Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius

Eil. Nr. Sprendimo išdavimo data Registracijos numeris Sprendimo įsigaliojimo data Numatomi atlikti darbai, medžių, krūmų rūšys, skersmuo bei kiekis Numatomi atlikti darbai , medžių, krūmų rūšys, skersmuo bei kiekis
1. 2022-03-09 PS-558 2022-03-09 R. Juknevičiaus g. 90, Marijampolė Kirsti liepą (ø 31 cm) pažeistą kamieno puvinio, pasvirusią, įskilusiu kamienu, keliančią pavojų gyventojams, jų turtui ir eismo saugumui.
2. 2022-03-14 PS-557 2022-04-07 R. Juknevičiaus gatvė 28, Marijampolė Kirsti 4 egles (ø 32, 26, 17, 25 cm), 2 uosius (ø 36, 28 cm) ir 1 klevą (ø 16 cm). Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo projektas.
3. 2022-03-15 PS-566 2022-08-01 Jaunimo g. 8C, Marijampolė Kirsti beržą (ø 22 cm) pasvirusį, blogos dendrologinės būklės, pažeistą stiebo puvinio.
4. 2022-03-15 PS-567 2022-08-01 R. Juknevičiaus g. 14, Marijampolė Kirsti liepą (ø 26 cm) blogos dendrologinės būklės, sausą, nusilupusia žieve, pažeistą kamieno puvinio.
5. 2022-03-15 PS-568 2022-03-15 Ramunės g. prie 25 namo, Puskelnių k. Kirsti gluosnį (ø 65 cm) sausą, pasvirusį, kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, auga elektros laidų apsaugos zonoje.
6. 2022-03-29 PS-746 2022-04-01 Šlavantos g. prie Nr. 9, Patašinės k. Kirsti gatvės sklype, elektros tinklų apsaugos zonoje augančią eglę (ø 39 cm.), keliančią pavojų gyventojams.
7. 2022-04-01 PS-786 2022-05-03 Varpo g. prie Nr. 2, Marijampolė Kirsti gatvės sklype nuotekų tinklų apsaugos zonoje augančias 2 egles (ø 25, 24 cm.). Galimai keliančias pavojų gyventojams. 
8. 2022-04-11 PS-855 2022-05-11 Sodžiaus g. 22, Paršelių k. Nuspręsta išduoti leidimą kirsti blogos dendrologinės būklės, gyventojams pavojų keliančius, netoli elektros laidų augančius: 2 uosius (ø 60, 32 cm.), klevą (ø 55 cm.) 
9. 2022-04 PS-868 2022-05-12 Sodo g. prieš Nr. 6, Netičkampio k. Nuspręsta išduoti leidimą kirsti 6 užstelbtas, džiūstančias, neperspektyvias egles (ø 26, 24, 10, 12, 18, 19 cm.), 1 beržą (ø 18 cm.), augantį kelio (gatvės) sankasoje.
10. 2022-04-14 PS-905 2022-05-17 R. Juknevičiaus g. 92, Marijampolė Kirsti liepą (ø 30 cm) pasvirusią, pažeistu kamienu.
11. 2022-04-28 PS-1094 2022-05-26 Vytauto g., Igliaukos k. Nuspręsta išduoti leidimą kirsti valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ruožo nuo 27,229 iki 29,270 km kapitalinio remonto projekte nurodytus želdinius.
12. 2022-05-11 PS-1238 2022-06-10 Mokyklos g. prie Nr. 28, Mokolų k. Nuspręsta išduoti leidimą kirsti 4 egles (ø 36, 25, 24, 21 cm.), augančias valstybinėje žemėje požeminių ryšių kabelio apsaugos zonoje.
13. 2022-05-14 PS-1253 2022-06-13 Liepų g. 22, Liudvinavo mstl. Nuspręsta išduoti leidimą kirsti 5 pavojingai pasvirusius į kaimyninį žemės sklypą klevus (ø 45, 35, 25, 40, 40 cm.), pažeistus kamieno puviniu, keliančius pavojų gyventojams.
