Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Sprendimai kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius

Eil. Nr. Sprendimo išdavimo data Registracijos numeris Sprendimo įsigaliojimo data Numatomi atlikti darbai, medžių, krūmų rūšys, skersmuo bei kiekis Numatomi atlikti darbai , medžių, krūmų rūšys, skersmuo bei kiekis
1. 2022-03-09 PS-558 2022-03-09 R. Juknevičiaus g. 90, Marijampolė Kirsti liepą (ø 31 cm) pažeistą kamieno puvinio, pasvirusią, įskilusiu kamienu, keliančią pavojų gyventojams, jų turtui ir eismo saugumui.
2. 2022-03-14 PS-557 2022-04-07 R. Juknevičiaus gatvė 28, Marijampolė Kirsti 4 egles (ø 32, 26, 17, 25 cm), 2 uosius (ø 36, 28 cm) ir 1 klevą (ø 16 cm). Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo projektas.
3. 2022-03-15 PS-566 2022-08-01 Jaunimo g. 8C, Marijampolė Kirsti beržą (ø 22 cm) pasvirusį, blogos dendrologinės būklės, pažeistą stiebo puvinio.
4. 2022-03-15 PS-567 2022-08-01 R. Juknevičiaus g. 14, Marijampolė Kirsti liepą (ø 26 cm) blogos dendrologinės būklės, sausą, nusilupusia žieve, pažeistą kamieno puvinio.
5. 2022-03-15 PS-568 2022-03-15 Ramunės g. prie 25 namo, Puskelnių k. Kirsti gluosnį (ø 65 cm) sausą, pasvirusį, kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, auga elektros laidų apsaugos zonoje.
6. 2022-03-29 PS-746 2022-04-01 Šlavantos g. prie Nr. 9, Patašinės k. Kirsti gatvės sklype, elektros tinklų apsaugos zonoje augančią eglę (ø 39 cm.), keliančią pavojų gyventojams.
7. 2022-04-01 PS-786 2022-05-03 Varpo g. prie Nr. 2, Marijampolė Kirsti gatvės sklype nuotekų tinklų apsaugos zonoje augančias 2 egles (ø 25, 24 cm.). Galimai keliančias pavojų gyventojams. 
8. 2022-04-11 PS-855 2022-05-11 Sodžiaus g. 22, Paršelių k. Nuspręsta išduoti leidimą kirsti blogos dendrologinės būklės, gyventojams pavojų keliančius, netoli elektros laidų augančius: 2 uosius (ø 60, 32 cm.), klevą (ø 55 cm.) 
9. 2022-04 PS-868 2022-05-12 Sodo g. prieš Nr. 6, Netičkampio k. Nuspręsta išduoti leidimą kirsti 6 užstelbtas, džiūstančias, neperspektyvias egles (ø 26, 24, 10, 12, 18, 19 cm.), 1 beržą (ø 18 cm.), augantį kelio (gatvės) sankasoje.
10. 2022-04-14 PS-905 2022-05-17 R. Juknevičiaus g. 92, Marijampolė Kirsti liepą (ø 30 cm) pasvirusią, pažeistu kamienu.
11. 2022-04-28 PS-1094 2022-05-26 Vytauto g., Igliaukos k. Nuspręsta išduoti leidimą kirsti valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 3302 Išlaužas-Klebiškis-Igliauka ruožo nuo 27,229 iki 29,270 km kapitalinio remonto projekte nurodytus želdinius.
12. 2022-05-11 PS-1238 2022-06-10 Mokyklos g. prie Nr. 28, Mokolų k. Nuspręsta išduoti leidimą kirsti 4 egles (ø 36, 25, 24, 21 cm.), augančias valstybinėje žemėje požeminių ryšių kabelio apsaugos zonoje.
13. 2022-05-14 PS-1253 2022-06-13 Liepų g. 22, Liudvinavo mstl. Nuspręsta išduoti leidimą kirsti 5 pavojingai pasvirusius į kaimyninį žemės sklypą klevus (ø 45, 35, 25, 40, 40 cm.), pažeistus kamieno puviniu, keliančius pavojų gyventojams.
14. 2022-05-25 PS-1389 2022-08-01 Šaltinio g. 15, Marijampolė Vykdant Paviršinių vandenų nuotekų valymo įrenginių statybos projektą, kirsti paviršinių nuotekų tinklų apsaugos zonoje augančius 2 beržus (ø 28 ir 30 cm.)
15. 2022-06-05 PS-1501 2022-08-01 J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 17, Marijampolė Išduoti leidimą „Automobilių stovėjimo aikštelės J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 17, Marijampolė statybos projektas“ numatytiems želdiniams kirsti.
16. 2022-06-09 PS-1525 2022-07-08 Dariaus ir Girėno g. 9, Marijampolė Išduoti leidimą kirsti liepą (ø 15 cm), beržą (ø 15 cm), uosį (ø 17 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančius, pasvirusius.
