Pradžia
Pradžia

Leidimai kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus

Eil. Nr. Leidimo registracijos data Leidimo įsigaliojimo data Registracijos numeris Žemės sklypo adresas Numatomi atlikti darbai , medžių, krūmų rūšys bei kiekis
1. 2021-11-09 2021-11-24 LA-1926 Stoties g. 51, Marijampolė Genėti 1 beržą (Ø 45 cm) nuo pastato pusės ir iš apačios
2. 2021-11-11 2021-11-26 LA-1941 P. Armino g. 27/Sietyno g. 4B Genėti ąžuolą (ø 44 cm ) nuo pastato pusės
3. 2021-11-11 2021-11-26 LA-1943 Sietyno g. 4C, Marijampolė Genėti ąžuolą (ø 58 cm ) nuo pastato pusės, 4 liepas (ø 56, 56, 62, 60 cm) sausas šakas ir iš apačios.

4.

2021-11-12

2021-11-29

LA-1945

Parko g. 6, Marijampolė

Kirsti 2 gluosnius (ø 60, 47 cm ), augančius paviršinių nuotekų ir vandens tinklų apsaugos zonoje

5.

2021-11-15

2021-11-30

LA-1960

Nedėldaržio k. 4

Genėti 2 ąžuolus (ø 58, 60 cm) nuo gyvenamojo namo pusės

6.

2021-11-15

2021-11-30

LA-1962

Sporto g. 50, Marijampolė

Kirsti 1 beržą (ø 54 cm), 2 liepas ((ø 27, 30 cm ) nepatenkinamos dendrologinės būklės, 1 kėnį (40 cm skersm.)Vyks inžinerinių tinklų statyba

7.

2021-11-15

2021-11-30

LA-1965

Kalno g. 5A, Marijampolė

Kirsti 1 liepą (ø 30 cm), gadinančią pastato pamatus.

8.

2021-11-15

2021-11-30

LA-1972

Ivoniškio g. prie Nr. 11 ir 19, Gudelių mstl.

Kirsti 2 beržus (ø 25, 31 cm) pažeistus kamieno puviniu, aplūžusius, pasvirusius į gatvės pusę ir keliančius pavojų saugiam eismui.

9.

2021-11-15

2021-11-30

LA-1973

Jovarų 4-oji-10, Puskelnių k.

Kirsti uosį (ø 60 cm), įtrūkusiu kamienu, pažeistą kamieno puviniu, keliantį pavojų gyventojų  ir jų turto saugumui.

10.

2021-11-16

2021-12-01

LA-1981

Užupių skg., 6, Baraginės k.

Kirsti 2 uosius (ø 60, 70 cm), pažeistus stiebo ir šaknų puviniu, keliančius pavojų gyventojų ir jų statinių saugumui.

11.

2021-11-17

2021-12-02

LA-1990

Parko g.  1A, 1C, Netičkampio k.

Kirsti 1 beržą (ø 42 cm) patenkinamos dend. būklės, 1 uosį (ø 35 cm) blogos būklės, 1 liepą (ø 34 cm)

12.

2021-11-22

2021-12-07

LA-2005

Sasnos 2-oji-26, Kantališkių k.

Genėti ąžuolą (ø 80 cm ).

13.

2021-11-22

2021-12-07

LA-2007

Čisavos k. 14

Genėti 8 liepas (ø 52, 51, 40, 42, 48, 30, 30, 50 cm), 1 ąžuolą (ø 40 cm), 2 beržus (ø 50, 56 cm). Kirsti blogos būklės uosį (ø 45 cm) ir klevą (ø 52 cm)

14.

2021-11-22

2021-12-07

LA-2012

Vytauto Didžiojo parkas

Kirsti 3 klevus (ø 60, 24, 50 cm,) keliančius pavojų gyventojams, 1 vinkšną (ø 80 cm ). Genėti 1 klevo (ø 80 cm skersm.) sausas šakas.

15.

2021-11-22

2021-12-07

LA-2013

SB „Jovaras“ Liepų g. prieš Nr. 12

Genėti bendro naudojimo teritorijoje augantį uosį (ø 28 cm)

16.

2021-11-23

2021-12-08

LA-2022

Pajiesio g. 11, Igliškėlių k.

Kirsti 4 uosius (ø 58, 50 , 50, 50 cm), keliančius pavojų aplinkai, genėti 2 uosius (ø 50, 50 cm)sausas šakas ir iš apačios.

17.

2021-11-24

2021-12-09

LA-2025

Valčiuvos g. 32, Patašinės k.

Kirsti blogos būklės: liepą (ø 32 cm), pažeistą kamieno puviniu ir vabzdžių kenkėjų ir beržą (ø32 cm) nulūžusia viršūne.

18.

2021-11-25

2021-12-10

LA-2037

Vytauto g. 32D, Marijampolė

Kirsti elektros požeminės linijos apsaugos zonoje 3 blogos būklės gluosnius (ø 40, 42, 44 cm), 1 ąžuolą(ø 80 cm )įtrūkusiu kamienu, skilusį 1 uosį (ø 38), džiūstantį.Kelia pavojų gyventojams.

19.

2021-11-25

2021-12-10

LA-2039

Gedimino g. prie Triobiškių parduotuvės

Vykdant vandens pralaidos įrengimo darbus iškirsti klevą (ø 15 cm) blogos būklės.

20.

2021-11-30

2021-12-15

LA-2090

Riečių k. kapinės

Genėti 7 liepas (ø 42, 42, 50, 52, 62, 20, 44 cm),ir 4 uosius (ø 39, 42, 43, 42 cm)pakeliant lajas ir sausas šakas.

21.

2021-11-30

2021-12-15

LA-2091

Riečių k. kapinės

Kirsti 1 klevą (ø 48 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistą kamieno puviniu ir įtrūkusiu kamienu.

22.

2021-11-30

2021-12-15

LA-2093

Mokolų g. 81, Marijampolė

Genėti 2 gluosnius (ø 48 cm, 58 cm skersm.), 2 beržus (ø 30, 30 cm), 1 kaštoną (ø 38 cm ), 12 liepų (ø 24, 24, 20, 24, 26, 16, 12, 18, 16, 14, 16, 18 cm) sausas šakas ir pakeliant lajas.

23.

2021-11-30

2021-12-15

LA-2095

Vilkaviškio g. 21, Marijampolė

Genėti pušį (ø 35 cm) pakeliant lają.

24.

2021-12-01

2021-12-16

LA-2118

Sūduvos g. 46, Sasnavos mstl.

Genėti 6 liepas (ø 20, 25, 30, 34, 25, 29  cm).

25.

2021-12-02

2021-12-17

LA-2149

Čisavos k. 14

Kirsti (ø 70 cm) ąžuolą blogos būklės, kiauru kamienu, genėti ąžuolą (ø 60 cm).

26.

2021-12-02

2021-12-17

LA-2155

Šaulių g. 54, Marijampolė

Genėti beržą (ø 32 cm) nuo gyvenamojo namo pusės.

27.

2021-12-06

2021-12-21

LA-2176

Parko g. Narto k. skveras

Genėti 4 uosius (ø 20, 24, 30, 42  cm), 12 liepų (ø 36, 38, 30, 18, 13, 40, 30, 32, 24, 38, 30 ,30  cm), 4 beržus (ø 38, 36, 30, 20 cm), kirsti savaimines klevų atžalas (ø4, 6, 3, 12 cm skersm.)

28.

2021-12-06

2021-12-21

LA-2198

Dvarkelio g. pakelės Kumelionių k.

Genėti 25 kaštonus (ø30-40 cm.)

29.

2021-12-08

2021-12-23

LA-2201

R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė

Kirsti 6 liepas(ø 23, 25, 26, 33, 20, 20  cm) , 4 beržus (ø 31, 37, 43, 44  cm), 1 gluosnį(ø 53 cm).Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo projektas

30.

2021-12-08

2021-12-23

LA-2204

Parko g. 10, Liudvinavo mstl.

Kirsti beržą (ø 42 cm), augantį  elektros tinklų apsaugos zonoje, nulūžusia viršūne, keliantį pavojų gyventojams.

31.

2021-12-08

2021-12-23

LA-2213

P. Mašioto g. 5, Marijampolė

Kirsti beržą (ø 45 cm), keliantį pavojų gyventojams, genėti 1 beržą (ø 40 cm).

32.

2021-12-19

2021-12-24

LA-2219

Stoties g. 8A, Marijampolė

Kirsti 1 beržą, kurio šaknys pažeistos puvinio (ø32 cm).

33.

2021-12-13

2021-12-29

LA-2237

Klevų g. 7, Gudeliai

Kirsti klevą (ø39 cm), augantį kelio apsaugos zonoje, pasvirusį ir keliantį pavojų eismui.

34.

2021-12-13

 

LA-2242

Čisavos k. 14

Koreguotas LA-2149. Klaidingas pareiškėjo vardas.

35.

2021-12-13

2021-12-29

LA-2247

Baravykų g. 3, Puskepurių k.

Kisti liepą (ø 66 cm) pažeistą kamieno puviniu, keliančią pavpjų gyventojams.

36.

2021-12-13

2021-12-29

LA-2248

Maironio g. tarp 6-11, Marijampolė

Genėti 6 liepas (ø 41-44 cm).

37.

2021-12-14

2021-12-30

LA-2252

SB „Balsupiai Laisvoje valstybibnėje žemėje m plkočio juostoje kirsti uosialapius klevus, nulaužtus 4 gluosnius (ø 20,20,24,26 cm). Prie Balsupių 17-osios g. kirsti vyšnią, savaimines liepų atžalas, 1 išdžiūvusią liepą (ø 14 cm). Genėti 2 klevus (ø 20,18 cm)

38.

2021-12-14

2021-12-30

LA-2253

Geležinių k.2

Kirsti 4 liepas (ø49, 54, 40, 32 cm.), 4 klevus (ø40, 40, 32, 34 cm.), 2 uosius (ø35, 35 cm.). Genėti 5 uosius (ø48, 52, 60, 70, 68 cm.) sausas šakas.

39.

2021-12-14

2021-12-30

LA-2255

Draugystės g. 23, Gudeliai

Kirsti 3 blogos dendrologinės būklės liepas (ø 50,40,34 cm) augančias elektros tinklų apsaugos zonoje. Genėti 7 liepas (ø 30-40 cm), 2 beržus (ø 30-40 cm).

40.

2021-12-14

2021-12-30

LA-2257

Alksnyno g. 20, Brastos k.

Genėti 4 liepas (ø 70, 66, 61, 63 cm) pakeliant lajas.

41.

2021-12-15

2021-12-31

LA-2279

Šlavantos skg. Patašinės k. Kirsti dvikamienį gluosnį (ø 44,45 cm). Šaknys kemša nuotekų tinklus.

42.

2021-12-16

2022-01-03

LA-2285

Parko gatvė 1C, Netičkampio k. Kirsti 2 maumedžius (ø 23, 27 cm), kurie yra blogos dendrologinės būklės.