14. 2022-05-25 PS-1389 2022-08-01 Šaltinio g. 15, Marijampolė Vykdant Paviršinių vandenų nuotekų valymo įrenginių statybos projektą, kirsti paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonoje augančius 2 beržus (ø 28 ir 30 cm.)
15. 2022-06-05 PS-1501 2022-08-01 J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 17, Marijampolė Išduoti leidimą „Automobilių stovėjimo aikštelės J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 17, Marijampolė statybos projektas“ numatytiems želdiniams kirsti.
16. 2022-06-09 PS-1525 2022-07-08 Dariaus ir Girėno g. 9, Marijampolė Išduoti leidimą kirsti liepą (ø 15 cm), beržą (ø 15 cm), uosį (ø 17 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančius, pasvirusius.
17. 2022-06-09 PS-1526 2022-07-08 Miško g. 6, Nendrinių k. Išduoti leidimą kirst pušį (ø 17 cm), ąžuolą (ø 17 cm), 2 beržus (ø 31, 38 cm) želdiniai blogos dendrologinės būklės, pasvirę, džiūstantys, keliantys pavojų.
18. 2022-06-09 PS-1527 2022-07-08 prie Miško g. 6, Nendrinių k. Išduoti leidimą kirsti valstybinėje žemėje dvikamienį beržą (ø 18, 20 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, sausą, keliantį pavojų
19. 2022-06-09 PS-1539 2022-07-27 Jaunimo g. 9, Marijampolė Išduoti leidimą kirsti automobilių stovėjimo aikštelės Jaunimo g. 9, Marijampolė statybos projekte nurodytus želdinius.
20. 2022-06-09 PS-1540 2022-07-27 R. Juknevičiaus g. 64, Marijampolė Išduoti leidimą kirsti automobilių stovėjimo aikštelės R. Juknevičiaus 64, Marijampolė statybos projekte nurodytus želdinius.
21. 2022-06-10 PS-1548 2022-06-13 V. Kudirkos g. /P. Vaičaičio g. Marijampolė Nusprendžiu leisti kirsti klevą (ø30 cm.), pažeistą šaknų puviniu ir keliantį pavojų saugiam eismui.
22. 2022-06-13 PS-1563 2022-08-01 Vytauto g. 20, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti „Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. 20, Marijampolė“ statybos projekte numatytus želdinius
23. 2022-06-14 PS-1588 2022-08-01 J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 11, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti projekte „Automobilių stovėjimo aikštelės Marijampolėje, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 11 rekonstravimo supaprastintas projektas“ numatytus želdinius.
24. 2022-06-21 PS-1644 2022-06-22 Liepų g.  20, Dženčialaukos k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti maumedį, 2 klevus, 4 liepas blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, keliančius pavojų gyventojams, jų turtui ir eismo saugumui.
25. 2022-06-23 PS-1651 2022-07-25 Beržų g. 15B, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti klevą blogos dendrologinės būklės, skilusiu kamienu, džiūstantį.
26. 2022-06-28 PS-1695 2022-07-28 Jaunimo g. 18, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti šermukšnį blogos dendrologinės būklės, džiūstantį, gluosnį pažeistą stiebo puvinio, grybinių ligų ir vabzdžių kenkėjų.
27. 2022-06-28 PS-1696 2022-07-28 Jaunimo g. 20, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą genėti 3 šermukšnius, 2 liepas, klevą, kaštoną.
28. 2022-07-12 PS-1813 2022-08-10 prie Rugių g. 17 namo, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti klevą pažeistu kamienu, pasvirusį, augantį elektros tinklų ir nuotekų apsaugos zonoje.
29. 2022-07-12 PS-1814 2022-08-10 Dariaus ir Girėno g. 36, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti gluosnį blogos dendrologinės būklės, sausomis šakomis, pažeistą stiebo puvinio.
