Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Socialinę paramą reglamentuojantys teisės aktai

Parama šeimoms, auginančioms (globojančioms)  vaikus

 • Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymas
 • Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimas Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
 • Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. 1-160 ,,Dėl Išmokų teikimo asmenims, patiriantiems socialinę riziką, tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 2 d. sprendimu Nr. 1-161  ,,Dėl priedo fiziniam asmeniui (globėjui) už vaiko globą skyrimo ir mokėjimo iš savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 883/2004, 2004 m. balandžio 29 d. ,,Dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo“
 • EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 987/2009 2009 m. rugsėjo 16 d. nustatantis Reglamento (EB) Nr. 883/2004 ,,Dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarkos“
 • Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. A1-288 ,,Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su išmokomis šeimai ir išmokomis mirties atveju, įgyvendinimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“

Parama nepasiturintiems asmenims

 • Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
 • Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams  tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-304 ,,Dėl  Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams  tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2009 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. A1-369/1K-174 ,,Dėl nepasiturinčių gyventojų, kurie kreipėsi dėl piniginės socialinės paramos, turto vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. sausio 25 d. įsakymas Nr. A1-35 ,,Dėl dokumentų, nustatytų Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme, formų“
 • Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir  palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. D1-174/A1-116 ,, Dėl kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“

Parama mirties atveju

 • Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas

Parama mokiniams

 • Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymas
 • Kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams ir Mokinių nemokamo maitinimo Marijampolės savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje įsteigtose nevalstybinėse mokyklose tvarkos aprašai, patvirtinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-119  „Dėl socialinės paramos mokiniams tvarkų aprašų patvirtinimo“

Parama neįgaliesiems

Parama nukentėjusiems asmenims

 • Lietuvos Respublikos įstatymas dėl socialinės paramos asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms
 • Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 19 d. nutarimu Nr. 1004 ,,Dėl vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje žuvusiųjų šeimoms išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymas
 • Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams – kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir jiems laidoti išmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. vasario 12 d. nutarimu Nr.177 „Dėl valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams-kariams savanoriams“
 • Lietuvos Respublikos valstybės paramos žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms įstatymas
 • Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 269 ,,Dėl vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940-1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms įstatymas
 • Marijampolės savivaldybės kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 03 d. įsakymu Nr. DV-1396 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės kompensacijų nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-33 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos, bei jų šeimoms teikimo tvarkos aprašo parvirtinimo‘‘

Šeimos kortelė

 • Lietuvos Respublikos šeimos kortelės įstatymas
 • Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A1-380 ,,Dėl  Šeimos kortelės išdavimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Šeimos kortelės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A1-286 ,,Dėl šeimos kortelės programos patvirtinimo“

Užimtumo didinimo programa

 • Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas
 • Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. A1-257 ,,Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. DV-337 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“
 • Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programa, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. 1-59 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programos patvirtinimo“

Kiti teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymas
 • Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 225 ,,Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“
 • Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. A1-183 ,,Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“