Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Dėl detaliojo plano sprendinių keitimo

Vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2021-01-14 d. įsakymu Nr. DV-48 „Dėl detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-1473, keitimo, finansavimo ir planavimo tikslų“ rengiamas „Detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. gruodžio 28 d. sprendimu Nr. 1-1473 „Dėl dviejų žemės sklypų Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Trakiškių kaime suformavimo detaliojo plano patvirtinimo“ (TPDR Nr. T00059215), sprendinių keitimas“.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5114/0004:1121) Marijampolės sav., Marijampolės sen., Trakiškių k.

Detaliojo plano keitimo organizatorius: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, adresas: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė, tel.: (8 343) 90 011, www.marijampole.lt

Plano rengėjas: Agnės Pūkienės individuali veikla Nr. 955044, adresas: Parko g. 10, Lapės, Kauno raj., el. p.: agne.pukiene@gmail.com, tel.: 8 650 62 197.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakeisti detaliuoju planu suformuoto 0,2510 ha žemės ūkio paskirties, kitų žemės ūkio paskirties žemės sklypų naudojimo būdo žemės sklypo, kadastro Nr. 5114/0004:1121 (detaliajame plane sklypo projektinis Nr.2), esančio Marijampolės sav., Marijampolės sen., Trakiškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, naudojimo būdą –– į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir nustatyti žemės tvarkymo ir naudojimo reglamentus.

Planavimo darbų programa:

  • Plano rengimo etapai: esamos būklės analizės stadija (parengiamasis etapas), sprendinių konkretizavimo ir baigiamasis etapas.
  • Darbų atlikimo terminai: planavimo pradžia – 2020 m. IV ketv., planavimo pabaiga – 2021 m. IV ketv.
  • Plano sudėtis: tekstinė ir grafinė dalys.

Susipažinti su detaliojo plano keitimu skiriama ne mažiau kaip 10 darbo dienų nuo jo paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje.

Sprendinių viešinimas numatomas nuo 2021 m. liepos 19 d. ryto iki 2021 m. liepos 30 d. pabaigos imtinai (10 d. d.). Viešas susirinkimas vyks rugpjūčio 2 d. 17 val. nuotoliniu būdu. Vaizdo transliavimo nuoroda:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDFiMzBhMDUtNzA2Yy00YTAwLTliOTktYzI3NzlkMzdiZWM2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e92920d5-8e3a-4c18-aa3b-30ffb5a6d6e2%22%2c%22Oid%22%3a%22b431ef2a-5fcb-401a-9b27-684061e21862%22%7d

Vieša ekspozicija vyks Marijampolės seniūnijos patalpose (adresas: Lietuvininkų g. 18, Marijampolė), Marijampolės savivaldybės patalpose (adresas: J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė), teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-18-21-51) ir Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje www.marijampole.lt

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus ir pageidavimus dėl planavimo dokumento visuomenė gali teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt per visą detaliojo plano koregavimo laikotarpį iki 2021 m. liepos30 d. imtinai.

Aiškinamasis raštas
Pagrindinis brėžinys
Inžinerinių tinklų schema
Gaisrų gesinimo schema

Informacija atnaujinta 2021-07-16 09:54

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}