Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) 2022-05-10 nuotolinis posėdis

2022 m. gegužės 10 d. 9 val. vyks nuotolinis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos posėdis.

Planuojama svarstyti:
1. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Nidos švyturio statinių komplekso (u. k. 41559), esančio Neringos sav., Neringos m., Taikos g. 10A, 10B, 10C, 36A, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras, klausimo svarstymo iniciatorius T. J.

Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Nidos švyturio statinių komplekso (u. k. 41559) duomenis Kultūros vertybių registre, į kompleksą įtraukiant ir suteikiant apsaugą kaip kompleksinėms dalims: Kuro sandėliui (47405) ir Ūkiniam pastatui (47406), nustatant vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius ir reikšmingumo lygmenį; patikslinant ir papildant Nidos švyturio statinių komplekso (u. k. 41559) ir kompleksinės dalies – Administracinio pastato (u. k. 41564) vertingąsias savybes, keičiant kompleksinės dalies – Kuro sandėlis (u. k. 41565) pavadinimą į Sandėlis (u. k. 41565). Objektas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022-01-18 įsakymu Nr. Į-15.

2. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Lietuvos kariuomenės V-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko antrojo bataliono ir III-ojo artilerijos pulko trečiosios grupės Prienų karinio miestelio pastatų komplekso (u. k. 28258), Prienų rajono sav., Prienų sen., Prienų m., Vytenio g., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras, klausimo svarstymo iniciatorius Prienų rajono savivaldybės administracija.

Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Lietuvos kariuomenės V-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Kęstučio pulko antrojo bataliono ir III-ojo artilerijos pulko trečiosios grupės Prienų karinio miestelio pastatų komplekso (u. k. 28258) vertingąsias savybes, teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas (jas sumažinant), taip pat patikslinti kompleksinės dalies – Valgyklos pastato (u. k. 41162) vertingąsias savybes. Objektas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022-01-18 įsakymu Nr. Į-15.

3. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo pastatų komplekso (u. k. 10423), esančio Kauno m. sav., Kauno m., Kęstučio g. 37, A. Mackevičiaus g. 11, duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.
Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras, klausimo svarstymo iniciatorius Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Kauno teritorinis skyrius, Kauno tardymo izoliatorius.

Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo pastatų komplekso (u. k. 10423) duomenis Kultūros vertybių registre, į kompleksą įtraukiant ir suteikiant apsaugą 4 kompleksinėms dalims: Kalėjimui (40666), Tarnautojų pastatui (40667), Pirmam dirbtuvių pastatui (40668) ir Antram dirbtuvių pastatui (40669), nustatyti vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Objektas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022-01-18 įsakymu Nr. Į-15.

4. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Laukžemės dvaro sodybos fragmentų (u. k. 319), esančių Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Laukžemės k., duomenų Kultūros vertybių registre patikslinimo.
Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Laukžemės dvaro sodybos fragmentų (u. k. 319) duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant kompleksinio objekto ir į kompleksą įeinančių kompleksinių dalių: Rūmų (u. k. 32945), Svirno (u. k. 32946), Rūsio (u. k. 32947), Parko (u. k. 32950) vertingąsias savybes, apibrėžtas teritorijos ribas (jas padidinant). Objektas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-4.

5. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Magazino (u. k. 1467), esančio Kretingos rajono sav., Darbėnų sen., Laukžemės k., Ilgoji g. 20, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Magazino (u. k. 1467) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas. Objektas įtrauktas į Kultūros paveldo centro 2022 m. kultūros vertybių apskaitos dokumentų projektų rengimo planą, patvirtintą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021-01-11 įsakymu Nr. Į-4.

6. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl apsaugos Namui (47345), esančiam Kauno m. sav., Kauno m., M. Daukšos g. 50, suteikimo.

Papildoma informacija:

Akto projekto rengėjas – K. G., klausimo svarstymo iniciatorius UAB „Mano būstas Kaunas“.

Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma suteikti apsaugą Namui (47345), esančiam Kauno m. sav., Kauno m., M. Daukšos g. 50, nustatyti vertingąsias savybes, architektūrinį vertingųjų savybių pobūdį, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžti teritorijos ribas. Namas patenka į Kauno senamiesčio (u. k. 20171) teritoriją ir šios kultūros paveldo vietovės apskaitos dokumentuose žymimas, kaip vertingųjų savybių požymių turintis objektas.

7. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Sasnavos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 29924), esančios Marijampolės rajono sav., Sasnavos sen., Sasnavos mstl., Sūduvos g. 46D, duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas – valstybės saugomas.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Sasnavos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčios statinių komplekso (u. k. 29924) duomenis Kultūros vertybių registre, nustatant kompleksinio objekto įr kompleksinių dalių: Bažnyčios (u. k. 29925) ir Šventoriaus vartų (u. k. 29926) vertingąsias savybes, vertingųjų savybių pobūdžius, regioninį reikšmingumo lygmenį, apibrėžiant teritorijos ir vizualinės apsaugos pozonio ribas.

8. Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas dėl Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., duomenų Kultūros vertybių registre tikslinimo.

Papildoma informacija:
Statusas – registrinis.

Akto projekto rengėjas – Kultūros paveldo centras.

Svarstymo motyvas – gautas nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akto projektas, kuriuo siūloma patikslinti Vilniaus miesto istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (u. k. 33653), Vilniaus m. sav., Vilniaus m., duomenis Kultūros vertybių registre, patikslinant vietovės vertingąsias savybes, keičiant pastato, esančio Vilniuje, Naugarduko g. 15, statusą iš vertingųjų savybių požymių turinčio į urbanistinės struktūros statinį. Apskaitos dokumentacija parengta, atsižvelgus į Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos pirmosios nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos 2022 m. vasario 15 d. posėdžio nutarimą (protokolo Nr. VT-6).

Informacija atnaujinta 2022-05-05 08:55

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}