43.

2021-12-16

2022-01-03

LA-2300

Liepų g. 22, Liudvinavo mstl. Kirsti inžinerinių tinklų apsaugos zonoje 3 blogos būklės liepas (ø 40, 34, 31cm), genėti eglę (ø 34 cm) nuo pastato pusės, 9 liepas (ø20-40 cm)pakeliant lajas ar sausas šakas.

44.

2021-12-17

2022-01-04

LA-2307

Senosios Marijampolės kapinės Kirsti klevą (ø54 cm), šaknimis ardantį kapavietę.

45.

2021-12-20

2022-01-05

LA-2319

Liepų g. prie Nr. 6, Gudeliai Kirsti valstybinėje žemėje prie pastato pamatų išaugusius 2 uosius (ø12, 23 cm), 2 klevus (ø14, 24 cm).

46.

2021-12-20

2022-01-05

LA-2320

Draugystės g. 19, Gudelių mst. Kirsti beržą (ø31 cm), augantį eletros tinklų apsaugos zonoje. Be viršūnės.

47.

2021-12-22

2022-01-07

LA-2327

P. Armino g. 38A, Marijampolė Genėti klevą (62 cm skersm.) senose Marijampolės kapinėse

 

 

 

 

2022 m.  

1.

2022-01-06

2022-01-21

LA-31

Pajiesio g. 11, Igliškėlių k. Kirsti 1 uosį (ø 34 cm), pažeistą šaknų puviniu, augantį arti pastato.

2.

2022-01-07

2022-01-24

LA-34

Sporto g. 9D, Marijampolė Genėti 16 liepų (ø 26, 40, 42, 40, 50, 43, 40, 34, 46, 25, 40, 50, 40, 50, 40, 44 cm), šakos trukdo transporto priemonių eismui.

3.

2022-01-12

2022-02-10

LA-61

Šešupės g. Surgučių k. Kirsti pakelėje 5 gluosnius (ø 64, 48, 12, 14, 16 cm), be viršūnės uosį (ø12 cm). Genėti 2 uosius (ø 20, 18 cm.).

4.

2022-01-13

2022-01-28

LA-64

Pramonės g. 2A, Marijampolė Genėti uosį (ø 60 cm)

5.

2022-01-19

2022-02-03

LA-98

Parko g. 1D, Marijampolė Kirsti 9 uosius (ø 48, 54, 52, 54, 51, 53, 46, 39, 68 cm), 2 liepas (ø 22, 24 cm), 3 klevus (ø 38, 33, 33 cm). Genėti dvikamienę liepą (ø 21, 31 cm), uosį (ø 40 cm), beržą (ø 48 cm) sausas šakas.

6.

2022-01-20

2022-02-04

LA-102

Aušros g. 7, Meškučių k. Kirsti 4 klevus(ø 70, 55, 60, 60 cm), 2 ąžuolus (ø 45, 54 cm), 5 uosius (ø 70, 74, 54, 32, 66 cm), 3 liepas (ø 70, 70, 50 cm). Genėti 3 ąžuolus (ø 110, 47, 70 cm), 2 klevus (ø 47, 70 cm), 4 uosius (ø 70, 59, 48, 80 cm), 1 liepą (ø 60 cm) sausas šakas ar pakeliant lajas.

7.

2022-01-21

2022-02-07

LA-116

Stoties g. 14A, Marijampolė Kirsti gluosnį iš vieno kamieno išsišakoja 5 kamienai (ø 33, 37, 38, 39, 36 cm), 2 akacijas (ø 16, 20 cm), medžiai blogos dendrologinės būklės, auga šalia pastato.

8.

2022-01-27

2022-02-11

LA-141

Skardupių k. Kirsti 2 uosius (ø 37, 43 cm), blogos dendrologinės būklės, stipriai džiūstančius.

9.

2022-01-31

2022-03-01

LA-151

Vytauto g. 46, Marijampolė Genėti 2 klevus(ø 50, 41 cm), 3 liepas(ø 43, 44, 44 cm), 1 uosį (ø 40cm).

10.

2022-01-31

2022-02-15

LA-153

Ungurinės k. 10 Genėti 9 uosius (ø 87, 100, 60, 40, 45, 47, 60, 46, 42 cm), kirsti 1 uosį (ø50 cm), augantį arti pastato ir jį gadinantį. 

11.

2022-01-31

2022-02-15

LA-161

Prodobolės k. Kirsti žemės sklype liepą (ø 31 cm), pažeistą kamieno puviniu.

12. 

2022-02-04

2022-02-22

LA-183

Dalginės k. 3 Kirsti pavojų keliančius, blogos dendrologinės būklės, pažeistus kamieno puviniais, pasvirusius:3 uosius (ø40, 40, 45 cm.), 1 ąžuolą (ø40 cm.), 1 liepą (ø40 cm).

13.

2022-02-07

2022-02-23

LA-192

Jūros g. 2, Igliaukos k. Genėti 5 liepas (ø 50, 36, 50, 59, 40 cm) pakeliant lajas.

14.

2022-02-07

2022-02-23

LA-200

Kauno g. 119, Marijampolė Kirsti uosį (ø 38 cm), klevą (ø 42 cm), 2 beržus (ø 43, 45 cm), auga inžinerinių tinklų apsaugos zonoje. Kirsti 2 liepas (ø 26, 34 cm), 3 beržus (ø 43, 27, 30 cm). Genėti klevą (ø 43 cm), 4 beržus (ø 32, 40, 32, 32 cm), šermukšnį (ø 50 cm) sausas šakas.

15.

2022-02-09

2022-03-11

LA-212

Panevėžio g. prie Nr. 19, Marijampolė Kirsti blogos dendrologinės būklės, elektros tinklų apsaugos zonoje liepą(ø50 cm).

16.

2022-02-15

2022-03-03

LA-240

Šv. Aloyzo g. 20,Trakiškių k.

Genėti klevą (ø 61 cm) augantį šalia elektros tinklų.

17.

2022-02-17

2022-03-18

LA-249

Statybininkų 8-oji g. prie Nr. 15, SB „Statybininkas“ Kirsti pasvirusią eglę (ø42 cm), augančią elektros tinklų apsaugos zonoje.

18.

2022-02-17

2022-03-21

LA-250

Kaštonų g., Tautkaičių k.

Genėti 8 liepas (ø 32, 28, 38, 30, 24, 32, 34, 31 cm), 2 egles (ø 22, 20 cm), kaštoną (ø 40 cm), 4 klevus (ø 39, 30, 30, 32 cm), augančius elektros tinklų apsaugos zonoje.

19.

2022-02-18

2022-03-22

LA-261

Miknonių g. pakelėje prieš Nr. 9, Miknonių k.

Genėti 3 gluosnius (ø 28,30,34 cm)

20.

2022-02-18

2022-03-22

LA-263

Kauno g. 48, Marijampolė

Kirsti liepą (ø 15 cm) pažeistą kamieno puvinio ir eglę (ø 30 cm) blogos dendrologinės būklės.

21.

2022-02-21

2022-02-21

LA-268

Vytauto g. 30A, Marijampolė

Kirsti klevą (ø 42 cm.), pažeistą kamieno puviniu, keliantį pavojų gyventojų saugumui ir jų turtui. 

22.

2022-02-21

2022-02-21

LA-281

Kauno g. 48, Marijampolė

Kirsti eglę (ø30 cm) blogos dendrologinės būklės, pasvirusią link namo, kelia pavojų gyventojams ir
jų turtui.

23.

2022-02-22

2022-03-23

LA-283

Liepų g. pakelėje prie Nr. 8, Dženčialaukos k.

Kirsti liepą (ø 47 cm) įtrūksiu kamienu, kelia pavojų saugiam eismui.

24.

2022-02-22

2022-02-22

LA-291

P. Katiliaus g. 28B, Katiliškių k. Kirsti blogos dendrologinės būklės: klevą (ø54 cm.) ir uosį (ø52 cm.), pažeistus šaknų puviniu ir keliančius pavojų gyventojų ir jų turto saugumui.

25.

2022-02-22

2022-02-23

LA-292

Mokyklos g. Netičkampio k.  Kirsti blogos dendrologinės būklės, keliančias pavojų gyventojams: 2 liepas (ø30, 30 cm.), 7 egles (ø16, 24, 20, 18, 16, 12, 26 cm.). Genėti 35 liepas (ø12-30 cm.), 15 klevų (ø20-30 cm.)

26.

2022-02-23

2022-03-25

LA-294

Parko g., Trumpoji g. Netičkampio k. Genėti 13 liepų (ø15-35 cm.) sausas šakas; Trumpoji g.  9 liepų (ø20-35 cm.) sausas šakas.

27.

2022-02-23

2022-03-25

LA-298

Liepynų g. Narto k. Kirsti liepą (ø32 cm.), pasvirusią į kelio pusę. Genėti 4 liepas (ø20, 25, 28, 30 cm.)

28.

2022-02-24

2022-03-25

LA-305

R. Juknevičiaus g. 98, Marijampolė Kirsti šermukšnį (ø 15 cm), blogos dendrologinės būklės,pasvirusį.

29.

2022-02-24

2022-02-25

LA-310

Draugystės g. prie 15 namo, Marijampolė Kirsti eglę (ø 32 cm), kelia pavojų gyventojams ir jų turtui.

30.

2022-02-24

2022-02-25

LA-311

Suvalkiečių g. prie 5 namo, Marijampolė Kirsti uosį (ø 57 cm) blogos dendrologinės būklės, sausas, kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams.

31.

2022-02-24

2022-02-25

LA-312

Kauno g., Marijampolė Kirsti 8 liepas (ø 40, 59, 55, 46, 60, 75, 55, 45 cm) ir 1 kaštoną (ø 60 cm) medžiai blogos dendologinės būklės, kelia pavojų saugiam eismui, genėti 13 liepų (ø 50, 40, 45, 44, 50, 66,70, 70, 60, 40, 75, 42, 35 cm) ir 1 kaštoną (ø 60 cm), sausas šakas.

32.

2022-02-24

2022-03-25

LA-313

Kokolos g. 11, Marijampolė Genėti ąžuolą (ø 45 cm).

33.

2022-02-24

2022-03-29

LA-315

P. Vaičaičio g. 3, Marijampolė Genėti beržą (ø32 cm) nuo gyvenamojo namo pusės.

34.

2022-02-25

2022-02-25

LA-318

Draugystės g. 27, Marijampolė Kirsti šermukšnį (ø 23 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistu kamienu, pasvirusį, kelia pavojų gyventojų saugumui.

35.

2022-02-25

2022-03-29

LA-319

Dariaus ir Girėno g. 11, Marijampolė Kirsti šermukšnį (ø 25 cm) blogos dendrologinės būklės.

36.

2022-02-25

2022-02-25

LA-320

Dariaus ir Girėno g. 11, Marijampolė Kirsti liepą (ø 37 cm) pažeistą šaknų puvinio ir vabzdžių kenkėjų, auga šalia pastato, kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams.