30. 2022-07-12 PS-1815 2022-08-10 Prie Sporto g. 3 namo, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 3 liepas, želdiniai pažeisti stiebo puvinio, vabzdžių kenkėjų, pasvirę.
31. 2022-07-12 PS-1816 2022-08-10 Prie Liepų g. 22 namo, Dženčialaukos k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti liepą, blogos dendrologinės būklės, pažeistą vabzdžių kenkėjų, genėti liepą pakeliant lają.
32. 2022-07-12 PS-1817 2022-08-10 Prie Valčiuvos g. 22 namo, Tautkaičių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti beržą džiūstantį, blogos dendrologinės būklės, augantį arti namo.
33. 2022-07-12 PS-1818 2022-08-10 Miško g. 6, Nendrinių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti beržą blogos dendrologinės būklės, džiūstantį, pažeistą kamieno puvinio.
34. 2022-07-13 PS-1820 2022-08-11 R. Juknevičiaus g. 22, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą intensyviai pagenėti beržą (ø 36 cm).
35. 2022-07-13 PS-1821 2022-08-11 Mokolų g. 9, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą intensyviai genėti 2 klevus (ø 47,35 cm)
36. 2022-07-13 PS-1826 2022-08-11 Sporto g. 7, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 6 liepas, blogos dendrologinės būklės, pažeistas kamieno puvinio.
37. 2022-07-18 PS-1891 2022-07-22 Buktos g. Buktos k. Išduoti leidimą kirsti ryšių apsaugos zonoje 6 liepas (ø 27, 42, 43, 55, 64, 65 cm) ir 1 klevą (ø 41 cm). Želdiniai pasvirę, pažeisti kamieno puviniu, kelia pavojų saugiam eismui gatvėje.
38. 2022-07-18 PS-1892 2022-08-31 Bukltos alėja, Buktos k. Kirsti 1 blogos dendrologinės būklės liepą, įtrūkusiu (kiauru) kamienu, keliančią pavojų gyventojams (ø 64 cm). Genėti 22 liepas (ø 40-60 cm) sausas šakas ir pakeliant lajas. 
39. 2022-07-20 PS-1951 2022-07-25 Žilvičių 2-oji g. prie 21 sklypo ribos, Puskelnių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti gluosnį (ø 80 cm) sausą, pažeistu kamienu, keliantį pavojų gyventojams, jų turtui ir eismo saugumui.
40. 2022-07-29 PS-2026 2022-08-02 Vytauto g. 55, Marijampolė Nusprendžiu Išduoti leidimą kirsti dvikamienį uosį (ø 21, 36 cm), keliantį pavojų gretimų žemės sklypų savininkams ar jų turtui 
41. 2022-07-29 PS-2029 2022-08-03 Rausvės g. 15, Balsupių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti dvikamienį gluosnį, pažeistą kamieno puviniu, keliantį pavojų gyventojų saugumui.
42. 2022-08-02 PS-2048 2022-08-30 Kokolos g. 5, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti elektros tinklų apsaugos zonoje augančią blogos dendrologinės būklės eglę (ø 18 cm).
43. 2022-08-02 PS-2049 2022-08-30 Palangos g. 1, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti džiūstantį, svyrantį šermukšnį (ø 24 cm), pažeistą vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų.
44. 2022-08-08 PS-2103 2022-09-06 Andriaus Botyriaus g. Želsva (kelias) Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti projekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2622 Želsva-Brukai-Vincentiškiai ruožas nuo 0,80 iki 5,049 km kapitalinis remontas“ numatytus želdinius:1 liepą, 2 beržus.
45. 2022-08-10 PS-2113 2022-09-23 Dariaus ir Girėno g. 36, Marijampolė Vykdant Dariaus ir Girėno g. turgavietės aikštelės įrengimo projektą, kirsti 7 beržus (ø 24, 22, 25, 25, 25, 26, 17 cm.),1 beržą patenkinamos būklės (ø 22 cm.) 1 klevą (ø 20 cm.)
