Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Švietimo įstaigos

Lietuvos švietimo informacinė sistema IS MOKYKLA http://www.mokykla.smm.lt
Švietimo valdymo informacinė sistema  https://www.svis.smm.lt/viesoji-statistika/


Marijampolės švietimo įstaigų sąrašas

  Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas, el. paštas
  IKIMOKYKLINĖS ĮSTAIGOS
  Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“ Marijampolė, Mokolų g. 69
Tel. (8 343) 58 470
El. p. mokolumd@gmail.com
http://www.mokolumd.info/
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas" Marijampolė, Uosupio g. 2
Tel. (8 343) 58 270
El. p. info@mnykstukas.lt
http://www.mnykstukas.lt/
  Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Pasaka" Marijampolė, P. Vaičaičio g. 24
Tel. (8 343) 50 758
El. p. pasaka.pasaka6@gmail.com
http://www.marpasaka.lt
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rasa“ Marijampolė, Rasos g. 21
Tel. (8 343) 72 445
El. p. l.darzelis.rasa@gmail.com  
http://www.ldrasa.lt
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Rūta" Marijampolė, Draugystės g. 5A
Tel. (8 343) 75 615
El. p. ldruta@gmail.com
http://rutald.lt/
  Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šaltinėlis" Marijampolė, K. Griniaus g. 12A
Tel. (8 343) 56 956
El. p. saltinelis12a@gmail.com
http://www.marijampolessaltinelis.lt/
  Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė" Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 80
Tel. (8 343) 72 524
El. p. info@ldsypsenele.lt
http://ldsypsenele.lt/
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė" Marijampolė, Mokolų g. 11
Tel. (8 343) 55 361
El. p. administracija@vaivoryksteld.lt
https://www.vaivoryksteld.lt/
 

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Želmenėliai“

Marijampolė, Žemaitės g. 25
Tel. (8 343) 52 575
El. p. zelmeneliai@zelmeneliaild.lt
http://www.zelmeneliaild.lt
  Marijampolės sav. Patašinės universalus daugiafunkcis centras Marijampolės sav., Marijampolės sen., Patašinės k., Nausupės skg. 4
Tel. (8 343) 22 437
El. p. patasinesdarzelis@gmail.com
http://www.patasinesudc.lt
  BENDROJO UGDYMO MOKYKLOS
  Pradinės mokyklos
  Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla Marijampolė, Kokolos g. 4
Tel. (8 343) 72 446
El. p.  rastine@saulespradine.lt; direktorius@saulespradine.lt
http://www.saulespradine.lt
  Pagrindinės mokyklos
Marijampolės „Ryto" pagrindinė mokykla Marijampolė, Mokyklos g. 22
Tel./faks. (8 343) 54 346
El. p. rastine@rytomok.lt
http://www.rytomok.lt
  Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinė mokykla Marijampolės sav., Sasnavos mstl., Sūduvos g. 46
Tel.: (8 343) 28 740, 28 618, 28 610, 28 691
El. p. sasnamok@yahoo.com
http://www.sasnava.marijampole.lm.lt
  Marijampolės „Žiburėlio" mokykla - daugiafunkcis centras Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 82
Tel. 8 637 37339
El. p.  ziburelismdc@gmail.com 
http://www.zibureliomdc.lt
  Progimnazijos
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

Marijampolė, Dariaus ir Girėno g. 7
Tel.: 8 671 213 66,  8 671 46774, 8 671 491 88
El. p. jtotoraicio@gmail.com
http://www.jtotoraitis.lt

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazija Marijampolė, Vasario 16-osios g. 7
Tel. 8 610 99615
El. p. r.stankeviciaus@gmail.com
http://www.stankeviciaus.lt
Marijampolės Petro Armino progimnazija

Marijampolė, Vytenio g. 47
Tel. (8 343) 20 924, 20 923
El. p. rastine@armino.marijampole.lm.lt
http://arminoprogimnazija.lt/

Marijampolės „Šaltinio" progimnazija Marijampolė, Mokolų g. 61
Tel./faks. (8 343) 57 227
El. p. mokyklasaltinio@gmail.com
http://www.saltinio.lt
  Marijampolės sav. Mokolų progimnazija Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 5
Tel. (8 343) 20 081
El. p. mokolai@gmail.com
http://www.mokolupm.lt
Marijampolės sav. Želsvos progimnazija Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Želsvos k., Vinco Marazo g. 6
Tel. (8 343) 22 039
El. p. zelsvos.mokykla1@gmail.com 
https://zelsvosmokykla.wordpress.com/ 
  Gimnazijos
Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija

Marijampolė, Kauno g. 7
Tel.: (8 343) 91 622,  91 637
El. p. rastine@rjg.marijampole.lm.lt
direktorius@rjg.marijampole.lm.lt
http://www.mrjg.lt

Marijampolės Sūduvos gimnazija

Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 32
Tel. 8 652 89364
El. p. rastine@suduva.marijampole.lm.lt
http://www.suduvosgimnazija.lt

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliaukos k., Jaunimo g. 6
Tel. (8 343) 24 641
El. p. matucio.gimnazija@gmail.com
http://www.matucio.lt

