Pradžia
Pradžia

Švietimo įstaigos

Lietuvos švietimo informacinė sistema IS MOKYKLA http://www.mokykla.smm.lt
Švietimo valdymo informacinė sistema  https://www.svis.smm.lt/viesoji-statistika/


Marijampolės švietimo įstaigų sąrašas

  Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas, el. paštas
  IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis

Marijampolė, Kauno g. 13b
Tel. +370 343 55 361
El. p. administracija@marijampolesdarzelis.lt 
https://www.marijampolesdarzelis.lt

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Ąžuoliukas“ Marijampolė, Mokolų g. 69
Tel. (8 343) 58 470
El. p. azuoliukas@ldazuoliukas.lt  
https://www.ldazuoliukas.lt 
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Nykštukas“ Marijampolė, Uosupio g. 2
Tel. (8 343) 58 270
El. p. info@mnykstukas.lt
https://www.mnykstukas.lt 
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Pasaka“ Marijampolė, P. Vaičaičio g. 24
Tel. (8 343) 50 758
El. p. pasaka.pasaka6@gmail.com
https://www.marpasaka.lt 
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Rasa“ Marijampolė, Rasos g. 21
Tel. (8 343) 72 445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com  
https://www.ldrasa.lt 
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Rūta“ Marijampolė, Draugystės g. 5A
Tel. (8 343) 75 615
El. p. ldruta@gmail.com
https://rutald.lt 
  Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Linelis“
Marijampolė, Vasario 16-osios g. 3
Tel. +370 343 52353 

 

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Šaltinėlis“ Marijampolė, K. Griniaus g. 12A
Tel. (8 343) 56 956
El. p. saltinelis12a@gmail.com
https://www.marijampolessaltinelis.lt 
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Šypsenėlė“ Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 80
Tel. (8 343) 72 524
El. p. info@ldsypsenele.lt
https://ldsypsenele.lt 
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Vaivorykštė“ Marijampolė, Mokolų g. 11
Tel. (8 343) 55 361
El. p. administracija@vaivoryksteld.lt
https://www.vaivoryksteld.lt/

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Želmenėliai“

Marijampolė, Žemaitės g. 25
Tel. (8 343) 52 575
El. p. zelmeneliai@zelmeneliaild.lt
https://www.zelmeneliaild.lt 
  Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius „Varpelis“  
Marijampolės vaikų lopšelio-darželio skyrius Patašinės universalus daugiafunkcis centras Marijampolės sav., Marijampolės sen., Patašinės k., Nausupės skg. 4
Tel. (8 343) 22 437
El. p. patasinesdarzelis@gmail.com
https://www.patasinesudc.lt 
  BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS
  Pradinės mokyklos
Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla Marijampolė, Kokolos g. 4
Tel. 8 699 85 603
El. p.  rastine@saulespradine.lt; direktorius@saulespradine.lt
https://www.saulespradine.lt 
  Pagrindinės mokyklos
Marijampolės „Ryto" pagrindinė mokykla Marijampolė, Mokyklos g. 22
Tel. (8 343) 54 346
El. p. rastine@rytomok.lt
https://www.rytomok.lt
Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla Marijampolės sav., Sasnavos mstl., Sūduvos g. 46
Tel.: (8 343) 28 740, 28 618, 28 610, 28 691
El. p. sasnamok@yahoo.com
https://www.sasnavosmokykla.lt/ 
Marijampolės „Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 82
Tel. 8 637 37339
El. p.  ziburelismdc@gmail.com 
https://www.zibureliomdc.lt
  Progimnazijos
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Marijampolė, Dariaus ir Girėno g. 7
Tel.: 8 671 213 66,  8 671 46774, 8 671 491 88
El. p. jtotoraicio@gmail.com
https://www.jtotoraitis.lt

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija Marijampolė, Vasario 16-osios g. 7
Tel. 8 610 99615
El. p. r.stankeviciaus@gmail.com
https://www.stankeviciaus.lt
Marijampolės Petro Armino progimnazija

