Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

INFORMACIJA APIE PARENGTUS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMU NR. 1-1020,KEITIMO SPRENDINIUSIR SPRENDIMĄ D

Planavimo organizatorius: Marijampolės savivaldybės administracijos direktorius, J. Basanavičiaus a. 1, LT-6837Marijampolė, tel. (8343) 90011, el. p.administracija@marijampole.lt, www.marijampole.lt.

Plano rengėjas: UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4, LT-08224 Vilnius, Projekto vadovė – Giedrė Ratkutė-Skačkauskienė, mob. 8 69879972, el. p.g.ratkute@cityform.lt; projekto koordinatorė – Gitana Mineikienė, mob. 8 616 54100, el. p. g.mineikiene@cityform.lt.

Planavimo pagrindas: Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. birželio29 d. sprendimas Nr. 1-217 „Dėl Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo pradžios ir planavimo tikslų“; Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. liepos22 d. įsakymas Nr. DV-1075 „Dėl Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. 1-1020, keitimo organizavimo ir planavimo darbų programos patvirtinimo“.

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, adresu www.tpdris.lt, kur teritorijų planavimo dokumento (toliau – TPD) Nr.S-RJ-18-20-370.Planuojamos teritorijos adresas – Marijampolės savivaldybės teritorija (apie 75 487,44 ha).Teritorijų planavimo lygmuo – savivaldybės, teritorijų planavimo rūšis – specialiojo teritorijų planavimo dokumentas.

Visuomenės informavimo tvarka: supaprastinta.

Planavimo tikslai:

  • nustatyti aglomeracijas ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas;
  • nustatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros kryptis;
  • nurodyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus (eiga, eiliškumą) ir finansavimą, siekiant, kad visi gyventojai gautų saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį ir nuotekų tvarkymo paslaugas arba turėtų galimybę individualiai apsirūpinti geriamuoju vandeniu ir (arba) individualiai tvarkyti nuotekas;
  • pagal poreikį ir planavimo uždavinius, numatytus Planavimo darbų programoje, patikslinti esamus ir numatyti naujus specialiojo plano sprendinius.

Planavimo uždaviniai:

  • nustatyti aglomeracijų ir viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijų ribas;
  • nustatyti viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijas ir plėtros kryptis, numatyti geriamojo vandens ir nuotekų sistemų plėtrai reikalingas teritorijas, nurodyti šios infrastruktūros plėtros įgyvendinimo etapus; numatyti preliminarias investicijų apimtis, finansavimo poreikį ir finansavimo šaltinius šios infrastruktūros plėtrai ir modernizavimui;
  • pažymėti / numatyti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros ir jos vystymui reikalingų teritorijų apsaugos zonas;
  • numatyti pagrįstas konkrečias vietas žemės paėmimui visuomenės poreikiams;
  • numatyti geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrai funkcionuoti reikalingus servitutus;
  • nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV):vadovaujantis Marijampolės savivaldybės administracijos 2021 m. rugpjūčio 12 d. raštu Nr. SA-7172(12.24E) „Dėl Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūrų“, strateginio pasekmių aplinkai vertinimas nebus atliekamas.

Susipažinti su parengtais Marijampolės savivaldybės vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo sprendiniais galima nuo 2022-02-07 iki 2022-02-21Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto svetainės adresas - www.tpdris.lt,numeris -TPD Nr. S-RJ-18-20-370.

Išsamesnė informacija teikiama: Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiausa. 1, LT-68307 Marijampolė,tel. (8 343)90012, el. p.snieguole.lapinskiene@marijampole.lt, www.marijampole.lt.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt, kur TPD Nr. S-RJ-18-20-370) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo supažindinimo pabaigos. Visuomenė teikdama pasiūlymus privalo nurodyti: vardą ir pavardę (arba juridinio asmens pavadinimą), adresą, pasiūlymo teikimo datą bei motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas.

Informacija atnaujinta 2022-02-21 08:17

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}