Pradžia
Pradžia

Igliaukos seniūnija

Seniūnijos centras - Igliaukos miestelis (1091 gyventojas). Seniūnijoje yra 49 gyvenamosios vietovės. Didesnės iš jų - Daukšiai (362 gyventojai), Šventragis (345 gyventojai), Varnupiai (191 gyventojas). Iš viso seniūnijoje yra 2,6 tūkst. gyventojų.
Seniūnijos plotas - 9655 ha, iš jų 3,4 proc. užima miškai, 80,2 proc. - žemės ūkio naudmenos.

Seniūnas - Saulius Burbulis

Seniūnijos adresas
Marijampolės sav., Igliauka, Vytauto g. 19
Tel. (8 343)  24 525
El. p. igliauka@marijampole.lt

Igliaukos seniūnijos seniūnaitijos ir seniūnaičiai

Geografija ir gamta
Igliaukos seniūnija yra rytinėje savivaldybės dalyje, abipus kelio Marijampolė-Prienai. Pati Igliauka yra išsidėsčiusi šio kelio pusiaukelėje, ant Yglos ežero kranto. Už kilometro į rytus nuo miestelio ir ežero prasideda Palių miškas ir pelkė, kurioje nuo 1958 m. kasamos durpės. Iš Yglos ežero išteka Yglės upelis. Jis įteka į Šlavantos upelį, o šis - į Amalvo ežerą.
Per Daukšius teka Dovinė. Netoli šio kaimo yra Varnupių piliakalnis - vienas gražiausių šiame krašte. Dar vienas piliakalnis stūkso Šakališkių kaime, netoli kelio Marijampolė-Prienai.

Istorija
1781 m. Prienų seniūnas grafas M.Butleris ėmėsi Igliaukoje statyti bažnyčią, kuri 1783 m. buvo pašventinta. 1884 m. vietoje supuvusios medinės buvo pastatyta akmeninė bažnyčia su gražiu aukštu bokštu. Deja, bokštas Pirmojo pasaulinio karo metu buvo susprogdintas. Nukentėjo ir šalia buvęs vienuolynas, žuvo dalis jame besislėpusių žmonių.
1823 m. istoriniuose šaltiniuose paminėta ir Igliaukos mokykla, įsteigta vienuolių marijonų.

Įžymūs žmonės, kultūra
Nuo 1865 m. iki 1897 metų Igliaukos parapijos klebonu dirbo kunigas Vincentas Kačergis. Jis pastatė dabartinę bažnyčią. 1997 metais , minint kunigo jubiliejų, viena Igliaukos gatvė buvo pavadinta jo vardu.
Seniūnijoje gimė vyskupas V.Brizgys, kunigas ir visuomenės veikėjas L.Vaicekauskas.
Netoli Igliaukos esančiame Zomčinės kaime - poeto A.Matučio tėviškė. Poeto vardu pavadinta ir Igliaukos vidurinė mokykla, kurioje yra A.Matučiui skirtas kabinetas.
Daug metų visoje Lietuvoje buvo garsūs Igliaukos zoniniai kultūros namai. Juose dirbę kolektyvai aktyviai dalyvavo Marijampolės rajono ir respublikinėse dainų šventėse, įvairiuose konkursuose.
Dabartiniu metu seniūnijoje veikia Anzelmo Matučio gimnazija, 1 pagrindinė ir 1 pradinė mokykla, laisvalaikio salė, 2 kultūros namai, 2 paštai.

Paminklai ir lankytinos vietos
Seniūnijoje išties nemažai įvairių paminklų.
Varnupių ir Šakališkių piliakalniai - archeologijos paminklai. Poeto A.Matučio gimtinė Zomčinės kaime - istorijos paminklas. Igliaukoje, Šventragyje, Daukšiuose pastatyti paminklai žuvusiems už Lietuvos laisvę. Keletas dailės paminklų (paveikslas, žvakidė, skulptūra) yra Daukšių bažnyčioje.
Seniūnijoje esanti M.Bazevičiaus sodyba pripažinta architektūros paminklu.
Bene labiausiai lankoma seniūnijos vieta - poilsiavietė prie Yglos ežero. Ją prieš kelis dešimtmečius įrengė Igliaukos žvejų būrelio nariai, vadovaujami mokytojo P. Klebario. Poilsiavietė kasmet sutvarkoma, atnaujinama.

Verslas

Vyraujantis verslas seniūnijoje - žemės ūkis, mėsos perdirbimas, gyventojų aptarnavimas, durpių gamyba.
Didžiausia seniūnijoje esanti įmonė - UAB „Ežerėlio durpės" Palių durpynas. Čia kasamos durpės kraikui, gaminamos durpės kurui. Presuotos durpės eksportuojamos į Vokietiją bei Italiją.
Daukšių miestelyje 2003 metais įsikūrė UAB „Lario baldai“.
Šventragio kaime įsikūręs bene didžiausias savivaldybės ūkininkas Vytautas Žarnauskas. Jis verčiasi javų bei cukrinių runkelių auginimu, kiaulininkyste, turi mėsos perdirbimo cechą. Paminėti reikėtų ir ūkininkus J. Botyrių, K. Gumauską, G. Mikalauską, P. Naujoką, K. Samsanavičių, K. Samsanavičių, M. Spūdį, V. Vaicekauską.
Seniūnijoje veikia DOVINĖS žemės ūkio bendrovė.

Seniūnijos gyvenamosios vietovės

 • Amalviškių k.
 • Buktos k.
 • Dambruvkos k.
 • Daukšių mstl.
 • Elniakalnio k.
 • Gudiškių k.
 • Igliaukos k.
 • Jacentavo k.
 • Jokūbiškių k.
 • Karčiuvkos k.
 • Kūlingės k.
 • Kumečių k.
 • Liūliškio k.
 • Mačiuliškių k.
 • Malinavos k.
 • Maraziškių k.
 • Margavos k.
 • Menštrakio k.
 • Mergašilio k.
 • Nadpalių k.
 • Opšrūtų I k.
 • Opšrūtų II k.
 • Padvariškių k.
 • Paežerės k.
 • Pajiesio k.
 • Pamačiuliškių k.
 • Pamargių k.
 • Papajiesio k.
 • Pašakališkių k.
 • Paužiškių k.
 • Pavasakės k.
 • Pielkavos k.
 • Plynių k.
 • Prūsiškių k.
 • Salos k.
 • Santakos k.
 • Stašliškių k.
 • Šakališkių k.
 • Šlavančių k.
 • Šventragio k.
 • Tupikų k.
 • Varnupių k.
 • Veselavos k.
 • Vidgirėlių k.
 • Zomčinės k.
 • Žirniškių k.
 • Živavodės k.

 

Informacija atnaujinta 2022-05-19 09:18