Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Privažiavimo link Tarpučių g. Nr. 162 Marijampolės mieste, Marijampolės sav. naujos statybos projektiniai pasiūlymai

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė" VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių projektinius pasiūlymus“ nuostatomis, informuojame, kad yra parengti Privažiavimo link Tarpučių g. Nr. 162 Marijampolės mieste, Marijampolės sav. naujos statybos projektiniai pasiūlymai.

 1. Statinių statybvietės adresas
  Marijampolė, Marijampolės sav.
 1. Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta)
  Privažiavimas link Tarpučių g. Nr. 162 - 8.2. Susisiekimo komunikacijos: gatvės.
 1. Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovas (-ai), galintis informuoti apie projektinius pasiūlymus
  UAB „URBAN LINE“ projekto koordinatorė Aušrinė Griškevičiūtė-Gečienė; el. p. ausrine.geciene@urbanline.lt, tel. nr. 8 655 65 381.
 1. Projektinius pasiūlymus parengęs statinio architektas (autorius)
  UAB „URBAN LINE“ projekto vadovas Vitalijus Aleksandrovas; el. p. info@urbanline.lt, tel. nr. 8 655 65 381.
 1. Statytojas
  Marijampolės savivaldybė, J. Basanavičiaus a. 1, 68307 Marijampolė; el. p. administracija@marijampole.lt,  tel. nr.   (8 343) 90 011.
 2. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima
  Iki 2021-08-11 d. darbo dienomis 8.00–17.00 val., tel. nr. 8 655 65 381 arba el. p. geciene@urbanline.lt.
  Marijampolės savivaldybės administracijos internetiniame puslapyje (www.marijampole.lt/Architektūra ir teritorijų planavimas/Statinių ir teritorijų planavimo dokumentų viešinimas).
 3. Informacija iki kada ir kaip iki viešojo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų.
  Iki 2021-08-11 d. darbo dienomis 8.00-17.00 val. tel. nr. 8 655 65 381 arba el. p. ausrine.geciene@urbanline.lt bei viešojo susirinkimo metu.
 4. Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas
  Viešasis svarstymas su visuomene vyks nuotoliniu būdu 2021-08-11 d. 17.15 – 18.15 val.
  Viešasis susirinkimas įvyks MCTeams platformoje. Nuoroda prisijungimui: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjU3OTZhZWUtYTVmNS00ZWIyLTgzN2UtYzgwMmU4ODMzYzVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d034cba3-045c-4e5b-aff1-23ec0d90092d%22%2c%22Oid%22%3a%22c69c07b1-c6c7-4f3e-b5c8-0687672c7872%22%7d

Išmaniuoju įrenginiu nuskaitę šį QR kodą, prisijungsite prie susirinkimo

Informacija atnaujinta 2021-07-19 16:07

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}