37.

2022-02-28

2022-03-30

LA-327

R. Juknevičiaus g. 108, Marijampolė Kirsti 2 liepas (ø 28, 36 cm), auga inžinerinių tinklų apsaugos zonoje.

38.

2022-02-28

2022-03-01

LA-331

Stoties g., Marijampolė Kirsti klevą (ø 81 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistu kamienu, keliantį pavojų eismo saugumui.

39.

2022-02-28

2022-03-01

LA-332

P. Armino g. 35B, Marijampolė Kirsti klevą (ø48 cm skersm.), skilusiu kamienu ir keliantį pavojų gyventojų saugumui.

40.

2022-02-28

2022-03-01

LA-334

Šešupės g. 5, Netičkampio k. Kirsti dalinai vėjo išverstą eglę (ø30 cm skersm.) dygiąją eglę, keliančią pavojų gyventojų saugumui.

41.

2022-03-01

2022-03-02

LA-338

Rasos g. 21, Marijampolė Kirsti eglę (ø 32 cm), pasvirusią, keliančią pavojų gyventojams.

42.

2022-03-02

2022-03-03

LA-344

Liepų g. pakelėje prie Nr. 8, Dženčialaukos k. Kirsti liepą (ø 47 cm) įtrūksiu kamienu, keliančią pavojų gyventojams, saugiam eismui.

43.

2022-03-03

2022-03-04

LA-359

R.Juknevičiaus g. pakelėje ties 28 namu, Marijampolė Kirsti liepą (ø 23 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistą grybinių ligų, pasvirusią, keliančią pavojų žmonėms ir saugiam eismui.

44.

2022-03-03

2022-03-04

LA-360

R. Juknevičiaus g. 19, Marijampolė Kirsti klevą (ø 65 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistą kamieno ir šaknų puvinio, kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams.

45.

2022-03-08

2022-03-08 LA-386 Šakališkių g. 13, Šakališkių k. Kirsti klevą (ø 68 cm.), lūžusį, skilusį, keliantį pavojų gyventojų ir jų turto saugumui

46.

2022-03-08

2022-03-09 LA-393 Šešupės g. 5, Netičkampio k. Kirsti eglę (ø 36 cm.), stipriai džiūstančią - pažeistą vabzdžių kenkėjų, keliančią pavojų gyventojų ir pastatų saugumui

47.

2022-03-08

2022-03-09 LA-394 Kęstučio g.35, Liudvinavo mstl. Kirsti 3 uosius (ø 36, 31, 40cm.), pažeistus kamieno puviniu, augančius ant šlaito ir keliančius pavojų gyventojams ir jų turtui.

48.

2022-03-08

2022-03-24 LA-395 Tarpučių g. 145, Uosupio k. Kirsti 2 liepas (ø 38, 42 cm.), pažeistas kamieno puviniu, augančias prie transformatorinės pastotės, elektros tinklų apsaugos zonoje.

49.

2022-03-09

2022-03-09 LA-389 R. Juknevičiaus g. 90, Marijampolė Kirsti liepą (ø 31 cm) pažeistą kamieno puvinio, pasvirusią, įskilusiu kamienu, keliančią pavojų gyventojams, jų turtui ir eismo saugumui.

50.

2022-03-09 2022-04-07 LA-391 R. Juknevičiaus gatvė 28, Marijampolė Kirsti 4 egles (ø 32, 26, 17, 25 cm), 2 uosius (ø 36, 28 cm) ir 1 klevą (ø 16 cm). Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo projektas.

51.

2022-03-09 2022-03-10 LA-402 Aštrulių 4-oji gatvė, -Aštrulių 6-oji, prie Nr. 2, Kūlokų k. Kirsti valstybinėje žemėje augantį ir pavojų gyventojams keliantį alksnį (ø 40 cm.), kuris yra skilęs

52.

2022-03-10

2022-08-01 LA-403 Mokyklos g. prie Nr. 35, Mokolų k. Kirsti 3 gluosnius (ø 80, 90, 90 cm.), pažeistus kamieno puviniu.

53.

2022-03-10

2022-03-14 LA-404 Uosupio g. 2, Marijampolė Kirsti 2 gluosnius (ø 55, 70 cm.),pažeistus kamieno puviniu ir keliančius pavojų vaikų saugumui.

54.

2022-03-10

2022-08-01 LA-405 Liepynų g. 1, Narto k. Kirsti 3 gluosnius (ø 90, 30, 65 cm.), pažeistus kamieno puviniu, džiūstančius

55.

2022-03-10

2022-03-11 LA-399 Liepų g. ties Nr. 3, Gudelių mstl. Kirsti 2 klevus (ø 36, 30 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistu kamienu, keliančius pavojų saugiam eismui ir uosį (ø 42 cm) kiauru kamienu, sausą, keliantį pavojų gyventojams.

56..

2022-03-14

2022-03-14 LA-406 Bokšto g. prie Nr. 24, Puskelnių k. Kirsti eglę (ø 27 cm) blogos dendrologinės būklės, pasvirusią link namo, keliančią pavojų gyventojams ir jų turtui.

57.

2022-03-15

2022-08-01 LA-416 Jaunimo g. 8C, Marijampolė Kirsti beržą (ø 22 cm) pasvirusį, blogos dendrologinės būklės, pažeistą stiebo puvinio.

58.

2022-03-15

2022-08-01 LA-417 R. Juknevičiaus g. 14, Marijampolė Kirsti liepą (ø 26 cm) blogos dendrologinės būklės, sausą, nusilupusia žieve, pažeistą kamieno puvinio.

59.

2022-03-15

2022-03-15 LA-424 Ramunės g. prie 25 namo, Puskelnių k. Kirsti gluosnį (ø 65 cm) sausą, pasvirusį, kelia pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams, auga elektros laidų apsaugos zonoje.

60.

2022-03-15

2022-08-01 LA-425 Gamyklų g. 4, Marijampolė Kirsti 2 uosius (ø 41, 48 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančius, pasvirusius.

61.

2022-03-15

2022-08-01 LA-428 SB „Vairas“ Vokiečių g., Marijampolė Kirsti džiūstantį trikamienį gluosnį (ø 38, 36, 30 cm skersm.), džiūstantį gluosnį (ø 42cm skersm.). Želdiniai blogos dendrologinės būklės.

62.

2022-03-16

2022-08-01 LA-429 Dvaro g. už Nr. 6-8, Gavaltuvos k. Kirsti iš vieno kelmo augantį  daugiakamienį, džiūstantį gluosnį (ø 23, 25, 30, 22, 18, 15, 26,16, 16 cm.).

63.

2022-03-17

2022-04-04 LA-433 Parko g. 1A, Marijampolė Kirsti nuotekų tinklų, 10 kv elektros tinklų apsaugos zonose: 7 liepas (ø 24, 21, 23, 26, 23, 20, 30 cm.), 1 blogos dendrologinės būklės gluosnį (ø 58 cm.). Ne tinklų zonoje augantį klevą (20 cm).

64.

2022-03-17

2022-08-01 LA-440 Liepų g., Netičkampio k. Kirsti gatvės sklype ir elektros tinklų apsaugos zonoje augantį kaštoną (ø 30 cm.).

65.

2022-03-17

2022-08-01 LA-442 Jaunimo g. prie Nr. 34, Liudvinavo mstl. Kirsti gatvės sklype ir elektros tinklų apsaugos zonoje augančias 3 egles (ø 40, 40, 40 cm.).

66.

2022-03-18

2022-08-01 LA-443 Gamyklų/Vasaros g. sankirta, Marijampolė Kirsti valstybinėje žemėje augančias 2 liepas (ø30, 39 cm.)

67.

2022-03-23

2022-04-08 LA-472 Upelio g. 3, Kidoliškių k. Kirsti 3 blogos dendrologinės būklės liepas (ø 70, 60, 35 cm.), pažeistas kamieno puviniu. 
68.

2022-03-28

2022-04-12 LA-533 Sietyno g. 4-2, Marijampolė Kirsti nuotekų tinklų apsaugos zonoje augančius 2 klevus (ø 35, 40 cm.). Vienas pasviręs į gyvenamąjį namą, kitas turi džiūstančių šakų.
69.

2022-03-29

2022-03-31 LA-534 Paupio g. 13, Vaitiškių k. Kirsti blogos dendrologinės būklės klevą (ø 80 cm.), keliantį pavojų gyventojams.
70.

2022-03-29

2022-04-14 LA-535 Pajiesio g. 3, Igliškėlių k. Kirsti elektros tinklų apsaugos zonoje augančią liepą (ø 34 cm skersm.).
71.

2022-03-31

2022-04-15 LA-558 Beržų g. 18, Gelčių k. Kirsti 2 beržus (ø 54, 50 cm), 1 liepą (ø 40 cm), želdiniai blogos dendrologinės būklės, pažeistu kamienu, sausi.
72.

2022-04-04

2022-04-20 LA-586 Šarkaičių g. 7, Marijampolė Kirsti elektros tinklų apsaugos zonoje augančius: beržą (ø 30 cm.), 2 klevus (ø 30, 30 cm.). Genėti ąžuolą (ø 40 cm.) nuo elektros laidų pusės.
73.

2022-04-04

2022-08-01 LA-587 Vyšialaukio g. prie Nr. 27, Patašinės k. Kirsti valstybinėje žemėje augančią blogos dendrologinės būklės, pažeistą kamieno puviniu liepą (ø 44 cm) ir 4 blogos dendrologinės būklės, stipriai džiūstančius gluosnius (ø 35, 35, 22, 23 cm ).
74.

2022-04-06

2022-04-25 LA-619 A. Juozapavičiaus g. 16, Liudvinavas Kirsti įtrūkusiu kamienu, džiūstantį skroblą (ø 34 cm.)
75.

2022-04-07

2022-04-25 LA-611 Žiedo g. 14, Gudelių mstl. Kirsti liepą (ø 33 cm) augančią elektros tinklų apsaugos zonoje.
76.

2022-04-12

2022-05-26 LA-652 Sodžiaus g. 22, Paršelių k. Kirsti gyventojams pavojų keliančius, netoli elektros laidų augančius: 2 uosius (ø 60, 32 cm.), klevą (ø 55 cm.).
77.

2022-04-12

2022-04-28 LA-653 Ąžuolų g. 18, Mokolų k. Kirsti 1 beržą (ø 50 cm.), pažeistą kamieno puviniu ir gadinantį pastato pamatus, stogą.
78.

2022-04-14

2022-05-03 LA-668 Žuvinto g. 16, Daukšių mstl. Kirsti ąžuolą (ø 48 cm) pasvirusį, augantį elektros tinklų apsaugos zonoje.
79.

2022-04-14

2022-05-02 LA-676 Marijampolės g. 8, Patašinės k. Genėti ąžuolo (ø 50 cm.) sausas šakas ir nuo elektros laidų pusės.
80.

