Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Aplinkos sveikata

Informuojame, kad pradedama vykdyti 2022 m. Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų stebėsena. Marijampolės savivaldybėje bus stebimos šios vietos: Yglos ežeras, Žaltyčio ežeras, Marijampolės II tvenkinys, Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė), Šešupės upės kairysis krantas (K. Donelaičio g. gale), Šešupės upės kairysis krantas prie Upės g. 6, Buktos k. Liudvinavo sen., Poezijos parko fontanai, Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.), Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasvanos sen.). Tyrimus atlieka Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija.

Maudyklų (maudymosi vietų) ir jų paplūdimių priežiūrą vykdo Igliaukos, Liudvinavo, Sasnavos ir Narto seniūnijos.

Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų vandens kokybės tyrimų 2022 metų kalendorinis grafikas

Maudymosi vietos (maudyklos) pavadinimas

Mėginių paėmimo data (mėnuo-diena)

Gegužė

Birželis

Liepa

Rugpjūtis

Rugsėjis

Yglos ežeras (Yglos),

05-25

06-08

06-22

07-07

07-20

08-03

08-17

08-31

09-14

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio),

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

Poezijos parko fontanų vanduo

05-25

06-22

07-20

08-17

 

Šešupės upė (K. Donelaičio g., Marijampolė)

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.)

Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasvanos sen.)

Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų 2022 m. vandens kokybės tyrimų rezultatai

Maudymosi vietos (maudyklos) pavadinimas

Tyrimo rezultato data

Rezultatas*

Yglos ežeras (Yglos),

2022-06-10

Gauti mikrobiologiniai parametrai atitinka Lietuvos higienos normoje HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio),

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

Eil.

Nr.

Maudymosi vietos (maudyklos) pavadinimas

Tyrimo atlikimo data

Rezultatas

1.

Yglos ežeras (Yglos),

2022-05-25

Rodikliai  atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio),

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

Poezijos parko fontanų vanduo

Šešupės upė (K. Donelaičio g., Marijampolė)

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.)

Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasvanos sen.)

Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų 2022 m. vandens kokybės tyrimų rezultatai

Eil.

Nr.

Maudymosi vietos (maudyklos) pavadinimas

Tyrimo atlikimo data

Rezultatas

1.

Yglos ežeras (Yglos),

2022-05-27

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio),

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

Poezijos parko fontanų vanduo

Šešupės upė (K. Donelaičio g., Marijampolė)

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.)

Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasvanos sen.)

2.

Yglos ežeras (Yglos),

2022-06-10

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio),

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

3.

Yglos ežeras (Yglos),

2022-06-27

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio),

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

Poezijos parko fontanų vanduo

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

Rodikliai neatitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų.

Šešupės upė (K. Donelaičio g., Marijampolė)

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.)

Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasvanos sen.)

4. 

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

2022-07-01

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Šešupės upė (K. Donelaičio g., Marijampolė)

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.)

Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasvanos sen.)

5.

Yglos ežeras (Yglos),

 

2022-07-07

 

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

 

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio),

 

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio)

6.

Yglos ežeras (Yglos),

2022-07-22

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio),

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

Poezijos parko fontanų vanduo

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

Šešupės upė (K. Donelaičio g., Marijampolė)

Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.)

Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasvanos sen.)

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

Rodikliai neatitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų.

7.

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

2022-07-30

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

8.

Yglos ežeras (Yglos),

2022-08-05

Rodikliai neatitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų.

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio)

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

9.

Yglos ežeras (Yglos)

2022-08-10

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

11.

Yglos ežeras (Yglos)

2022-08-19

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio)

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

Poezijos parko fontanų vanduo

Marijampolės II tvenkinys (Šešupės II paplūdimio

Šešupės upė (K. Donelaičio g., Marijampolė)

Sasnavos tvenkinys (Suvalkijos g. 45, Bitikų k. Sasnavos sen.)

Šešupės užtvanka (HE) (Šešupės g. 33, Gavaltuvos k., Sasvanos sen.)

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

Rodikliai neatitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytų mikrobiologinių parametrų.

12.

Šešupės upė (Upės g. Buktos k., Liudvinavo sen.)

2022-08-25

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

13.

Yglos ežeras (Yglos)

2022-09-02

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Žaltyčio ežeras (Žaltyčio)

Šešupės upė (Pašešupio parkas Marijampolė)

14.

Yglos ežeras (Yglos)

2022-09-16

Rodikliai atitinka HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ nustatytus mikrobiologinius parametrus

Marijampolės savivaldybės maudymosi vietų stebėsena 2018-2020 m.

Informacija atnaujinta 2022-09-19 10:58