Marijampolė, Vytenio g. 47
Tel. (8 343) 20 924, 20 923
El. p. rastine@armino.marijampole.lm.lt
https://arminoprogimnazija.lt/

Marijampolės „Šaltinio" progimnazija Marijampolė, Mokolų g. 61
Tel./faks. (8 343) 57 227
El. p. mokyklasaltinio@gmail.com
https://www.saltinio.lt
Marijampolės sav. Mokolų progimnazija Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 5
Tel. (8 343) 20 081
El. p. mokolai@gmail.com
https://www.mokolupm.lt
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Želsvos k., Vinco Marazo g. 6
Tel. (8 343) 22 039
El. p. info@zelsvosprogimnazija.lt 
https://www.zelsvosprogimnazija.lt  
  Gimnazijos
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

Marijampolė, Kauno g. 7
Tel.: (8 343) 91 622,  91 637
El. p. rastine@rjg.marijampole.lm.lt
direktorius@rjg.marijampole.lm.lt
https://www.mrjg.lt

Marijampolės Sūduvos gimnazija

Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 32
Tel. 8 652 89364
El. p. rastine@suduva.marijampole.lm.lt
https://www.suduvosgimnazija.lt

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliaukos k., Jaunimo g. 6
Tel. (8 343) 24 641
El. p. matucio.gimnazija@gmail.com
https://www.matucio.lt

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos Igliaukos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliaukos k., Jaunimo g. 4
Tel. (8 343) 24 641
El. p. matucio.gimnazija@gmail.com
https://www.matucio.lt
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija Marijampolės sav., Liudvinavo mstl., Juozapavičiaus g. 1
Tel. (8 343) 20 593
El. p. borutosgimnazija@gmail.com
https://www.liudvinavo.marijampole.lm.lt
  Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius Marijampolės sav., Liudvinavo mstl., Liepų g. 22
Tel. (8 343) 20 530
  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOS
Marijampolės meno mokykla Marijampolė, Vytauto g. 47
Tel.: (8 343) 53 308, 8 617 89 638
El. p. marijampolesmenomokykla@gmail.com 
https://www.marijampolemm.lt 
Marijampolės moksleivių kūrybos centras Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28
Tel./faks. (8 343) 54 827
El. p. marijampolesmkc@gmail.com
https://mmkc.lt/
  ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOS
Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba Marijampolė, Vytenio g. 47
Tel./faks. (8 343) 50 472; 32 611
El. p. tarnybamarijampole@gmail.com
https://mppt.lt 
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras Marijampolė, P. Butlerienės g. 3
Tel. (8 343) 91 401
El. p. sc.marijampole@gmail.com
https://mmlsc.lt
  NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS
Marijampolės marijonų gimnazija Marijampolė, Bendoriaus g. 11
Tel. (8 343) 59 276
El. p. info@mmgimnazija.lt
www.mmgimnazija.lt
Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija
/Steigėjas - Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centras/
Marijampolė, Naujakurių g. 6
Tel./faks. (8 343) 50 608
El. p. rastine@cecilijosgimnazija.lt
https://cecilijosgimnazija.lt/
  Nevalstybinis lopšelis-darželis „Vieversiukas“ Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Ąžuolų g. 32
Tel. 8 611 196 22
El. p. jolitagumbyte@gmail.com
http://www.vieversiukai.lt

Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančios, kitos švietimo, ugdymo ir globos funkcijas atliekančios įstaigos, kurių steigėjas nėra Marijampolės savivaldybės taryba

  Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas, el.paštas
Marijampolės kolegija 

Marijampolė, P. Armino g. 92-4
Tel. (8 616) 43 712
El. p. direkcija@mkolegija.lt
rastine@mkolegija.lt
https://www.marko.lt

Marijampolės profesinio rengimo centras
/Steigėjas - Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija/
Marijampolė, Kauno g. 117
Tel. (8 343) 68 640
El. p. mprcentras@mprc.lt
https://www.mprc.lt
Informacija atnaujinta 2024-06-11 13:25