Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Skelbiamas konkursas į Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas

Marijampolės regiono plėtros tarybos administracijos direktorius (toliau –  administracijos direktorius) yra vienasmenis regiono plėtros tarybos valdymo organas – regiono plėtros tarybos vadovas, atskaitingas kolegijai ir visuotiniam dalyvių susirinkimui. Administracijos direktorius priimamas pagal terminuotą darbo sutartį kadencijai, kuri prasideda nuo jo priėmimo į pareigas dienos ir baigiasi, kai kolegija, sudaryta po savivaldybių tarybų ir merų rinkimų iš naujai kadencijai išrinktų savivaldybių tarybų narių ir merų, susirenka į pirmąjį kolegijos posėdį. Kai steigiama regiono plėtros taryba, administracijos direktoriaus kadencija prasideda nuo regiono plėtros tarybos įregistravimo Juridinių asmenų registre. Tas pats asmuo tos pačios regiono plėtros tarybos administracijos direktoriumi gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.   

Administracijos direktoriaus pareiginės algos koeficientas nuo 13,3 iki 16,3  pareiginės algos baziniais dydžiais.

Asmuo, pretenduojantis į administracijos direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos kvalifikacinius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikaciniai laipsniai arba baigus vientisąsias studijas įgytas magistro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
 2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį strateginio planavimo, nacionalinės regioninės politikos ar vietos savivaldos ir (ar) viešojo administravimo srityje;
 4. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 5. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais nacionalinę regioninę politiką ir regiono plėtros tarybos veiklą, strateginį valdymą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo teisinius santykius, viešuosius pirkimus;
 6. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais strateginio ir programavimo lygmens planavimo dokumentais (Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano koncepcija, Lietuvos Respublikos teritorijos bendruoju planu, Nacionaliniu pažangos planu ir Vyriausybės patvirtintomis plėtros programomis);
 7. turėti lyderystės ir vadovavimo gebėjimų, strateginį požiūrį ir gebėti valdyti veiklą;
 8. gebėti bendrauti su asmeniu ir grupėje įvairiose bendravimo situacijose;
 9. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos reikalavimus;
 10. gebėti atlikti sudėtingos situacijos analizę, parengti pagrįstus sprendimus;
 11. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse į administracijos direktoriaus pareigas, dokumentus teikia tik  elektroniniu būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemos prašymų teikimo modulį.

Dokumentai, kuriuos privalo pateikti pretendentai, nurodyti  Valstybės tarnybos departamento svetainėje publikuojamame skelbime.

Pridedama: Pretendento į regiono plėtros tarybos administracijos direktoriaus pareigas anketa

Dokumentai teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos (iki 2020-12-30).

Skelbimo svetainėje data – 2020-12-16.

Skelbimo Nr. 68307 

Už informaciją apie konkursą atsakingas asmuo:
Rūta Šulčė
Marijampolės savivaldybės administracijos
Teisės skyriaus vyriausioji specialistė
tel. (8 343) 90030, ruta.sulce@marijampole.lt

Informacija atnaujinta 2020-12-17 07:05

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}