Pradžia
Pradžia

VERSLO KŪRIMAS IR PARAMA

VERSLO KŪRIMAS IR PARAMA

Kokia  būtina pagalba  gali būti suteikta planuojantiems kurti savo verslą ir jį plėsti

Marijampolės savivaldybėje daug verslo veiklų galima vykdyti įsigijus verslo liudijimą arba įregistravus individualią veiklą.

Tą padaryti paprasčiausia nuotoliniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos savitarnos svetainės https://www.vmi.lt/manovmi. Prisijungti galima per išorines sistemas (elektroninės bankininkystės sistemas, identifikuojant save elektroniniu ar mobiliuoju parašu).

Norint įkurti verslo įmonę kaip juridinį asmenį (pvz., mažąją bendriją, individualią įmonę, uždarąją akcinę bendrovę), tai taip pat galima padaryti nuotoliniu būdu, valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje Juridinio asmens steigimas | VĮ Registrų centras (registrucentras.lt) prisijungiant prie Registrų centro savitarnos sistemos. Čia taip pat būtina identifikuoti save elektroniniu ar mobiliu parašu, arba per elektroninės bankininkystės sistemas.

Kokią paramą verslui gali suteikti savivaldybė

Marijampolės savivaldybėje nuo 1997 metų nenutrūkstamai veikia Smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) rėmimo fondas. SVV rėmimo fondas teikia finansinę paramą SVV subjektams, savo veiklą vykdantiems Marijampolės savivaldybės teritorijoje.

Fondas neremia šių veiklų: medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusių paslaugų veiklos; gėrimų gamybos, išskyrus salyklo, nealkoholinių gėrimų, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamybą;  tabako gaminių gamybos; didmeninės ir mažmeninės prekybos, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta ar išauginta produkcija; finansinės ir draudimo veiklos (išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, pagalbinės finansinių paslaugų ir draudimo veiklos); nekilnojamojo turto operacijų; teisinės veiklos; azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veiklos.

SVV rėmimo fondas gali suteikti iki 2 000,00 eurų (juridiniams asmenims, įsteigtiems per paskutinių 12 mėnesių laikotarpį iki paraiškos pateikimo – iki 3000 eurų) paramą verslui. Fondo finansinės paramos formos ir dydis:

 • Įmonės steigimo išlaidų dalinis padengimas – iki 150 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc.patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės steigimo išlaidų;
 • Rinkodaros priemonių formavimo ir įdiegimo išlaidų bei įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų dalinis padengimas – iki 700 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų įmonės prekės ženklo, įmonės stiliaus sukūrimo, rinkodaros priemonių įgyvendinimo, įmonės interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidų;
 • Parodos išlaidų dalinis padengimas – iki 700 eurų, bet ne daugiau 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už ekspozicijos vietą parodoje;
 • Įmonės darbuotojų mokymo išlaidų dalinis padengimas – iki 700 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už Paramos gavėjo darbuotojų mokymą ir kvalifikacijos kėlimą;
 • Verslo planų, paraiškų finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti parengimo išlaidų dalinis padengimas – iki 700 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo plano, paraiškos finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti parengimą, jeigu pagal parengtą verslo planą, paraišką finansinei paramai iš ES ir kitų fondų gauti buvo skirta paskola ar parama pareiškėjui;
 • Teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų parengimo išlaidų dalinis padengimas – iki 700 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už teritorinio planavimo dokumentų ir techninių projektų parengimą;
 • Nekilnojamojo turto nuomos išlaidų dalinis padengimas – iki 700 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už verslo veiklai naudojamų patalpų nuomą;
 • Įrangos įsigijimo išlaidų dalinis padengimas – 1000 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už įsigytą įrangos, naudojamos verslo veiklai, techninės pagalbos priemonių, reikalingų darbo vietos funkcionavimui užtikrinti, įsigijimą, sumontavimą ir pritaikymą;
 • energijos išteklių pabrangimo išlaidų dalinis padengimas – kai savivaldybė Paramos gavėjui iš Fondo lėšų padengia iki 700 eurų, bet ne daugiau kaip 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų išlaidų už energijos išteklius: elektros energiją, gamtines dujas ar centralizuotai tiekiamą šiluminę energiją. Dalis išlaidų dalinai padengiama už tuos vieną ar kelis iš šių energijos išteklių, kurie per bet kurį 3 mėnesių laikotarpį paskutinių 12 mėnesių bėgyje, remiantis Lietuvos statistikos departamento skelbiamais ar kitais viešais duomenimis, pabrango 50 proc. ar daugiau. Dengiama išlaidų energijos ištekliams dalis už 3 mėnesių laikotarpį po šių energijos išteklių pabrangimo;
 • Įdarbintų nepilnamečių asmenų socialinio ir sveikatos draudimo išlaidų padengimas – iki 2000 eurų patirtų ir dokumentais pagrįstų socialinio ir sveikatos draudimo išlaidų už įdarbintus nepilnamečius asmenis, bet ne daugiau, negu iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos išskaičiuojamos socialinio ir sveikatos draudimo išlaidos už kiekvieną įdarbintą nepilnametį asmenį;
 • Paskolos palūkanų dalinis padengimas – iki 50 proc. patirtų ir dokumentais pagrįstų paskolos palūkanų išlaidų, bet ne daugiau kaip 3 proc. metinių palūkanų. Maksimalus finansinės paramos dydis – 1500 eurų, maksimalus palūkanų kompensavimo terminas – ne ilgiau kaip dveji metai nuo sutarties pasirašymo dienos.

Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip keturias finansinės paramos formas tam pačiam Paramos gavėjui.

Daugiau informacijos apie SVV rėmimą savivaldybėje
https://www.marijampole.lt/administracines-paslaugos/08-paramos-teikimas/08-09-paramos-is-smulkaus-ir-vidutinio-verslo-remimo-fondo-teikimas/703

Kur kreiptis, jei norite pradėti stambų verslo projektą

Marijampolės savivaldybės administracija dar 2004 metais pradėjo įgyvendinti Marijampolės laisvosios ekonominės zonos (Marijampolės LEZ) projektą. Marijampolės LEZ užima 77,73 ha plotą ir yra skirta kurtis išimtinai gamybinę ir sandėliavimo veiklą vykdančioms įmonėms.

Investuotojai Marijampolės LEZ (kai investicijų vertė daugiau kaip 1 mln. eurų) gali pasinaudoti  mokesčių lengvatomis.

Informacija apie investavimo Marijampolės LEZ teritorijoje galimybes teikiama:

Savivaldybėje veikia bendradarbystės centras „Spiečius“, kur  verslininkams yra suteikiamos nemokamos kompiuterizuotos darbo vietos su įranga, teikiamos skaitmeninio, kūrybinių industrijų vystymo, socialinio verslo konsultacijos, vykdomos praktinės mentorių sesijos, organizuojami verslo ugdymo mokymai ir įgyvendinamos kitos verslo skatinimo ir plėtros iniciatyvos.

Daugiau informacijos rasite https://www.verslilietuva.lt/paslaugos/spiecius/spiecius-marijampoleje/

Daugiau informacijos apie  verslo kūrimo ir paramos sąlygas savivaldybėje rasite čia:

Kontaktiniai asmenys:

Informacija atnaujinta 2023-07-13 08:36

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}