metų Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis konkurso nuostatų tvirtinimo“ (2024 m. gegužės 17 d. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-330 redakcija), skelbiamas papildomas konkursas Marijampolės savivaldybės 2024 metų šeimos stiprinimo programai įgyvendinti.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. mokymai šeimoms apie krizių valdymą, suteikiant jiems įrankius bei išteklius, padedančius įveikti iššūkius;
 2. specialūs seminarai ir mokymai būsimiems tėvams, kuriuose būtų aptartos ne tik fizinės, bet ir emocinės motinystės ir tėvystės pusės;
 3. psichologinės pagalbos teikimas šeimoms, kurioms gresia paauglystės iššūkiai, arba kurios susiduria su priklausomybėmis ar onkologiniais susirgimais šeimoje;
 4. vaikų integracijos programos, kurios leistų atvykstančioms šeimoms lengviau įtraukti vaikus į vietos švietimo ir socialinę aplinką.

Konkurse gali dalyvauti:

 1. vietinės šeimas vienijančios organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
 2. vietinės su šeimomis dirbančios organizacijos, registruotos Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo, Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo nustatyta tvarka;
 3. Savivaldybės švietimo įstaigos (veikloms pagal nuostatų 13.1 papunktį);
 4. Nacionalinių šeimos organizacijų skyriai, filialai ar padaliniai, kurie pagal organizacijų nuostatus (įstatus) turi Marijampolės skyrius, filialus ar vidinius organizacijos padalinius veikiančius Savivaldybėje (veikloms, kurias vykdys Marijampolės padaliniai, skyriai, filialai Savivaldybės teritorijoje).

Paraiška turi būti užpildyta elektroniniu būdu lietuvių kalba, atspausdinta ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta, pasirašyta organizacijos vadovo arba jo įgalioto asmens.

        Paraiškų pateikimo tvarka:

 • Paraiškos originalas pateikiamas Marijampolės savivaldybės administracijai (J. Basanavičiaus a. 3, 4 priėmimo langeliai);
 • Paraiška siunčiama:
   1.paštu, adresu: J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė. Pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė projektų paraiškų pateikimo data;
   2. elektroniniu paštu paslauga@marijampole.lt, laiško temos laukelyje (Subject) nurodant – Marijampolės savivaldybės Šeimos stiprinimo 2024-2027 metų programos projektų atrankos ir finansavimo 2024 metų Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis konkursui. Užpildyta paraiška ir papildomi dokumentai pateikiami visi kartu vienoje pdf rinkmenoje (faile).

Paraiškos priimamos iki gegužės 31 d., 15.45 val. Vėliau gautos paraiškos nebus priimamos.

Konkurso nuostatai

Paraiška

Papildoma informacija teikiama Savivaldybės administracijos (J. Basanavičiaus a. 1) Socialinių paslaugų skyriuje, tel.: +370 343 90 018, +370 343 90 074, el. p. soc.apsauga@marijampole.lt.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}