2022-04-14

2022-04-29 LA-677 Vilkaviškio g. 61C, Marijampolė Kirsti blogos dendrologinės būklės gluosnį (ø 30 cm.).
81

2022-04-14

2022-04-29 LA-678 Ungurinės k. 10 Kirsti 3 uosius (ø 100, 87, 60 cm.), pažeistus vabzdžių kenkėjų ir kamieno puviniu.
82.

2022-04-14

2022-05-12 LA-679 Sodo g. prieš Nr.6, Netičakmpio k. Kirsti 6 užstelbtas, džiūstančias egles (ø 26, 24, 10, 12, 18, 19 cm.), 1 beržą (ø 18 cm.), augantį kelio (gatvės) sankasoje.
83.

2022-04-14

2022-05-17 LA-669 R. Juknevičiaus g. 92, Marijampolė Kirsti liepą (ø 30 cm) pasvirusią, pažeistu kamienu.
84.

2022-04-25

2022-05-10 LA-732 Parko g. 1C, Marijampolė Kirsti 4 liepas (ø 28, 27, 34, 28 cm) augančias naujai suprojektuotų inžinerinių tinklų apsaugos zonoje.
85.

2022-04-25

2022-05-10 LA-735 Paikio g. 41, Ožkasvilių k. Genėti uosio (ø 50 cm) 1 atšaką nuo ūkinio pastato pusės.
86. 

2022-04-27

2022-05-13 LA-758 Ledo g. 5, Liepynų k. Kirsti patenkinamos dendrologinės būklės 6 klevus (ø 28, 25, 48, 21, 29, 33cm), 20 liepų (ø 34, 38, 50, 44, 47, 36, 40, 36, 29, 37, 31, 28, 37, 33, 28, 21, 20, 37, 53, 49 cm.), 2 egles (ø 20, 25 cm.), nepatenkinamos būklės 3 egles (ø 37, 29, 26 cm.), 1 klevą (ø 41 cm.), 1 liepą (ø 55 cm.), blogos būklės 1 liepą (ø 53 cm.), 1 eglę (ø 27 cm.).
87.

2022-04-29

2022-05-26 LA-767 Vytauto g. Igliaukos k. Kirsti 3 klevus (ø 36, 31, 55 cm), 28 liepas (ø 36, 59, 48, 33, 47, 49, 50, 40, 61, 40, 59, 62, 53, 48, 50, 36, 73, 44, 30, 30, 34, 31, 32, 30, 31, 33, 32, 34 cm), 4 ąžuolus (ø 93, 90, 123, 54 cm), 3 uosius (ø 67,46, 45 cm), 5 beržus (ø 62, 46, 43, 36, 53 cm), 4 gluosnius (ø 57, 48, 53, 50 cm), įgyvendinant kelio kapitalinio remonto projektą.
88. 

2022-05-03

2022-05-19 LA-806 Klaipėdos g. 1A, Marijampolė Kirsti blogos dendrologinės būklės gluosnį (ø 54 cm.)
89.

2022-05-04

2022-05-20 LA-811 Sodų g. prie Nr. 8, Meškučių k. Kirsti arti elektros laidų augantį beržą (ø 44 cm.) skilusiu kamienu, keliantį pavojų gyventojams.
90.

2022-05-10

2022-05-25 LA-833 Marijampolės g. 4, Patašinės k. Kirsti 4 patenkinamos dendrologinės būklės pušis (ø 35, 36, 34, 34 cm.). Vienų jų pasvirusi, kelia pavojų gyventojams.
91.

2022-05-11

2022-05-26 LA-840 Gudelių g. 18, Gudelių mstl. Kirsti beržą (ø 40 cm) pavojingai pasvirusį link namo, džiūstantį.
92.

2022-05-11

2022-05-26 LA-841 Daukšių g. 33, Šlavančių k. Kirsti liepą (ø 47 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistą kamieno puvinio.
93.

2022-05-13

2022-08-01 LA-854 Mokyklos g. prie Nr. 28, Mokolų k. Kirsti valstybinėje žemėje, požeminių ryšių kabelio apsaugos zonoje augančias 4 egles (ø 36, 25, 24, 21 cm.)
94.

2022-05-13

2022-06-28 LA-871 Liepų g. 22, Liudvinavo mstl. Kirsti  pavojingai pasvirusius į kaimyninį žemės sklypą klevus (45, 35, 25, 40, 40 cm.), pažeistus kamieno puviniu, keliančius pavojų gyventojams.
95.

2022-05-17

2022-06-02 LA-874 Liepų g., Klevinės k. Kirsti dvikamienį klevą (ø 40, 40 cm), 3 ąžuolus (ø 55, 62, 60 cm), blogos dendrologinės būklės, džiūstančius, įtrūkusiu kamienu, pažeistus stiebo puvinio ir grybinių ligų.
96. 

2022-05-25

2022-06-09 LA-955 Trakiškių g. 10, Marijampolė Kirsti elektros tinklų apsaugos zonoje augančią (ø  55 cm.) liepą, pažeistą kamieno puviniu ir keliančią pavojų gyventojų saugumui.
97. 

2022-05-31

2022-06-15 LA-1006 V. Šlekio g. 7, Mokolų k. Kirsti (ø 30 cm. ) pasvirusią daugiau kaip 45 laipsnių kampu liepą.
98.

2022-05-31

2022-06-02 LA-1012 Gėlyno g. 7, Marijampolė Kirsti dvikamienį gluosnį (ø 70, 80 cm.), pažeistą kamieno puviniu, pasvirusį daugiau kaip 45 laipsnių kampu ir keliantį pavojų gyventojų ir turto saugumui
99.

2022-06-07

2022-08-01 LA-1050 J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 17, Marijampolė Vykdant „Automobilių stovėjimo aikštelės J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 17, Marijampolė statybos projektą“ kirsti 1 eglę (ø 20 cm) ir 1 liepą (ø 23 cm).
100.

2022-06-07

2022-06-22 LA-1051 Vakarų g. 30, Bliūdžiškių k. Kirsti 2 gluosnius (ø 63, 63 cm), 2 liepas (ø 30, 30 cm), 7 uosius (ø 50, 60, 46, 39, 32, 48, 28 cm), 1 klevą (ø 45 cm). Medžiai yra blogos dendrologinės būklės - pažeisti kamieno ar šaknų puviniu, džiūstantys.
101. 2022-06-09 2022-07-08 LA-1059 Dariaus ir Girėno g. 9, Marijampolė Kirsti liepą (ø 15 cm), beržą (ø 15 cm), uosį (ø 17 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančius, pasvirusius.
102. 2022-06-09 2022-07-08 LA-1060 Miško g. 6, Nendrinių k. Kirst pušį (ø 17 cm), ąžuolą (ø 17 cm), 2 beržus (ø 31, 38 cm) želdiniai blogos dendrologinės būklės, pasvirę, džiūstantys, keliantys pavojų.
103. 2022-06-09 2022-07-08 LA-1061 prie Miško g. 6, Nendrinių k. Kirsti dvikamienį beržą (ø 18, 20 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, sausą, keliantį pavojų
104.

2022-06-09

2022-06-24 LA-1065 Sietyno g. 4, Marijampolė Kirsti dujotiekio apsaugos zonoje augančias 4 liepas (ø 50, 60, 45, 48 cm.), pažeistas kamieno puviniu
105.

2022-06-10

2022-07-27 LA-1066 Jaunimo g. 9, Marijampolė Kirsti 3 liepas (ø 34,27,33 cm), 2 klevus (ø 32,33 cm), vykdant aikštelės įrengimo darbus.
106.

2022-06-10

2022-07-27 LA-1067 R. Juknevičiaus 64, Marijampolė Kirsti 6 liepas (ø 38, 16, 26, 22, 20, 37 cm), dvikamienį beržą (ø 35, 27 cm), uosį (ø 30 cm), vykdant aikštelės įrengimo darbus.
107.

2022-06-14

2022-08-01 LA-1093 Vytauto g. 20, Marijampolė Vykdant „Automobilių stovėjimo aikštelė Vytauto g. 20, Marijampolė“ statybos projektą, kirsti 1 pušį (ø 18 cm.), elektros ir šilumos tinklų apsaugos zonoje 6 liepas (ø 30, 29, 36, 35, 30, 30 cm.), 2 liepas ne tinklų apsaugos zonoje (ø 30, 54 cm.)
108.

2022-06-16

2022-08-01 LA-1109 J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 11, Marijampolė Vykdant „Automobilių stovėjimo aikštelės Marijampolėje, J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g. 11“ rekonstravimo supaprastintą projektą, kirsti: 2 beržus (ø 20, 38 cm.), 2 klevus (ø 27, 17 cm.), 5 liepas (ø 23, 34, 22, 21, 29 cm.). 1 beržą (ø 41 cm.) augantį ryšių apsaugos zonoje.
109.

2022-06-16

2022-07-01 LA-1110 Šešupės g. 26A, Mokolų k. Kirsti elektros tinklų apsaugos zonoje augantį 1 uosį (ø 60 cm.), pažeistą kamieno puviniu.
110. 2022-06-22 2022-06-23 LA-1139 Liepų g.  20, Dženčialaukos k. Kirsti maumedį (ø 37cm), 2 klevus(ø 65, 62 cm), 4 liepas (ø 52, 54, 55, 61 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, keliančius pavojų gyventojams, jų turtui ir eismo saugumui.
111.

2022-06-23

2022-07-25 LA-1151 Beržų g. 15B, Marijampolė Kirsti klevą (ø 35 cm) blogos dendrologinės būklės, skilusiu kamienu, džiūstantį.
112.

2022-06-29

2022-07-28 LA-1175 Jaunimo g. 18, Marijampolė Kirsti šermukšnį (ø 27 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstantį, gluosnį (ø 68 cm) pažeistą stiebo puvinio, grybinių ligų ir vabzdžių kenkėjų
113.

2022-06-29

2022-07-28 LA-1176 Jaunimo g. 20, Marijampolė Genėti 3 šermukšnius ( ø 35,31,35 cm), 2 liepas (ø 25,35 cm), klevą (ø 32 cm), kaštoną (ø 42 cm).
114.