46. 2022-08-10 PS-2114 2022-08-17 Nausupės g. prie Nr. 8, Patašinės k. ir Šlavantos g. prie Nr. 6, Patašinės k.

Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti blogos dendrologinės būklės klevą, keliantį pavojų gyventojams. Ir genėti beržą.

47. 2022-08-10 PS-2115 2022-08-19 Seminarijos g. Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti blogos dendrologinės būklės, pavojų keliančias, elektros tinklų ir ryšių apsaugos zonoje augančias 9 liepas, genėti 1 klevą, 8 liepas, 3 šermukšnius, 1 maumedį.
48. 2022-08-18 PS-2205 2022-09-15 Vytauto g. 28, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 uosius vykdant Vytauto g. 28 automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo projektą.
49. 2022-08-22 PS-2231 2022-09-20 Dariaus ir Girėno g. 9, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 5 liepas, kaštoną dėl planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbų.
50. 2022-08-22 PS-2244 2022-09-20 V. Bielskaus g. 23, Balsupių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 beržus (ø 41, 43 cm), pasvirusius, gadinačius pastato pamatus ir sienas.
51. 2022-08-24 PS-2261 2022-09-22 Jaunimo g.  6, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 13 liepų , 3 egles, beržą, šermukšnį, kaštoną, genėti klevą vykdant Jaunimo g. 6 automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbus.
52. 2022-08-25 PS-2277 2022-08-29 P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti gluosnį blogos dendrologinės būklės, džiūstantį, pažeistą kamieno puvinio, keliantį pavojų vaikų saugumui, statiniams.
53. 2022-08-26 PS-2283 2022-09-23 P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti eglę blogos dendrologinės būklės, pasvirusią ir  maumedį blogos dendrologinės būklės, džiūstantį.
54. 2022-08-26 PS-2284 2022-08-29 Rasos g. 21, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti beržą pasvirusį, džiūstantį, keliantį pavojų vaikų ir statinių saugumui.
55. 2022-08-29 PS-2288 2022-09-26 Kauno g. 48, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti beržą blogos dendrologinės būklės, pažeistą kamieno puvinio.
56. 2022-09-05 PS-2394 2022-09-20 Girininkijos g. 1, Pabuktės k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti valstybinėje žemėje blogos dendrologinės būklės eglę (ø 23 cm.)
57. 2022-09-07 LA-1639 2022-10-20 Sodų g. Mokolų k. Kirsti dujotiekio apsaugos zonoje kamieno puviniu pažeistus uosius (ø 34, 22 cm.) prie Nr. 3 ir 9 ir 1 džiūstančią pušį (ø 24 cm.)-blogos dendrologinės būklės prie V. Šlekio g. 2. Genėti 5 uosius (ø 32, 34, 45, 42, 48 cm.) prie Nr. 3, 9, 11, V. Šlekio g. 1. Genėti pušį (ø 30 cm.)
58. 2022-09-07 PS-2410 2022-10-06 Stoties g. 16, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti vandentiekio apsaugos zonoje augantį 1 klevą (ø 48 cm.). Genėti 2 klevus (ø 50, 46 cm.)
59. 2022-09-09 PS-2458 2022-10-10 Kalvarijos g. prie Nr. 1, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 1 blogos dendrologinės būklės kaštoną (ø 38 cm.).
60. 2022-09-12 PS-2479 2022-10-25 Matulaičių g. prie Nr. 8, Marijampolė Genėti elektros tinklų, elekroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje augančius: 3 ąžuolus (ø 49, 31, 45 cm.), 1 liepą (ø 30 cm.), 1 uosį (ø 30 cm.)
61. 2022-09-14 PS-2505 2022-10-27 R. Juknevičiaus g. 68, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti šermukšnį (ø 25 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistą stiebo puvinio, džiūstantį.