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos Igliaukos ikimokyklinio ugdymo skyrius

Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliaukos k., Jaunimo g. 4
Tel. (8 343) 24 641
El. p. matucio.gimnazija@gmail.com
http://www.matucio.lt

 

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos Šventragio ikimokyklinio ugdymo skyrius

Marijampolės sav., Igliaukos sen., Šventragio k., Igliškio skg. 5
Tel. (8 343) 24 641
El. p. matucio.gimnazija@gmail.com
http://www.matucio.lt
Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazija Marijampolės sav., Liudvinavo mstl., Juozapavičiaus g. 1
Tel. (8 343) 20 593
El. p. borutosgimnazija@gmail.com
http://www.liudvinavo.marijampole.lm.lt
  Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius Marijampolės sav., Liudvinavo mstl., Liepų g. 22
Tel. (8 343) 20 530
  Suaugusiųjų mokyklos ir jaunimo mokymo centras  
  Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centras Marijampolė, Parko g. 9
Tel./faks. (8 343) 52 959
El. p. smcmari9@gmail.com  
http://www.smc.marijampole.lm.lt/
  Marijampolės suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centro Marijampolės pataisos namų skyrius Marijampolė, Sporto g. 7
Tel./faks. (8 343) 52 959
  NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGOS
Marijampolės meno mokykla Marijampolė, Vytauto g. 47
Tel.: (8 343) 53 308, 8 617 89 638
El. p. marijampolesmenomokykla@gmail.com
http://www.marijampolesmm.lt
Marijampolės moksleivių kūrybos centras Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28
Tel./faks. (8 343) 54 827
El. p. marijampolesmkc@gmail.com
http://mmkc.lt/
  Marijampolės moksleivių kūrybos centro
skyrius Atviras jaunimo centras

Marijampolė, R. Juknevičiaus g. 28

  ŠVIETIMO PAGALBOS ĮSTAIGOS
  Marijampolės savivaldybės pedagoginė psichologinė tarnyba Marijampolė, Bažnyčios g. 19
Tel./faks. (8 343) 50 472; 32 611
El. p. tarnybamarijampole@gmail.com
http://marijampoleppt.lt
  Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centras Marijampolė, P. Butlerienės g. 3
Tel. (8 343) 91 401
El. p. sc.marijampole@gmail.com
https://mmlsc.lt
  NEVALSTYBINĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

Marijampolės marijonų gimnazija
Marijampolė, Bendoriaus g. 11
Tel. (8 343) 59 276
El. p. info@mmgimnazija.lt
www.mmgimnazija.lt
  Marijampolės šv. Cecilijos gimnazija
/Steigėjas - Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centras/
Marijampolė, Naujakurių g. 6
Tel./faks. (8 343) 50 608
El. p. rastine@cecilijosgimnazija.lt
http://cecilijosgimnazija.lt/
  Nevalstybinis lopšelis-darželis „Vieversiukas“ Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Ąžuolų g. 32
Tel. 8 611 196 22
El. p. jolitagumbyte@gmail.com
http://www.vieversiukai.lt
  Viešoji įstaiga Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „SAULELĖ"

Marijampolė, Panevėžio g. 92
Tel. 8 636 59699
El. p. vsisaulele@gmail.com

  YAMAHA muzikos mokyklos Marijampolės klasė Marijampolė, Kauno g. 15
Tel. 8 686 17319
El. p. marijampole@muzikosmokykla.lt
http://www.muzikosmokykla.lt

Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančios, kitos švietimo, ugdymo ir globos funkcijas atliekančios įstaigos, kurių steigėjas nėra Marijampolės savivaldybės taryba

  Įstaigos pavadinimas Adresas, telefonas, el.paštas
  Viešoji įstaiga Marijampolės vaiko tėviškės namai Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Avikilų k.
Tel./faks. (8 343) 92 932
El. p. unikaimas@vtnm.lt
http://www.vtnm.lt
  Marijampolės kolegija 

Marijampolė, P. Armino g. 92-4
Tel. (8 616) 43 712
El. p. direkcija@mkolegija.lt
rastine@mkolegija.lt
http://www.marko.lt

  Marijampolės profesinio rengimo centras
/Steigėjas - Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija/
Marijampolė, Kauno g. 117
Tel. (8 343) 68 640
El. p. mprcentras@mprc.lt
http://www.mprc.lt
  R. Vosylienės kalbų mokymo centras
/Steigėjas - R. Vosylienė/

Marijampolė, Jaunimo g. 4-1
Tel. +370 686 29710
El. p. regvos@gmail.com 

  Onos Čirvinskienės mokymo centras Marijampolė, Sodo g. 3
Tel./faks. (8 343) 92 773 (direktorė)
Tel. (8 343) 92 947 (bendras)
El. p. omc@marinet.lt
  UAB KONSULTUS Marijampolė, P. Cvirkos g. 6
Tel. ( 8 343) 53243
Faks. (8 37) 406611
El. p. info@konsultus.lt
http://www.konsultus.lt
Informacija atnaujinta 2022-07-01 16:09