2022-06-29

2022-07-15 LA-1198 Beržų 1-oji-3, Pietarių k. Kirsti elektros tinklų apsaugos zonoje augančią džiūstančią pušį (ø 40 cm).
115. 2022-07-01 2022-07-19 LA-1219 Sietyno g. 4, Marijampolė Kirsti vabzdžių kenkėjų pažeistą ąžuolą (ø 58 cm).
116. 2022-07-13 LA-1266 2022-08-10 Miško g. 6, Nendrinių k. Kirsti beržą (ø  42 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstantį, pažeistą kamieno puvinio. 
117. 2022-07-13 LA-1267 2022-08-10 Valčiuvos g. prie 22 namo, Tautkaičių k. Kirsti beržą (ø 43 cm) džiūstantį, blogos dendrologinės būklės, augantį arti namo.
118. 2022-07-13 LA-1268 2022-08-10 Liepų g. prie 22 namo, Dženčialaukos k. Kirsti liepą (ø 39 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistą vabzdžių kenkėjų, genėti liepą (ø 38 cm) pakeliant lają. 
119. 2022-07-13 LA-1269 2022-08-10 Rugių g. prie 17 namo, Marijampolė Kirsti klevą (ø 56 cm) pažeistu kamienu, pasvirusį, augantį elektros tinklų ir nuotekų apsaugos zonoje.
120. 2022-07-13 LA-1270 2022-08-10 Sporto g. prie 3 namo, Marijampolė Kirsti 3 liepas (ø 29, 25, 38 cm) želdiniai pažeisti stiebo puvinio, vabzdžių kenkėjų, pasvirę. 
121. 2022-07-13 LA-1273 2022-07-29 Liepų g. 18, Dženčialaukos k. Kirsti 2 uosius (ø 80,84 cm), 2 ąžuolus (ø 68,90 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančius, pažeistus kamieno puvinio.
122. 2022-07-13 LA-1274 2022-08-11 R. Juknevičiaus g. 22, Marijampolė Intensyviai genėti beržą (ø 36 cm)
123. 2022-07-13 LA-1275 2022-08-11 Mokolų g. 9, Marijampolė Genėti 2 klevus (ø 47, 35 cm)
124. 2022-07-14 LA-1284 2022-08-12 Sporto g. 7, Marijampolė Kirsti 6 liepas (ø 54, 40, 44, 52, 36, 32 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistas kamieno puvinio.
125. 2022-07-18 LA-1310 2022-08-02 V. Žilionio g. 20, Vidgirių k. Kirsti 4 uosius (ø 32, 32, 44, 35 cm),  pažeistus kamieno puviniu, augančius arti pastatų ir keliančius pavojų gyventojų statiniams.
126. 2022-07-19 LA-1316 2022-07-22 Buktos g. Buktos  k. Kirsti gatvėje, ryšių apsaugos zonoje, augančias 6 liepas (ø 27, 42, 43, 55, 64, 65 cm.) ir 1 klevą (ø 41 cm). Želdiniai pasvirę, pažeisti kamieno puviniu, kelia pavojų saugiam eismui gatvėje.
127. 2022-07-21 LA-1330 2022-07-25 Žilvičių 2-oji g. prie 21 sklypo, Puskelnių k. Kirsti gluosnį (ø 80 cm) sausą, pažeistu kamienu, keliantį pavojų gyventojams, jų turtui ir eismo saugumui.
128. 2022-07-20 LA-1329 2022-08-02 Klevų g. 9, Pietarių k. Kirsti pavojų statiniams keliančią liepą (64 cm skersm.), pažeistą šaknų ir stiebo puviniu.
129. 2022-08-01 LA-1388 2022-08-16 Sietyno g. 4, Marijampolė Kirsti klevą (ø 35 cm.), pažeistą stiebo puviniu, lūžtančiomis šakomis, keliantis pavojų gyventojų ir jų turto saugumui.
130. 2022-08-01 LA-1389 2022-08-02 Vytauto g. 55, Marijampolė Kirsti dvikamienį (ø 21, 36 cm) uosį, keliantį pavojų gretimų žemės sklypų savininkams.
131. 2022-08-03 LA-1408 2022-09-15 Palangos g. 1, Marijampolė Kirsti džiūstantį, svyrantį šermukšnį (ø 24 cm), pažeistą vabzdžių kenkėjų ar grybinių ligų.
132. 2022-08-03 LA-1409 2022-09-14 Kokolos g. 5, Marijampolė Kirsti elektros tinklų apsaugos zonoje augančią blogos dendrologinės būklės eglę (ø 18 cm).
133.  2022-08-04 LA-1422 2022-08-05 Rauvės g. 15, Balsupių k. Kirsti pavojingai pasvirusį, kamieno puviniu pažeistą dvikamienį gluosnį (ø  54, 56 cm), keliantį pavojų gyventojams.
134. 2022-08-08 LA-1438 2022-09-16 Andriaus Botyriaus g. Želsva (kelias) Vykdant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2622 Želsva-Brukai-Vincentiškiai ruožas nuo 0,80 iki 5,049 km kapitalinis remontas“ kirsti 2 liepas (ø 31, 31 cm.), 2 beržus (ø 31, 33 cm.). Projekte nurodyti medžiai, kaip pavojų keliantys medžiai.
135. 2022-08-09 LA-1446 2022-08-24 Valčiuvos g. 6, Tautkaičių k. Kirsti 3 beržus (ø 34, 38, 37 cm.), gadinačius pastato stogą.
136. 2022-08-09 LA-1447 2022-08-24 Girininkijos g. 3, Pabuktės k. Kirsti ąžuolą (ø 63 cm.), įtrūkusiu kamienu, džiūstsnčiomis šakomis, pažeistą kamieno puviniu ar vabzdžių kenkėjų.
137. 2022-08-08 LA-1448 2022-08-22 Liepų g. 20, Liudvinavas Kirsti klevą (ø 48 cm.), pažeistą stiebo puviniu, džiūstančiomis šakomis ir keliantį pavojų gyventojams. Genėti ąžuolo (ø 46 cm.) sausas šakas.
138. 2022-08-09 LA-1455 2022-08-25 Liūliškio k. Igliaukos sen. Kirsti klevą (ø 48 cm.), pažeistą stiebo puviniu ir gadinantį pastato stogą.
139.  2022-08-11 LA-1464 2022-08-12 Rausvės 1-oji -7, Balsupių k. Kirsti skilusį, vabzdžių kenkėjų pažeistą, stipriai džiūstantį ąžuolą (ø 68 cm.), keliantį pavojų gyventojų saugumui.
140. 2022-08-11 LA-1468 2022-08-17 Šlavantos g., Nausupės g. Patašinės k. Genėti beržą, nupjaunant šaką (ø 20 cm.), trukdančią eismo matomumui. Kirsti Nausupės g. prie Nr. 8 blogos dendrologinės būklės aplūžusį klevą (ø  40 cm.)
141. 2022-08-11 LA-1469 2022-08-19 Seminarijos g. Marijampolė Kirsti blogos dendrologinės būklės, pavojų keliančias, elektros tinklų ir ryšių apsaugos zonoje augančias 9 liepas (ø 28, 19, 38, 33, 33, 31, 27, 22, 26 cm.). Genėti 1 klevą (ø 25 cm.), 8 liepas (ø 30, 25, 25, 32, 29, 32, 50, 48 cm.), 3 šermukšnius (ø 15, 15, 40 cm.), 1 maumedį (ø33 cm.)
142. 2022-08-12 LA-1484 2022-09-27 Andriaus Botyriaus g. Želsva (kelias) Vykdant projektą „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2622 Želsva-Brukai-Vincentiškiai ruožas nuo 0,80 iki 5,049 km kapitalinis remontas“ kirsti 1 ąžuolą (ø 43 cm.). Projekte nurodyti medžiai, kaip pavojų keliantys medžiai.
143. 2022-08-19 LA-1511 2022-09-16 Vytauto g. 28, Marijampolė Vykdant automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo projektą kirsti 2 uosius (ø 36, 38 cm)
144. 2022-08-23 LA-1544 2022-09-21 Dariau ir Girėno g. 9, Marijampolė Kirsti 5 liepas (ø 35, 24, 28, 30, 32 cm), kaštoną (ø 36 cm) dėl planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbų.
145. 2022-08-23 LA-1548 2022-09-21 V. Bielskaus g. 23, Balsupių k. Kirsti 2 beržus (ø 41, 43 cm), pasvirusius, gadinačius pastato pamatus ir sienas. 
146. 2022-08-24 LA-1550 2022-09-22 Jaunimo g. 6, Marijampolė Kirsti 13 liepų (ø 30, 31, 30, 25, 32, 30, 32, 28, 18, 34, 40, 27, 30 cm), 3 egles (ø 30, 30, 20 cm), beržą (ø 24 cm), šermukšnį (ø 22 cm), kaštoną (ø 72 cm) genėti klevą (ø 34 cm) vykdant Jaunimo g. 6 automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbus.
147. 2022-08-24 LA-1552 2022-09-08 Šermukšnių g. 3A, Marijampolė Kirsti klevą (ø 46 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstantį, pasvirusį į kelio pusę.
148. 2022-08-24 LA-1554 2022-09-08 M. Krupavičiaus g. 25, Igliškėlių k. Kirsti uosį (ø 45 cm) džiūstanį, augantį arti pastato.
149. 2022-08-25 LA-1563 2022-08-29 P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė Kirsti gluosnį (ø 56 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstantį, pažeistą kamieno puvinio, keliantį pavojų vaikų saugumui, statiniams.
150. 2022-08-26 LA-1569 2022-08-29 Rasos g. 21, Marijampolė Kirsti beržą (ø 24 cm) pasvirusį, džiūstantį, keliantį pavojų vaikų ir statinių saugumui.
151. 2022-08-26 LA-1572 2022-09-23  P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė Kirsti eglę (ø 28 cm) blogos dendrologinės būklės, pasvirusią, maumedį (ø 26 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstantį.