62. 2022-09-19 PS-2582 2022-09-26 Vienybės g. prie Nr. 14, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti beržą (ø 47 cm.), keliantį pavojų gyventojams.
63. 2022-09-19 PS-2587 2022-10-17 Kūlokų g. 49, Kūlokų k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti kamieno ir šaknų puviniu pažeistą uosį (ø 58 cm.)
64. 2022-09-19 PS-2598 2022-09-26 Dovinės g. Padovinio k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 5 džiūstančias, vabzdžių kenkėjų pažeistas egles, keliančias pavojų saugiam eismui, blogos dendrologinės būklės gluosnį. Genėti 2 ąžuolus.
65.  2022-09-19 PS-2588 2022-11-03 Liepų g. prie Nr. 2, Dženčialaukos k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 liepas (ø 37, 25 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, augančias elektros tinklų apsaugos zonoje.
66. 2022-09-20 PS-2606 2022-09-23 V. Marazo gatvė, prieš Nr. 1, Želsvos k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti valstybinėje žemėje triksmienį džiūstantį šermušnį. Prieš Nr. 4 - kirsti 6 džiūstančias, vabzdžių kenkėjų pažeistas egles.
67. 2022-09-20 PS-2607 2022-10-18 Žaltyčio gatvė, prieš Nr. 7, Želsvos k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti valstybinėje žemėje 10 blogos dendrologinės būklės eglių.
68. 2022-09-19 PS-2608 2022-09-23 Kaštonų gatvė, Užgirių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti pavojingai pasvirusį beržą (ø 52 cm.).
69. 2022-09-19 PS-2609 2022-11-03 Sodų gatvė, prie Nr. 16, Buktos k. Nusprendžiu leisti kirsti žemės sklype vandens tiekimo infrastruktūros apsaugos zonoje augantį blogos dendrologinės būklės klevą (ø 44 cm.)
70. 2022-09-21 PS-2628 2022-11-07 Sodo g. 8C, Gavaltuvos k. Nusprendžiu išduoti leidimą genėti 5 ąžuolus (ø 48, 33, 58, 59, 63 cm)
71. 2022-09-22 PS-2629 2022-09-30 Bliūdžiškių k. Leidžiama kirsti  beržą (ø 62 cm.), pažeistą šaknų puviniu ir keliantį pavojų gyventojų saugumui.
72. 2022-09-26 PS-2661 2022-11-10 Uosupio g. 10, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti eglę (ø 20 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančią.
73. 2022-09-27 PS-2697 2022-10-03 Seminarijos gatvė, 3A, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti eglę (ø 45 cm.), keliančią pavojų gyventojams.
74. 2022-09-28 PS-2703 2022-11-14 Draugystės g. 13, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą genėti 4 liepas (ø  43, 39, 44, 54 cm) nuo pastato pusės.
75. 2022-09-28 PS-2704 2022-11-14 Jaunimo g. 11, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą genėti klevo (ø  38 cm) sausas šakas.
76. 2022-0-28 PS-2705 2022-10-27 P. Katiliaus gatvė, 28, Katiliškių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 8 egles, dvikamienę liepą ir 2 uosius.
77. 2022-09-30 PS-2746 2022-11-03 P. Armino g. 38B, Marijampolė Nusprendžiu leisti senose kapinėse kirsti blogos dendrologinės būklės liepą (ø 49 cm.) prie Iešmantavičių kapavietės. Genėti klevą (ø 34 cm.) prie Laukaičių kapavietės, dvikamienį klevą (ø 44, 25 cm.) prie Avižienio ir Kiškio kapaviečių, liepą (ø 79 cm.) prie savanorių kapų, maumedį (ø 70 cm.) prie Čėsnų kapavietės, uosį (ø 45 cm.) priec Kriaužkų kapavietės, uosį (ø 53 cm.) prie Rašytinių kapavietės, uosį (ø 52 cm .) prie Kazakevičių, Navikų kapavietės. Genėti sausas ar pavojingai nulinkusias šakas
78. 2022-09-30 PS-2747 2022-11-08 P. Armino g. 42A, Marijampolė Nusprendžiu leisti genėti ant žemės sklypo ribos augančių 7 liepų (ø  50, 64, 34, 28, 66, 50, 61 cm.) sausas šakas ir pakelti jų lajas.
