Pradžia
Pradžia

Aplinkos sveikata

Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų stebėsena 2024 m.

Informuojame, kad pradedama vykdyti 2024 m. Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų stebėsena.

Marijampolės savivaldybėje bus stebimos šios vietos: Yglos ežeras, Žaltyčio ežeras, Marijampolės II tvenkinys, Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė), Šešupės upės kairysis krantas (K. Donelaičio g. gale), Šešupės upės kairysis krantas prie Upės g. 6, Buktos k. Liudvinavo sen., Poezijos parko fontanai, Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.), Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasnavos sen.). Tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Maudyklų (maudymosi vietų) ir jų paplūdimių priežiūrą vykdo Igliaukos, Liudvinavo, Sasnavos ir Marijampolės miesto seniūnijos.

Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų vandens kokybės tyrimų 2024 metų kalendorinis grafikas

Maudymosi vietos (maudyklos) pavadinimas

Mėginių paėmimo data (mėnesis-diena)

Yglos ežeras (Yglos)

05-23; 06-06; 06-20; 07-04; 07-18; 08-01; 08-16; 08-29, 09-12

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio)

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

Poezijos parko fontanų vanduo

05-23; 06-20; 07-18; 08-16

Šešupės upė (K. Donelaičio g., Marijampolė)

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.)

Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasnavos sen.)

Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų 2024 m. vandens kokybės tyrimų rezultatai

Eil.

Nr.

Maudymosi vietos (maudyklos) pavadinimas

Tyrimo atlikimo data

Rezultatas

1.

Yglos ežeras (Yglos)

2024-05-25

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio)

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio)

Poezijos parko fontanų vanduo

Šešupės upė (K. Donelaičio g., Marijampolė)

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.)

Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasnavos sen.)

2.

Yglos ežeras (Yglos)

2024-06-08

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio)

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio)

3.

Yglos ežeras (Yglos)

2024-06-20

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio)

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio)

Poezijos parko fontanų vanduo

Šešupės upė (K. Donelaičio g., Marijampolė)

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

Rodikliai neatitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų.

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.)

Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasnavos sen.)

4.

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

2024-06-29

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

5.

Yglos ežeras (Yglos)

2024-07-08

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio)

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio)

Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų stebėsena 2023 m.

Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų stebėsena 2018-2022 m.

Informacija atnaujinta 2024-07-09 10:08