Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Paruošiamieji darbai norint remontuoti, rekonstruoti ar įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie daugiabučio gyvenamojo namo

Jeigu daugiabučių namų savininkų bendrija nusprendžia remontuoti, rekonstruoti ar įrengti automobilių stovėjimo aikštelę prie daugiabučio gyvenamojo namo, pirmiausia turi atlikti šiuos paruošiamuosius darbus:

  1. Namo bendrijos pirmininkas ar butų ūkio administratorius, administruojantis daugiabutį namą, sušaukia visuotinį gyventojų susirinkimą, kurio metu gyventojai balsuoja dėl aikštelės rekonstravimo. Jeigu daugiau nei 50% gyventojų pritaria automobilių aikštelės rekonstravimo darbams ir sutinka finansuoti tam tikrą procentinę dalį (ne mažiau 20 proc.) numatomų atlikti aikštelės rekonstravimo darbų vertės tai priimamas sprendimas aikštelę rekonstruoti. Sprendimas turi būti įformintas visuotinio gyventojų susirinkimo protokole.
  2. Namo bendrijos pirmininkas ar butų ūkio administratorius, administruojantis daugiabutį namą, turi įsitikinti, ar aplink arba šalia namo esantis žemės sklypas yra oficialiai įformintas pagal detaliojo plano sprendinius ir ar gyventojai turi sklypo nuomos sutartį. Jeigu ši informacija jam nėra žinoma, reikia kreiptis į Registrų centrą su prašymu išduoti žemės sklypo duomenų išrašą, kuriame bus visa informacija apie žemės sklypą.
  3. Jeigu namo gyventojai neturi reikalingų dokumentų, tuomet reikia kreiptis į Marijampolės savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių su prašymu išduoti detaliojo plano fragmentą. Turint šį fragmentą reikia atlikti sklypo kadastrinius matavimus. Juos atlikus, reikia kreiptis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės skyrių ir sudaryti sklypo nuomos sutartį.
  4. Kai sutvarkyta ir jau turima sklypo nuomos sutartis, reikia kreiptis į privačius architektus ar projektuotojus, kad jie parengtų aikštelės rekonstravimo, įrengimo techninį darbo projektą remonto atveju (lokalinę sąmatą).
  5. Turint projektą, reikia kreiptis į atestuotą ekspertizės įmonę, kad ši atliktų projekto ekspertizę.
  6. Pats namo bendrijos pirmininkas ar butų ūkio administratorius, administruojantis daugiabutį namą, šį ekspertuotą techninį projektą turi įkeltį į informacinę sistemą Infostatyba, kad būtų suformuotas statybą leidžiantis dokumentas. Jeigu to padaryti nepavyksta ar atsiranda kitų trukdžių, tuomet galima kreiptis į tuos pačius architektus ar projektuotojus, kurie jums rengė techninį darbo projektą, su prašymu, kad jie techninį projektą įkeltų į informacinę sistemą Infostatyba. Statybą leidžiantis dokumentas suformuojamas per 20 darbo dienų.
  7. Su prašymu Marijampolės savivaldybės administracijai turite pateikti visuotinio susirikimo protokolą, techninį darbo projektą, projekto ekspertizės aktą ir statybą leidžiantį dokumentą.
Informacija atnaujinta 2022-01-04 14:45