79.  2022-10-05 PS-2844 2022-11-04 Skriaudučio k. LEZ teritorija Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2626 Rūdiškiai- Baraginė (1,001 km-4,457 km) atkarpoje projekte „Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje Marijampolės sav. Skriaudučio k, Juozo Montvilos g. ir sklype kadastro Nr. 5114/0005:69 statybos projektas“ numatytus želdinius.
80. 2022-10-06 PS-2845 2022-10-14 Narto g. prie Nr. 4, Netičkampio k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti blogos dendrologinės būklės eglę (ø 35 cm.).
81. 2022-10-11 PS-2877 2022-10-21 Marijampolės g. prie Nr. 21, Patašinės k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti ryšių apsaugos zonoje augančią eglę (ø 31 cm.)
82. 2022-10-11 PS-2878 2022-10-13 Vyšnialaukio g. prie Nr. 31, Triobiškių k. Nusprendžiu leisti kirsti kamieno puviniu pažeistą ir pavojų saugiam eismui keliantį gluosnį (ø 70 cm.).
83. 2022-10-11 PS-2879 2022-11-10 Nausupės g.4, Patašinės k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti dviakmienį klevą.
84. 2022-10-12 PS-2887 2022-11-11 Vytauto g. 62, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 liepas (ø 31, 52 cm.), atsižvelgiant į daugiabučio namo statinio apžiūros akto rekomendacijas.
85. 2022-10-12 PS-2888 2022-10-14 Rausvės 1-oji gatvė, prieš Nr. 6, Balsupių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 3 liepas.
86. 2022-03-29 PS-2889 2022-04-01 Šlavantos gatvė, prie Nr. 9, Patašinės k. Kirsti elektros tinklų apsaugos zonoje augančią eglę (ø 39 cm.), keliančią pavojų gyventojams.
87. 2022-10-14 PS-2916 2022-11-08 Klevų g. prie Nr. 23, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 4 egles (ø 23, 30, 31, 17 cm.),augančias elektros tinklų ir ryšių apsaugos zonose
88.  2022-10-20 PS-2969 2022-11-21 Vienybės g. skveras, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti pasvirusį gluosnį (ø 28 cm.).
89. 2022-10-20 PS-2970 2022-12-06 Kauno g. 20, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti kėnį (ø 21 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstantį.
90. 2022-10-20 PS-2971 2022-10-26 Jaunimo g. 14, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti eglę (ø 19 cm) blogos dendrologinės būklės, keliančią pavojų gyventojams, jų turtui.
91. 2022-10-20 PS-2982 2022-10-25 Vytauto g. prie Nr. 83, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti stipriai džiūstančius, pavojų gyventojams keliančius: 2 klevus (ø 60, 42 cm.), 1 liepą (ø 50 cm.). Genėti 8 liepų (ø 31, 36,45, 48, 39, 54, 60, 39cm) , 6 kaštonų (ø 36, 46, 56, 64, 46, 60 cm) apatines ir džiūstančias šakas.
92. 2022-10-20 PS-2983 2022-10-25 Tarpučių g. prie Nr. 70, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 pavojų keliančias, stipriai džiūstančias liepas (ø 30, 42 cm.), keliančias pavojų gyventojams ir saugiam eismui gatvėje.
93. 2022-10-20 PS-2984 2022-10-24 Vilkaviškio g. prie Nr. 69, Marijampolė Nusprendžiu leisti kirsti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje augančią blogos dendrologinės būklės liepą (ø 32 cm.), keliančią pavojų saugiam eismui gatvėje.
