Pradžia
Pradžia

MOKSLO IR STUDIJŲ GALIMYBĖS. STUDIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS

MOKSLO IR STUDIJŲ GALIMYBĖS. STUDIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ PRIPAŽINIMAS

Kokios mokslo ir studijų galimybės ir ką reikia žinoti apie kvalifikacijų, įgytų užsienyje, vertinimą ir pripažinimą

Savivaldybėje veikia  aukštojo ir profesinio mokymo įstaigos, suteikiančios išsilavinimą ir  praktinių įgūdžių, atitinkančių regiono darbo rinkos poreikius.

Marijampolės kolegija aukštoji mokykla, teikianti aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, vykdanti į praktinę veiklą orientuotas studijas ir sudaranti sąlygas studentams ugdytis kūrybiškumą ir saviraišką.

Daugiau informacijos https://marko.lt/

Marijampolės profesinio rengimo centras mokymą vykdo pagal formaliojo pirminio ir tęstinio bei neformaliojo profesinio mokymo programas, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, rengia kvalifikuotus specialistus, atitinkančius Marijampolės regiono bei šalies darbo rinkos bei individualius mokymosi poreikius.

Daugiau informacijos https://mprc.lt/

Stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas reikalingas vidurinis išsilavinimas.

Jei išsilavinimas įgytas užsienyje ir stojama į valstybės finansuojamą studijų vietą, stojantysis turi:

Jeigu esate baigęs dalį studijų ir norite tęsti jas Lietuvoje, reikia kreiptis į pasirinktą aukštąją mokyklą. Jeigu aukštąjį išsilavinimą įgijote užsienio valstybėje ir ketinate toliau studijuoti Lietuvoje, jums reikės užsienio šalyje įgyto diplomo pripažinimo. Jį atlieka Studijų kokybės vertinimo centras (https://www.skvc.lt/) arba įgaliotoji aukštoji mokykla.

Studijų ir kvalifikacijų, įgytų užsienio šalyse,  vertinimą ir pripažinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.318398

  • Diplomo pripažinimo dokumento reikalaujama, jeigu asmuo, baigęs bakalauro studijas užsienyje, planuoja stoti į magistrantūros studijas Lietuvoje. Kai kurios aukštosios mokyklos yra sudariusios bendradarbiavimo sutartis su užsienio aukštojo mokslo institucijomis, todėl dažnai diplomo pripažinimo dokumento nereikalaujama.
  • Pripažintų užsienio aukštųjų mokyklų sąrašus, švietimo sistemų aprašymus, informaciją apie studijų pripažinimą, užsienio šalių informacinių centrų adresus ir telefonus galima rasti http://www.enic-naric.net/

Informacija apie reglamentuojamas profesijas, teisės aktus, Europos profesinę kortelę bei profesinių kvalifikacijų pripažinimą: https://www.verslilietuva.lt/.../reglamentuojamos.../

Bendra informacija apie mokymosi galimybes pateikiama Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainės skiltyje „Grįžtantiesiems į Lietuvą
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/noriu-studijuoti
https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/griztantiesiems-i-Lietuva/noriu-isigyti-specialybe

Informacija atnaujinta 2023-07-04 15:36

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}