152. 2022-08-29 LA-1581 2022-09-13 Gėlių g. 12, Marijampolė Kirsti žemės sklype 2 pušis (ø 22, 26 cm) blogos dendrologinės būklės, pasvirusias.
153. 2022-08-29 LA-1588 2022-09-26 Kauno g. 48, Marijampolė Kirsti beržą (ø 30 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistą kamieno puvinio.
154. 2022-09-02 LA-1616 2022-09-16 Gamyklų g. 4, Marijampolė Kirsti šermukšnį (ø 36 cm), 11 liepų (ø 25, 29, 29, 30, 23, 30, 29, 32, 30, 30, 36 cm) vykdant statybos darbus.
155. 2022-09-06 LA-1634 2022-09-20 Girininkijos g. prie Nr. 1, Pabuktės k. Kirsti blogos dendrologinės būklės eglę (ø 23 cm.)
156. 2022-09-06 LA-1637 2022-09-21 Artojų g. 23, Marijampolė Kirsti trikamienį klevą ( ø 36, 26, 28 cm.), gadinantį ūkinį pastatą, pasvirusį link automobilių stovėjimo aikštelės ir keliantį pavojų gyventojams.
157. 2022-09-06 LA-1638 2022-09-21 P. Armino g. 71B, Marijampolė Kirsti 2 blogos dendrologinės būklės juodalksnius (ø 45, 47 cm.)
158. 2022-09-07 LA-1641 2022-10-20 Stoties g. 16, Marijampolė Kirsti vandentiekio apsaugos zonoje augantį 1 klevą (ø 48 cm.), genėti 2 klevus (ø 50, 46 cm.) nuo pastato pusės.
159. 2022-09-12 LA-1658 2022-10-25 Kalvarijos g. prie Nr. 1, Marijampolė Kirsti blogos dendrologinės būklės kaštoną (ø 38 cm.)
160. 2022-09-14 LA-1679 2022-09-29 Plento g. 23, Igliaukos k. Kirsti klevą (ø 56 cm) blogos dendrologinės būklės, skilusiu kamienu.
161. 2022-09-14  LA-1681 2022-10-27 R. Juknevičiaus g. 68, Marijampolė Kirsti šermukšnį (ø 25 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistą stiebo puvinio, džiūstantį.
162. 2022-09-15 LA-1684 2022-09-30 Parko g. 1C, Netičkampio k. Kirsti kamieno bei šaknų  puviniu pažeistą beržą (ø 43 cm.)
163. 2022-09-15 LA-1691 2022-09-30 Dalginės k. 3 Kirsti pasvirusį, pažeistą vabzdžių kenkėjų ąžuolą (ø 50 cm.)
164. 2022-09-19 LA-1711 2022-11-03 Kūlokų g. 49, Kūlokų k. Kirsti kamieno puviniu pažeistą uosį (ø 58 cm.)
165. 2022-09-20 LA-1714 2022-11-03 Liepų g. prie Nr. 2, Dženčialaukos k. Kirsti 2 liepas (ø  37, 25 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, augančias elektros tinklų apsaugos zonoje.
166. 2022-09-22 LA-1728 2022-09-29 Dovinės g. prie Nr. 1, Padovinio k. Kirsti 5 džiūstančias, blogos dendrologinės būklės egles (ø 20, 19, 14, 20, 23 cm.), pažeistas vabzdžių kenkėjų, keliančias pavojų saugiam eismui; 1 blogos dendrologinės būklės gluosnį (ø 60 cm.). Genėti 2 ąžuolus (ø  83, 58 cm.), 3 uosius (ø  43, 59, 56 cm.).
167. 2022-09-22 LA-1729 2022-09-29 Vienybės g. prie Nr. 14, Marijampolė Kirsti beržą (ø 47 cm.), aplūžusiom šakom, keliantį pavojų gyventojams.
168. 2022-09-22 LA-1731 2022-11-07 Sodo g. 8C, Gavaltuvos k. Genėti 5 ąžuolus (ø  48, 33, 58, 59, 63 cm)
169. 2022-09-26 LA-1751 2022-11-10 Uosupio g. 10, Marijampolė Kirsti eglę (ø  20 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančią.
170. 2022-09-28 LA-1768 2022-10-13 Pušyno g. 4, Šventragio k. Kirsti žemės 3 beržus (ø 56, 43, 49 cm) pažeistus stiebo puvinio, pasvirusius į namo pusę, keliančius pavojų gyventojams, statiniams, genėti dvikamienį klevą (ø 42, 34 cm) pakeliant lajas.
171. 2022-09-28 LA-1776 2022-11-14 Draugystės g. 13, Marijampolė Genėti 4 liepas (ø 43, 39, 44, 54 cm) nuo pastato pusės.
172. 2022-09-28 LA-1778 2022-09-29 Kaštonų g. Užgirių k. Kirsti valstybinėje žemėje augantį pavojingai pasvirusį beržą (ø 52 cm.).
173. 2022-09-28 LA-1780 2022-11-14 Jaunimo g. 11, Marijampolė Genėti klevo (ø 38 cm) sausas šakas.
174. 2022-09-28 LA-1789 2022-11-15 P. Katiliaus g. 28B, Katiliškių k. Kirsti 8 blogos dendrologinės būklės egles (ø 26, 33, 32, 26, 31, 30, 44, 40 cm.), dvikamienę liepą (ø 25, 30 cm.), augančią arti pastato ir gadinančią pastatą, 2 uosius (ø 22, 44 cm.), augančius arti eletros laidų ir pastato.
175. 2022-10-06 LA-1863 2022-10-12 J. Bendroriaus g. 3, Marijampolė Kirsti blogos dendrologinės būklės, pavojų gyventojams keliančią liepą (ø 31 cm).
176. 2022-10-10 LA-1871 2022-11-18 Skriaudučio k. LEZ teritorija Vykdant valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2626 Rūdiškiai- Baraginė (1,001 km-4,457 km) atkarpoje projektą „Susisiekimo komunikacijų ir inžinerinių tinklų įrengimo Marijampolės laisvojoje ekonominėje zonoje Marijampolės sav. Skriaudučio k, Juozo Montvilos g. ir sklype kadastro Nr. 5114/0005:69 statybos projektas“ kirsti beržą (ø 37 cm.) ir juodalksnį (ø 50 cm.) pagal LR ŽĮ 3 str. 11 p.
177. 2022-10-12 LA-1898 2022-10-27 Varnabūdės k. prie 4 namo Kirsti 2 uosius (ø 76, 55 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančius, pažeistus kamieno puvinio, augančius elektros laidų apsaugos zonoje, genėti uosio (ø 51 cm) šakas nuo pastato pusės.
178. 2022-10-13 LA-1906 2022-10-14 Vilkaviškio g. 61D, Marijampolė Vykdant automatinės degalinės statybos darbus kirsti žemės sklype šiluminės trasos apsaugos zonoje liepą (ø 40 cm.), kurios pasvirimas daugiau kaip 45 laipsnių.Pasvirimas sparčiai didėja.
179. 2022-10-13 LA-1907 2022-11-28 Vytauto g. 62, Marijampolė Atsižvelgiant į daugiabučio namo statinio apžiūros akto rekomendacijas kirsti dujotiekio apsaugos zonoje augančias 2 liepas (ø 31,52 cm.)
180. 2022-10-14 LA-1915 2022-10-31 Liepų g. 20, Rudėnų k. Kirsti 5 klevus (ø 55, 53, 45, 43, 35 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, pasvirusius, augančius arti pastatų.
181. 2022-10-17 LA-1919 2022-11-08 Klevų g. prie Nr. 23, Marijampolė Kirsti elektros tinklų ir ryšių apsaugos zonoje augančias 4 egles (ø 23, 30, 31, 17 cm.), keliančias pavojų gyventojams.
182. 2022-10-18 LA-1923 2022-10-21 Juodupės g. 6, Patašinės k.  Kirsti uosį (ø 60 cm.), pažeistą vabzdžių kenkėjų ir šaknų puviniu, bei keliantį pavojų gyventojams.
183. 2022-10-19 LA-1924 2022-11-04 Kauno g. 27, Marijampolė Kirsti dujų apsaugos zonoje augantį, pavojingai pasvirusį klevą (ø 43 cm.). Genėti liepą (ø 33 cm.) nuo pastato pusės ir iš apačios.
184. 2022-10-19 LA-1925 2022-11-07 Liepų g. 6A, Puskelnių k. Genėti 2 beržus (ø 56, 52 cm) pakeliant lajas.
185. 2022-10-20 LA-1938 2022-11-08 V.Kudirkos g. 5D, Liudvinavas Kirsti 1 klevą (ø 27 cm.) patenkinamos dendrologinės būklės, 3 klevus (ø 25, 25, 25 cm.), pažeistus kamieno puviniu, nepatenkinamos dendrologinės būklės, 1 juodalksnį (ø 28 cm.) - blogos dendrologinės būklės.
186. 2022-10-20 LA-1939 2022-12-02 Ežero g. prie Nr. 2 ir 4, Liudvinavas Kirsti valstybinėje žemėje Liudvinavo ežero pakrantės apsaugos juostoje augančius blogos dendrologinės būklės: 4 gluosnius (ø 30, 36, 36, 41 cm.), 3 maumedžius (ø 20, 26, 22 cm.), 2 juodalksnius (ø 21, 24 cm .), 3 liepas (ø 16, 13, 19 cm.), 1 klevą (ø 31 cm.). Genėti 1 liepą (ø 44 cm.).
187. 2022-10-21 LA-1944 2022-12-06 Kauno g. 20, Marijampolė Kirsti kėnį (ø 21 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstantį.
188. 2022-10-21 LA-1945 2022-10-26 Jaunimo g. 14, Marijampolė Kirsti eglę (ø 19 cm) blogos dendrologinės būklės, keliančią pavojų gyventojams, jų turtui.
189. 2022-10-20 LA-1942 2022-12-05 Vienybės g. skveras, Marijampolė Kirsti pasvirusį gluosnį (ø  28 cm.).