17. 2022-06-09 PS-1526 2022-07-08 Miško g. 6, Nendrinių k. Išduoti leidimą kirst pušį (ø 17 cm), ąžuolą (ø 17 cm), 2 beržus (ø 31, 38 cm) želdiniai blogos dendrologinės būklės, pasvirę, džiūstantys, keliantys pavojų.
18. 2022-06-09 PS-1527 2022-07-08 prie Miško g. 6, Nendrinių k. Išduoti leidimą kirsti valstybinėje žemėje dvikamienį beržą (ø 18, 20 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, sausą, keliantį pavojų
19. 2022-06-09 PS-1539 2022-07-27 Jaunimo g. 9, Marijampolė Išduoti leidimą kirsti automobilių stovėjimo aikštelės Jaunimo g. 9, Marijampolė statybos projekte nurodytus želdinius.
20. 2022-06-09 PS-1540 2022-07-27 R. Juknevičiaus g. 64, Marijampolė Išduoti leidimą kirsti automobilių stovėjimo aikštelės R. Juknevičiaus 64, Marijampolė statybos projekte nurodytus želdinius.
21. 2022-06-10 PS-1548 2022-06-13 V. Kudirkos g. /P. Vaičaičio g. Marijampolė Nusprendžiu leisti kirsti klevą (ø30 cm.), pažeistą šaknų puviniu ir keliantį pavojų saugiam eismui.
22. 2022-06-13 PS-1563 2022-08-01 Vytauto g. 20, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti „Automobilių stovėjimo aikštelės Vytauto g. 20, Marijampolė“ statybos projekte numatytus želdinius
23. 2022-06-14 PS-1588 2022-08-01 J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 11, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti projekte „Automobilių stovėjimo aikštelės Marijampolėje, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 11 rekonstravimo supaprastintas projektas“ numatytus želdinius.
24. 2022-06-21 PS-1644 2022-06-22 Liepų g.  20, Dženčialaukos k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti maumedį, 2 klevus, 4 liepas blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, keliančius pavojų gyventojams, jų turtui ir eismo saugumui.
25. 2022-06-23 PS-1651 2022-07-25 Beržų g. 15B, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti klevą blogos dendrologinės būklės, skilusiu kamienu, džiūstantį.
26. 2022-06-28 PS-1695 2022-07-28 Jaunimo g. 18, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti šermukšnį blogos dendrologinės būklės, džiūstantį, gluosnį pažeistą stiebo puvinio, grybinių ligų ir vabzdžių kenkėjų.
27. 2022-06-28 PS-1696 2022-07-28 Jaunimo g. 20, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą genėti 3 šermukšnius, 2 liepas, klevą, kaštoną.
28. 2022-07-12 PS-1813 2022-08-10 prie Rugių g. 17 namo, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti klevą pažeistu kamienu, pasvirusį, augantį elektros tinklų ir nuotekų apsaugos zonoje.
29. 2022-07-12 PS-1814 2022-08-10 Dariaus ir Girėno g. 36, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti gluosnį blogos dendrologinės būklės, sausomis šakomis, pažeistą stiebo puvinio.
30. 2022-07-12 PS-1815 2022-08-10 Prie Sporto g. 3 namo, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 3 liepas, želdiniai pažeisti stiebo puvinio, vabzdžių kenkėjų, pasvirę.
31. 2022-07-12 PS-1816 2022-08-10 Prie Liepų g. 22 namo, Dženčialaukos k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti liepą, blogos dendrologinės būklės, pažeistą vabzdžių kenkėjų, genėti liepą pakeliant lają.
32. 2022-07-12 PS-1817 2022-08-10 Prie Valčiuvos g. 22 namo, Tautkaičių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti beržą džiūstantį, blogos dendrologinės būklės, augantį arti namo.
33. 2022-07-12 PS-1818 2022-08-10 Miško g. 6, Nendrinių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti beržą blogos dendrologinės būklės, džiūstantį, pažeistą kamieno puvinio.
34. 2022-07-13 PS-1820 2022-08-11 R. Juknevičiaus g. 22, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą intensyviai pagenėti beržą (ø 36 cm).
35. 2022-07-13 PS-1821 2022-08-11 Mokolų g. 9, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą intensyviai genėti 2 klevus (ø 47,35 cm)
36. 2022-07-13 PS-1826 2022-08-11 Sporto g. 7, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 6 liepas, blogos dendrologinės būklės, pažeistas kamieno puvinio.
37. 2022-07-18 PS-1891 2022-07-22 Buktos g. Buktos k. Išduoti leidimą kirsti ryšių apsaugos zonoje 6 liepas (ø 27, 42, 43, 55, 64, 65 cm) ir 1 klevą (ø 41 cm). Želdiniai pasvirę, pažeisti kamieno puviniu, kelia pavojų saugiam eismui gatvėje.
