Pradžia
Pradžia

PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA

PINIGINĖ SOCIALINĖ PARAMA

Kokia gali  būti suteikta socialinė piniginė parama, pagalba šeimai ir turintiems negalią

Asmenys, grįžę iš užsienio, gali pretenduoti į piniginę socialinę paramą tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kiti savivaldybėje gyvenantys asmenys.

Šeimai, auginančiai vaikus,  mokamos šios išmokos:  vienkartinė išmoka vaikui; išmoka vaikui; išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui; išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui; išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai; vienkartinė išmoka nėščiai moteriai; globos (rūpybos) išmoka; globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas; vaiko laikinosios priežiūros išmoka;  išmoka įvaikinus vaiką. LR išmokų vaikams įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE/asr

Teikiama socialinė parama mokiniams: nemokamas maitinimas mokykloje ir parama mokinio reikmenims įsigyti. LR socialinės paramos mokiniams įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.915C6D6EB2A5/asr

Nepasiturintiems asmenims (šeimoms), įvertinus gaunamas pajamas ir turimą turtą, mokamos socialinės pašalpos ir teikiamos kompensacijos už šildymą, karštą ir geriamąjį vandenį. LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3EEE59417F13/asr

Asmenims (šeimoms), patekusiems į sunkią materialinę padėtį,  mokamos vienkartinės, tikslinės, sąlyginės bei periodinės išmokos. Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams  tvarkos aprašas, patvirtintas Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m spalio 29 d. sprendimu Nr. 1-304 ,,Dėl  Piniginės socialinės paramos teikimo nepasiturintiems Marijampolės savivaldybės gyventojams  tvarkos aprašo patvirtinimo“: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4b3b7c80dcd311e89a31865acf012092/asr

Pensinio amžiaus asmenims ir neįgaliesiems vaikams, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, mokamos priežiūros (pagalbos) ar slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos. LR tikslinių kompensacijų įstatymas: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/398a02704a6f11e6b5d09300a16a686c/asr

Informacija  apie piniginės socialinės paramos  teikimą savivaldybėje:  

Kontaktiniai asmenys:
Vida Bružinskaitė, Piniginės paramos skyriaus  vedėja, tel. +370  343  90 016, el. p. vida.bruzinskaite@marijampole.lt
Vaida Kučiauskienė, Piniginės paramos skyriaus  specialistė, tel. +370  343 90 015, el. p. vaida.kučiauskiene@marijampole.lt

Informacija atnaujinta 2023-07-04 15:37

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}