190. 2022-10-25 LA-1966 2022-10-27 Vytauto g. 85, Marijampolė Kirsti 3 džiūstančias, pasvirusias, pavojų keliančias liepas (ø  34, 42, 50 cm.). Genėti 9 liepų (ø 64, 61, 44, 62, 63, 63, 81, 59, 63 cm.) apatines ir sausas šakas.
191. 2022-10-25 LA-1967 2022-10-27 Tarpučių g. prie Nr. 70, Marijampolė Kirsti 2 stipriai džiūstančias liepas (ø 30, 42 cm.), keliančias pavojų gyventojams ir saugiam eismui gatvėje.
192. 2022-10-25 LA-1968 2022-10-27 Vytauto g. 83, Marijampolė Kirsti stipriai džiūstančius, pavojų gyventojams keliančius: 2 klevus (ø 60, 42 cm.), 1 liepą (ø 50 cm.). Genėti 8 liepų (ø 31, 36,45, 48, 39, 54, 60, 39 cm.) , 6 kaštonų (ø 36, 46, 56, 64, 46, 60cm.) apatines ir džiūstančias šakas.
193. 2022-10-25 LA-1969 2022-10-27 Vytauto g. 32A, Marijampolė Kirsti uosį (ø 52 cm.), pažeistą kamieno puviniu ir keliantį pavojų gyventojams.
194. 2022-10-27 LA-1984 2022-11-15 Dainavos g. 11, Valavičių k. Kirsti blogos dendrologinės būklės, keliančius pavojų gyventojų ir jų turto saugumui: 1 liepą (ø 41 cm.), pažeistą šaknų puviniu ir 1 pavojingai pasvirusį klevą (ø 43 cm.). Genėti 1 liepos (ø 42 cm.), 3 klevų (ø 40, 42, 43 cm.) sausas, nuo pastato ir apatines šakas.
195. 2022-10-27 LA-1985 2022-11-15 Balaikų k. 8 Kirsti Šešupės upės apsaugos juostoje augančius blogos dendrologinė būklės stipriai džiūstančius ar labai pasvirusius 7 juodalksnius (40,32, 40, 38, 30, 24, 28 cm.), 1 virstantį gluosnį (30 cm.).
196. 2022-10-28 LA-1993 2022-12-14 Liepų g. 26, Nendrinių k. Genėti 3 kaštonus (ø 58, 62, 78 cm) nuo pastato pusės.
197. 2022-11-03 LA-2004 2022-11-18 Draustinio g. 12, Putriškių k. Genėti  32 liepų (ø 34-60 cm) apatines ir džiūstančias, sausas šakas.
198. 2022-11-03 LA-2012 2022-11-18 Uosių g. 3, Purviniškių k. Kirsti svyrantį klevą (ø 34 cm).
199. 2022-11-03 LA-2013 2022-11-18 Partizanų g. 10, Marijampolė Kirsti ant žemės sklypo ribos augančią liepą (ø 21 cm.), kuri šaknimis gadina pastato pamatus
200. 2022-11-04 LA-2019 2022-12-20 Liepų g. 26, Nendrinių k. Kirsti 2 liepas (ø 56, 69 cm) blogos dendrologinės būklės, pasvirusias, pažeistas kamieno puvinio ir vabzdžių kenkėjų.
201. 2022-11-04 LA-2020 2022-12-19 Mokolų g. 11, Marijampolė Kirsti 3 klevus (ø 40, 21, 22 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančius ir 2 egles (ø 26, 21 cm) gadinančias pastato pamatus, sienas.
202. 2022-11-11 LA-2062 2022-11-21 Savanorių g. 8, Šventragio k. Kirsti valstybinėje žemėje elektros tinklų apsaugos zonoje augančias 2 liepas (ø 28, 26 cm.), pasvirusias į laidų pusę ir keliančias pavojų.
203. 2022-11-14 LA-2070 2022-12-28 R. Juknevičiaus 100, Marijampolė Kirsti 3 egles (ø 22, 25, 24 cm skersm.) blogos dendrologinės būklės, džiūstančias.
204. 2022-11-17 LA-2082 2022-12-31 Sasnavos g. 18, Marijampolė Vykdant statybos darbus kirsti 2 nepatenkinamos dendrologinės būklės egles (ø  31, 40 cm.), 1 patenkinamos dendrologinės būklės eglę (ø  45 cm.).
205. 2022-11-21 LA-2091 2022-12-06 Įsručio g. 4, Marijampolė Kirsti ant žemės sklypo ribos ryšių apsaugos zonoje augančias 2 liepas (ø 32, 34 cm.), pažeistas kamieno puviniu, kurios kelia pavojų gyventojams.
206.  2022-11-22 LA-2095 2023-01-03 Tarpučių g. 18, Marijampolė Vykdant Tarpučių g. kapintalinio remonto projektą, kirsti 1 kašoną (ø 51 cm.), augantį elektros tinklų apsaugos zonoje.
207. 2022-11-21 LA-2096 2022-12-07 Draugystės g. 13, Puskelnių k. Kirsti beržą (ø 85 cm) įtrūkusiu kamienu, augantį elektros tinklų apsaugos zonoje.
208. 2022-11-22 LA-2102 2022-12-06 Piliakalnio g. 38, Varnupių k. Kirsti blogos dendrologinės būklės, kamieno puviniu pažeistus ir pavojų gyventojų saugumui keliančius: 1 klevą (ø 37 cm.), 2 liepas (ø 34, 34 cm.). Genėti 6 liepų (ø 32-50 cm.) sausas šakas.
209. 2022-11-22 LA-2103 2022-11-25 Girininkijos g. 3, Pabuktės k. Kirsti vabzdžių kenkėjų pažeistą blogos dendrologinės būklės dvikamienį ąžuolą (40, 54 cm.), keliantį pavojų gyventojų turto saugumui.
210. 2022-12-06 LA-2164 2022-12-20 Vytauto g. prie Nr. 8, Igliaukos k. Kirsti 1 klevą (ø 63 cm.), 1 uosį (ø 76 cm.). Želdiniai blogos dendrologinės būklės, pažeisti vabzdžių kenkėjų ir kamieno puviniu, kelia pavojų gyventojų saugumui.
211. 2022-12-06 LA-2165 2022-12-20 Birutės g. 15, Liudvinavo mstl. Kirsti 1 liepą (ø 34 cm.) ir 2 klevus (ø 43, 63 cm.). Želdiniai blogos dendrologinės būklės, lūžtančiomis šakomis ir kelia pavojų gyventojų saugumui.
212. 2022-12-07 LA-2171 2023-01-24 Žuvinto g. 3E, Riečių k. Kirsti 2 uosius (ø 31, 39 cm) džiūstančius, pasvirusius.
213. 2022-12-09 LA-2176 2023-01-18 Buktos g. 5, Buktos k. Kirsti arti daugiabučio namo augančią, blogos dendrologinės būklės, neperspektyvią eglę (ø 28 cm.)
214. 2022-12-12 LA-2185 2022-12-29 Rausvės 1-oji gatvė, prieš Nr. 6, Balsupių k. Kirsti 5 liepas (ø 45, 48, 345, 37, 37 cm.) blogos dendrologinės būklės, kiaurais kamienais, keliančias pavojų gyventojams.
215. 2022-12-19 LA-2214 2023-01-31 nuo senosios užtvankos iki A. Civinsko g. Kirsti 2 liepas (ø 20, 25) ir uosį (ø 33 cm) vykdant dviračių tako projektą.
216. 2022-12-20 LA-2223 2023-01-05 Sodybų g. sklypas ties Nr. 18, Gelčių k. Kirsti 2 uosius (ø 37,32 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančius, pažeistus kamieno puvinio.
217. 2022-12-22 LA-2300 2023-01-06 Kalno gatvė, 15, Gyviškių k. Kirsti 1 blogos dendrologinės būklės klevą (ø 33 cm),  keliantį pavojų gyventojams.
218. 2022-12-27 LA-2331 2023-01-10 Kalno gatvė, 15, Gyviškių k. Kirsti 1 blogos dendrologinės būklės klevą (ø 34 cm), keliantį pavojų gyventojams.
219. 2022-12-28 LA-2357 2023-02-08 Gėlyno gatvė, prie Nr. 19, Marijampolė Kirsti 2 blogos dendrologinės būklės, pažeistus kamieno puviniu, lūžtančiomis šakomis klevus (50, 48 cm), genėti 4 klevus (20, 32, 36, 40 cm skersm.) iš gretimo sklypo (nr. 19) pusės ir sausas šakas.
        2023 m.  
1. 2023-01-05 LA-44 2023-01-19 Bažnyčios gatvė, 37, Skardupių k. Kirsti dvikamienę liepą (ø 51, 39 cm.), pažeistą kamieno puviniu, įtrūkusiu kamienu ir keliančią pavojų gyventojams.
2. 2023-01-09 LA-67 2023-02-22 Gamyklų g. 1, Marijampolė Kirsti 3 egles (ø 24, 23, 30 cm skersm.) gadinančias pastato pamatus ir sienas.
3. 2023-01-12 LA-103 2023-02-23 J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvė, 25, Marijampolė Kirsti vabzdžių kenkėjų pažeistą eglę (ø 23 cm.).
4. 2023-01-23 LA-104 2023-02-23 Sasnavos g. 74, Marijampolė Kirsti nuotekų šalinimo tinklų - buitinių nuotekų šalinimo tinklų apsaugos zonoje augančias 3 egles (ø 34, 35, 31 cm.)
5. 2023-01-16 LA-119 2023-01-30 Sūduonios g. 7, Šilavoto k. Kirsti blogos dendrologinės būklės, kamieno puviniu pažeistą liepą (ø 62 cm.), keliančią pavojų gyventojams.
6. 2023-01-24 LA-165 2023-03-08 Giraitės g. prie Nr. 4, Pakusinės k. Kirsti kaimo gatvėje (Giraitės g.) netoli elektros laidų augantį ąžuolą (ø 54 cm.), pažeistą kamieno puviniu ar vabzdžių kenkėjų. Kelia pavojų eismo, gyventojų saugumui.
7. 2023-01-26 LA-176 2023-01-31 Domeikų k. 2 Kirsti šaknų ir kamieno puviniu ar vabzdžių kenkėjų pažeistus, džiūstančiomis šakomis uosius 22 vnt. (ø 44, 59, 58, 61, 41, 70, 69, 97, 64, 45, 65, 46, 70, 56, 74, 62, 68, 50, 50, 73, 51, 48 cm.) ir 2 liepas (ø 57, 51 cm). Želdiniai blogos dendrologinėsbūklės, kelia pavojų gyventojų saugumui.