38. 2022-07-18 PS-1892 2022-08-31 Bukltos alėja, Buktos k. Kirsti 1 blogos dendrologinės būklės liepą, įtrūkusiu (kiauru) kamienu, keliančią pavojų gyventojams (ø 64 cm). Genėti 22 liepas (ø 40-60 cm) sausas šakas ir pakeliant lajas. 
39. 2022-07-20 PS-1951 2022-07-25 Žilvičių 2-oji g. prie 21 sklypo ribos, Puskelnių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti gluosnį (ø 80 cm) sausą, pažeistu kamienu, keliantį pavojų gyventojams, jų turtui ir eismo saugumui.
40. 2022-07-29 PS-2026 2022-08-02 Vytauto g. 55, Marijampolė Nusprendžiu Išduoti leidimą kirsti dvikamienį uosį (ø 21, 36 cm), keliantį pavojų gretimų žemės sklypų savininkams ar jų turtui 
41. 2022-07-29 PS-2029 2022-08-03 Rausvės g. 15, Balsupių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti dvikamienį gluosnį, pažeistą kamieno puviniu, keliantį pavojų gyventojų saugumui.
42. 2022-08-02 PS-2048 2022-08-30 Kokolos g. 5, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti elektros tinklų apsaugos zonoje augančią blogos dendrologinės būklės eglę (ø 18 cm).
43. 2022-08-02 PS-2049 2022-08-30 Palangos g. 1, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti džiūstantį, svyrantį šermukšnį (ø 24 cm), pažeistą vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų.
44. 2022-08-08 PS-2103 2022-09-06 Andriaus Botyriaus g. Želsva (kelias) Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti projekte „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2622 Želsva-Brukai-Vincentiškiai ruožas nuo 0,80 iki 5,049 km kapitalinis remontas“ numatytus želdinius:1 liepą, 2 beržus.
45. 2022-08-10 PS-2113 2022-09-23 Dariaus ir Girėno g. 36, Marijampolė Vykdant Dariaus ir Girėno g. turgavietės aikštelės įrengimo projektą, kirsti 7 beržus (ø 24, 22, 25, 25, 25, 26, 17 cm.),1 beržą patenkinamos būklės (ø 22 cm.) 1 klevą (ø 20 cm.)
46. 2022-08-10 PS-2114 2022-08-17 Nausupės g. prie Nr. 8, Patašinės k. ir Šlavantos g. prie Nr. 6, Patašinės k.

Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti blogos dendrologinės būklės klevą, keliantį pavojų gyventojams. Ir genėti beržą.

47. 2022-08-10 PS-2115 2022-08-19 Seminarijos g. Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti blogos dendrologinės būklės, pavojų keliančias, elektros tinklų ir ryšių apsaugos zonoje augančias 9 liepas, genėti 1 klevą, 8 liepas, 3 šermukšnius, 1 maumedį.
48. 2022-08-18 PS-2205 2022-09-15 Vytauto g. 28, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 uosius vykdant Vytauto g. 28 automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo projektą.
49. 2022-08-22 PS-2231 2022-09-20 Dariaus ir Girėno g. 9, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 5 liepas, kaštoną dėl planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbų.
50. 2022-08-22 PS-2244 2022-09-20 V. Bielskaus g. 23, Balsupių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 beržus (ø 41, 43 cm), pasvirusius, gadinačius pastato pamatus ir sienas.
51. 2022-08-24 PS-2261 2022-09-22 Jaunimo g.  6, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 13 liepų , 3 egles, beržą, šermukšnį, kaštoną, genėti klevą vykdant Jaunimo g. 6 automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbus.
52. 2022-08-25 PS-2277 2022-08-29 P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti gluosnį blogos dendrologinės būklės, džiūstantį, pažeistą kamieno puvinio, keliantį pavojų vaikų saugumui, statiniams.
53. 2022-08-26 PS-2283 2022-09-23 P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti eglę blogos dendrologinės būklės, pasvirusią ir  maumedį blogos dendrologinės būklės, džiūstantį.
54. 2022-08-26 PS-2284 2022-08-29 Rasos g. 21, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti beržą pasvirusį, džiūstantį, keliantį pavojų vaikų ir statinių saugumui.
55. 2022-08-29 PS-2288 2022-09-26 Kauno g. 48, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti beržą blogos dendrologinės būklės, pažeistą kamieno puvinio.
56. 2022-09-05 PS-2394 2022-09-20 Girininkijos g. 1, Pabuktės k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti valstybinėje žemėje blogos dendrologinės būklės eglę (ø 23 cm.)