94. 2022-10-20 PS-2985 2022-10-25 Vytauto g. prie Nr. 85, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 3 džiūstančias, pasvirusias, pavojų keliančias liepas (ø 34, 42, 50 cm.). Genėti 9 liepų (ø 64, 61, 44, 62, 63, 63, 81, 59, 63 cm.) apatines ir sausas šakas.
95. 2022-10-28 PS-3064 2022-12-14 Liepų g. 26, Nendrinių k. Nusprendžiu išduoti leidimą genėti 3 kaštonus (ø 58, 62, 78 cm) nuo pastato pusės.
96. 2022-11-03 PS-3076 2022-12-01 Alytaus g. 4, Liudvinavo mstl. Nusprendžiu leisti kirsti, vykdant konteinerių aikštelės statybos darbus,  9 liepas (ø 27, 19, 22, 21, 20, 23, 18, 15, 16 cm.), pažeistas stiebo ir šaknų puviniu ar grybinių ligų. Darbus galima atlikti nuo gruodžio 16 d.
97. 2022-11-03 PS-3086 2022-12-19 Mokolų g. 11, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 3 klevus (ø 40, 21, 22 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančius ir 2 egles (ø 26, 21 cm) gadinančias pastato pamatus, sienas.
98. 2022-11-04 PS-3098 2022-12-20 Liepų g. 26, Nendrinių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 liepas (ø 56, 69 cm) blogos dendrologinės būklės, pasvirusias, pažeistas kamieno puvinio ir vabzdžių kenkėjų.
99. 2022-11-09 PS-3158 2022-11-18 Savanorių g. 8, Šventragio k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti valstybinėje žemėje elektros tinklų apsaugos zonoje augančias 2 liepas (ø 26, 28 cm.), pasvirusias į laidų pusę ir keliančias pavojų.
100. 2022-11-14 PS-3187 2022-12-28 R. Juknevičiaus 100, Marijampolė Nupsrendžiu išduoti leidimą kirsti 3 egles (ø 22, 25, 24 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančias.
101. 2022-11-14 PS-3235 2022-11-18 Kapų g. 6, Daukšių mstl. Nusprendžiu leisti kirsti prie Palšių šeimos kapavietės blogos dendrologinės būklės uosį (ø  60 cm skersm.), prie Pūkų šeimos kapavietės augančius 2 uosius (ø  38, 43 cm skersm.), pažeistus vabzdžių kenkėjų, kamieno puviniu ir keliančius pavojų kapavietėms.
102.  2022-11-17 PS-3246 2022-12-15 Sasnavos g. 18, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 nepatenkinamos dendrologinės būklės egles (ø 31, 40 cm.), 1 patenkinamos dendrologinės būklės eglę (ø 45 cm.)
103. 2022-11-21 PS-3267 2022-12-19 Tarpučių g. 18, Maijampolė Nuspendžiu išduoti leidimą kirsti vykdant Tarpučių g. kapitalinį remontą 1 kašoną (ø 51 cm.), augantį elektros tinklų apsaugos zonoje.
104. 2022-11-23 PS-3277 2022-12-02 Narto g. prie Nr. 13, Netičkampio k. Nupsrendžiu leisti kirsti blogos dendrologinės būklės 5 egles (ø 19, 37, 32, 33, 28 cm.), pažeistas vabzdžių kenkėjų, džiūstančias ir keliančias pavojų saugiam eismui ar žmonių gyvybei, 2 liepas (ø 37, 30 cm.), pažeistas kamieno puviniu.
105. 2022-11-23 PS-3278 2022-11-30 Nartelio g. prie Nr. 11, Netičkampio k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 4 blogos dendrologinės būklės, beveik išdžiūvusias egles (ø 30, 28, 35, 40 cm.), keliančias pavojų gyventojų saugumui.
106. 2022-12-07 PS-3454 2023-01-24 Žuvinto g. 3E, Riečių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 uosius (ø 31, 39 cm) džiūstančius, pasvirusius.
           
           
Informacija atnaujinta 2022-12-07 16:28