57. 2022-09-07 LA-1639 2022-10-20 Sodų g. Mokolų k. Kirsti dujotiekio apsaugos zonoje kamieno puviniu pažeistus uosius (ø 34, 22 cm.) prie Nr. 3 ir 9 ir 1 džiūstančią pušį (ø 24 cm.)-blogos dendrologinės būklės prie V. Šlekio g. 2. Genėti 5 uosius (ø 32, 34, 45, 42, 48 cm.) prie Nr. 3, 9, 11, V. Šlekio g. 1. Genėti pušį (ø 30 cm.)
58. 2022-09-07 PS-2410 2022-10-06 Stoties g. 16, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti vandentiekio apsaugos zonoje augantį 1 klevą (ø 48 cm.). Genėti 2 klevus (ø 50, 46 cm.)
59. 2022-09-09 PS-2458 2022-10-10 Kalvarijos g. prie Nr. 1, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 1 blogos dendrologinės būklės kaštoną (ø 38 cm.).
60. 2022-09-12 PS-2479 2022-10-25 Matulaičių g. prie Nr. 8, Marijampolė Genėti elektros tinklų, elekroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje augančius: 3 ąžuolus (ø 49, 31, 45 cm.), 1 liepą (ø 30 cm.), 1 uosį (ø 30 cm.)
61. 2022-09-14 PS-2505 2022-10-27 R. Juknevičiaus g. 68, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti šermukšnį (ø 25 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistą stiebo puvinio, džiūstantį.
62. 2022-09-19 PS-2582 2022-09-26 Vienybės g. prie Nr. 14, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti beržą (ø 47 cm.), keliantį pavojų gyventojams.
63. 2022-09-19 PS-2587 2022-10-17 Kūlokų g. 49, Kūlokų k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti kamieno ir šaknų puviniu pažeistą uosį (ø 58 cm.)
64. 2022-09-19 PS-2598 2022-09-26 Dovinės g. Padovinio k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 5 džiūstančias, vabzdžių kenkėjų pažeistas egles, keliančias pavojų saugiam eismui, blogos dendrologinės būklės gluosnį. Genėti 2 ąžuolus.
65.  2022-09-19 PS-2588 2022-11-03 Liepų g. prie Nr. 2, Dženčialaukos k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 2 liepas (ø 37, 25 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, augančias elektros tinklų apsaugos zonoje.
66. 2022-09-20 PS-2606 2022-09-23 V. Marazo gatvė, prieš Nr. 1, Želsvos k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti valstybinėje žemėje triksmienį džiūstantį šermušnį. Prieš Nr. 4 - kirsti 6 džiūstančias, vabzdžių kenkėjų pažeistas egles.
67. 2022-09-20 PS-2607 2022-10-18 Žaltyčio gatvė, prieš Nr. 7, Želsvos k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti valstybinėje žemėje 10 blogos dendrologinės būklės eglių.
68. 2022-09-19 PS-2608 2022-09-23 Kaštonų gatvė, Užgirių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti pavojingai pasvirusį beržą (ø 52 cm.).
69. 2022-09-19 PS-2609 2022-11-03 Sodų gatvė, prie Nr. 16, Buktos k. Nusprendžiu leisti kirsti žemės sklype vandens tiekimo infrastruktūros apsaugos zonoje augantį blogos dendrologinės būklės klevą (ø 44 cm.)
70. 2022-09-21 PS-2628 2022-11-07 Sodo g. 8C, Gavaltuvos k. Nusprendžiu išduoti leidimą genėti 5 ąžuolus (ø 48, 33, 58, 59, 63 cm)
71. 2022-09-22 PS-2629 2022-09-30 Bliūdžiškių k. Leidžiama kirsti  beržą (ø 62 cm.), pažeistą šaknų puviniu ir keliantį pavojų gyventojų saugumui.
72. 2022-09-26 PS-2661 2022-11-10 Uosupio g. 10, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti eglę (ø 20 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančią.
73. 2022-09-27 PS-2697 2022-10-03 Seminarijos gatvė, 3A, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti eglę (ø 45 cm.), keliančią pavojų gyventojams.
74. 2022-09-28 PS-2703 2022-11-14 Draugystės g. 13, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą genėti 4 liepas (ø  43, 39, 44, 54 cm) nuo pastato pusės.
75. 2022-09-28 PS-2704 2022-11-14 Jaunimo g. 11, Marijampolė Nusprendžiu išduoti leidimą genėti klevo (ø  38 cm) sausas šakas.
76. 2022-0-28 PS-2705 2022-10-27 P. Katiliaus gatvė, 28, Katiliškių k. Nusprendžiu išduoti leidimą kirsti 8 egles, dvikamienę liepą ir 2 uosius.
           
           
           
Informacija atnaujinta 2022-09-28 16:35