8. 2023-01-30 LA-204 2023-03-13 Statybininkų g. 4-oji prie Nr. 15, Liudvinavo k. Kirsti blogos dendrologinės būklės, džiūstantį alksnį (ø 30 cm.), keliantį pavojų gyventojų saugumui.
9. 2023-01-30 LA-205 2023-03-13 Jaunimo g. Tarp Nr. 3-5, Igliaukos k. Vykdant konteinerinių aikštelių statybos darbus kirsti 3 liepas (ø  47, 24, 26), 1 beržą ø  (22 cm.).
10. 2023-01-31 LA-222 2023-02-15 Bažnyčios g. 37, Skardupių k. Kirsti šaknų puviniu pažeistą uosį (ø 43 cm) ir 1 daugiakamienės liepos atsišakojusią dalį (ø 40 cm) dėl galimo pavojaus gyventojams. Genėti ąžuolą (ø 120 cm skersm.).
11. 2023-02-06 LA-247 2023-03-20 Vytauto g. 43, Marijampolė Kirsti blogos dendrologinės būklės klevą (ø 23 cm.), gadinantį daugiabučio namo sienas.
12. 2023-02-09 LA-269 2023-02-27 Pašešupio g. 22, Būdviečių k. Kirsti 2 uosius (ø 61, 63 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistus kamieno puvinio, džiūstančius.
13. 2023-02-10 LA-272 2023-02-28 Kęstučio g. 13, Liudvinavo mstl. Kirsti liepą (ø 70 cm.), pažeistą kamieno puvinu, augančią elektroninių ryšių tinklų apsaugos zonoje, šalia elektros tinklų
14. 2023-02-14 LA-287 2023-03-02 Parko g. 1B ir 1D, Marijampolė Kirsti 1 beržą (ø 47 cm.), 2 egles (ø 25, 22 cm.), augančias nuotekų tinklų apsaugos zonoje, dvikamienį uosį (ø 40, 38 cm.) patenkinamos dendrologinės būklės ir 1 eglę (ø 16 cm.) užstelbtą, blogos būklės.
15. 2023-02-14 LA-288 2023-03-02 Tarpučių g. 145, Uosupio k. Vykdant pastato ir kiemo rekonstrukcijos darbus kirsti ąžuolą (ø 63 cm.), liepą (ø 33 cm.).
16. 2023-02-22 LA-314 2023-03-08 Beržų g. 2, Tursučių k. Kirsti blogos dendrologinės būklės džiūstančius ,pažeistus šaknų ir kamieno puviniu 6 uosius (ø 40, 32, 34, 34, 46, 50 cm.)
17. 2023-02-22 LA-315 2023-03-09 J. Akelaičio g. 3, Liudvinavo mstl. Kirsti arti elektros laidų ir gyvenamojo namo augančius pavojų keliančius, pasvirusius 3 beržus (ø 32, 34, 40 cm.)
18. 2023-02-23 LA-317 2023-03-09 Kalkinės g. 13, Marijampolė Genėti 2 liepas (ø 63, 38 cm) ir dvikamienę liepą (ø 42, 41 cm) retinant lajas ir išgenint sausas šakas.
19. 2023-02-24 LA-329 2023-08-01 Liepų g. 22, Liudvinavo mstl. Kirsti 1 eglę (ø 32 cm.) gadinančią darželio pastatą, 7 liepas (ø 33, 30, 22, 26, 31, 25, 26 cm.). 
20. 2023-02-28 LA-348 2023-03-02 Marijampolės g., Dženčialaukos k. Kirsti 3 beržus (ø 43, 52, 61 cm) ir 2 dvikamienius gluosnius (ø 27, 27, 40, 40 cm), želdiniai blogos dendrologinės būklės, pažeisti stiebo puvinio, grybinių ligų, džiūstantys, kelia pavojų eismo saugumui.
21. 2023-03-01 LA-353 2023-03-16 Saulės g. 40, Marijampolė Genėti ąžuolą (ø100 cm), kurio šakos kelia pavojų saugiam eismui.
22. 2023-03-02 LA-360 2023-03-20 Ąžuolyno g. 6, Smalinyčios k. Kirsti  1 liepą (ø 39 cm) džiūstančią, pavojingai pasvirusią virš važiuojamosios kelio dalies.
23. 2023-03-03 LA-366 2023-08-01 Pašešupio g. prieš Nr. 6, Puskelnių k. Kirsti 3 gluosnius (ø 40, 42, 50 cm) blogos dendrologinės būklės, pasvirusius, džiūstančius.
24. 2023-03-03 LA-363 2023-03-07 Sietyno g. prie Nr. 4, Marijampolė Nusprendžiu leisti kirsti didelio slėgio dujų apsaugos zonoje augančią, kamieno puviniu pažeistą liepą (ø 51 cm.), keliančią pavojų gyventojų saugumui, genėti 1 liepą (ø 50 cm.)
25. 2023-03-06 LA-369 2023-03-20 Parko g. 1D, Marijampolė Kirsti patenkinamos dendrologinės būklės: 1 klevą (ø 30 cm.), 2 liepas (ø 15, 34 cm.), 1 uosį (ø 52 cm.). 1 geros dendrologinės būklės šermukšnį (ø 17 cm.).
26. 2023-03-06 LA-372 2023-03-07 J. Jablonskio g. prie Nr. 4, Marijampolė Nusprendžiu leisti kirsti šaligatvyje augantį blogos dendrologinės būklės(kiauru kamienu) kaštoną (ø 51 cm), keliantį pavojų gyventojams ir saugiam eismui gatvėje.
27. 2023-03-09 LA-396 2023-03-23 Piliakalnio g. 4, Varnupių k. Kirsti 5 liepas (ø 37, 42, 32, 40, 44 cm) pažeistas kamieno puviniu, įtrenktas žaibo, įtrūkusiais kamienais ir keliančias pavojų gyventojų saugumui.
28.  2023-03-13 LA-405 2023-08-01 Padovinio g. prie Nr. 15, Marijampolė Kirsti vykdant konteinerinių aikštelių statybos darbus valstybinėje žemėje augančią 1 pušį (ø 18 cm).
29. 2023-03-16 LA-433 2023-08-01 R. Juknevičiaus g. 90, Marijampolė Kirsti 4 liepas (ø 31, 27, 27, 23 cm) gadinančias pastato pamatus, augančias nuotekų tinklų apsaugos zonoje.
30. 2023-03-16 LA-434 2023-08-01 Parko g. 16, Marijampolė Genėti 2 liepas (ø 41, 36 cm) pakeliant lajas.
31. 2023-03-16 LA-435 2023-08-01 R. Juknevičiaus g. 58, Marijampolė Genėti gluosnį (ø 42 cm) ir ginalinį klevą (ø 35 cm) nuo daugiabučio namo pusės.
32. 2023-03-17 LA-437 2023-03-31 V. Kudirkos g. 9, Liudvinavo mstl. Genėti ąžuolo (ø 60 cm) sausas šakas, nupjauti sausą viršūnę.
33. 2023-03-17 LA-438 2023-03-31 Alytaus g. 5, Liudvinavo mstl. Kirsti 10KV įtampos oro linijų apsaugos zonoje augantį pavojingai pasvirusį į ūkinio pastato pusę beržą (ø 34 cm).
34. 2023-03-23 LA-475 2023-04-06 Sasnavos g. 18, Marijampolė Kirsti 8 patenkinamos dendrologinės būklės egles (ø  34, 26, 24, 23, 20, 20, 22, 28 cm.).
35. 2023-03-27 LA-489 2023-04-11 Dainavos g. 11, Valavičių k. Kirsti blogos dendrologinės būklės, kamieno puviniu pažeistus: 2 klevus (ø 40, 43 cm.), 1 liepą (ø 42 cm.), keliančius pavojų gyventojams ir pastatams.
36. 2023-03-27 LA-490 2023-08-01 Rausvės 1-oji g., prieš Žvejų 2-oji -10, Balsupių k. Kirsti valstybinėje žemėje augančią blogos dendrologinės būklės šaknų, kamieno puviniu pažeistą liepą (ø 50 cm).
37. 2023-03-29 LA-496 2023-08-01 R. Juknevičiaus g. 90, Marijampolė Genėti liepą (ø 38 cm) pakeliant lają.
38. 2023-03-29 LA-499 2023-04-13 Varpo g. 18, Šunksų mstl. Kirsti blogos dendrologinės būklės liepą (ø  40 cm) nulaužta viršūne, pažeistą kamieno puviniu.
39. 2023-03-29 LA-500 2023-04-12 Mikalinės g. 57, Marijampolė Kirsti liepą (ø 44 cm), įtrenktą žaibo, išdžiūvusia viršūne.
40. 2023-03-30 LA-505 2023-04-17 Valčiuvos g. 43, Tautkaičių k. Intensyviai genėti maumedį (ø 36 cm)
41. 2023-03-30 LA-506 2023-04-17 Vytauto g. 21, Igliaukos k. Kirsti uosį (ø 57 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstantį.
42. 2023-03-31 LA-523 2023-04-18 Sporto g. 9D, Marijampolė Genėti 16 liepų (ø  30, 48, 31, 46, 44, 44, 38, 47, 43, 47, 46, 45, 44, 46, 46, 42 cm) nuo pastato pusės.
43. 2023-04-05 LA-547 2023-04-06 Romuvos g. prieš Nr. 28, Marijampolė Kirsti valstybinėje žemėje augantį klevą (ø 65 cm) atviru kamienu ir 1 liepą (ø 23 cm) nulaužta viršūne. Želdiniai kelia pavojų gyventojų saugumui.
44. 2023-04-20 LA-676 2023-08-01 P. Armino g. 71A, Marijampolė Kirsti patenkinamos dendrologinės būklės: beržą (ø  40 cm), klevą (ø  38 cm) ir geros dendrologinės būklės liepą (ø  25 cm).
45. 2023-04-20 LA-685 2023-08-01 Uosupio g. 16, Marijampolė Genėti keturkamienio klevo 2 kamienus (ø 23, 30 cm) pakeliant, retinant lajas.
46. 2023-04-19 LA-690 2023-06-01 Mokolų g. 41, Marijampolė Kirsti klevą (ø 38 cm), augantį nuotekų tinklų apsaugoszonoje, pažeistą kamieno puviniu ir keliantį pavojų gyventojams.
47. 2023-04-18 LA-705 2023-05-03 Kalkinės g. 5, Marijampolė Kirsti uosį (ø 52 cm) kiauru kamienu, keliantį pavojų gyventojams.
48. 2023-04-21 LA-707 2023-08-01 Vytauto g. 11, Marijampolė Kirsti 2 liepas (ø  53, 53 cm). Viena liepa auga elektros tinklų apsaugos zonoje. Liepos patenkinamos dendrologinės būklės.
49. 2023-04-21 LA-696 2023-04-21 Mokyklos g. ties 25 namu, Daukšių mstl. Kirsti ąžuolą (ø 56 cm) blogos dendrologinės būklės džiūstantį, pažeistą kamieno puvinio ir vabzdžių kenkėjų, keliantį pavojų saugiam eismui, gyventojams ir jų turtui.
50. 2023-04-21 LA-697 2023-08-01 R. Juknevičiaus 64, Marijampolė Intensyviai genėti klevo (ø 31 cm) sausas šakas.
51. 2023-06-06 LA-1043 2023-06-12 Uosupio g. 2, Marijampolė Kirsti perbrendusius, džiūstančiomis šakomis, pavojų vaikams ir gyventojams keliančius 7 gluosnius (ø 68, 72, 46, 38, 60, 49, 58 cm).
52. 2023-06-06 LA-1053 2023-06-20 A. Yliaus skg. 5, Gulbiniškių k. Kirsti kamieno puviniu pažeistą klevą (ø 34 cm), keliantį pavojų gyventojams. Genėti 2 uosių (ø 30, 38 cm) sausas šakas.
53. 2023-06-06 LA-1054 2023-08-01 Vytauto g. 55, Marijampolė Kirsti arti pastato pušį (ø 22 cm), gadinančią pastato stogą.
54. 2023-06-07 LA-1064 2023-06-21 Tarašiškių g. 5, Tarašiškių k. Kirsti 2 klevus (ø 40, 32 cm), keliančius pavojų gyventojų ir jų turto saugumui. Vienas pažeistas kamieno puviniu (kiauru kamienu), kitas įtrūkusiu, įskilusiu kamienu.
55. 2023-06-09 LA-1079 2023-08-01 Obelinės g. prie Nr. 13, Obelinės k. Kirsti 4 egles (ø 32, 24, 33, 25 cm), kurios pavojingai pasvirusios į pastato pusę, sausėjančios, genėti 5 egles (ø 35, 21, 27, 25, 35 cm) nuo pastato pusės, šakos sausos, gadina pastato stogą.
56. 2023-06-14 LA-1116 2023-06-28 Žaltyčio g. 20, Marijampolė Kirsti nuotekų tinklų apsaugos zonoje (arti tinklų) augantį beržą (ø 25 cm).
57. 2023-06-14 LA-1117 2023-06-28 Balsės g. 26, Balsupių k. Genėti beržą (ø 38 cm) retinant lają ir nuo pastato pusės.
58. 2023-06-19 LA-1159 2023-07-03 Uosio g. prie Nr. 12, Pietarių k. Kirsti blogos dendrologinės būklės uosį (ø 65 cm), pažeistą šaknų puviniu, džiūstantį, keliantį pavojų gyventojams.
59. 2023-06-19 LA-1160 2023-07-03 Beržų g. 25, Puskelnių k. Kirsti 6 blogos dendrologinės būklės uosius (ø 53, 94, 62, 52, 60, 44 cm), keliančius pavojų gyventojų saugumui.
60. 2023-06-21 LA-1178 2023-07-05 J. Bendoriaus g. 7, Marijampolė Kirsti klevą (ø 41 cm) ir 1  liepą (ø 21 cm).
61. 2023-06-28 LA-1207 2023-08-01 Dariaus ir Girėno g. 17, Marijampolė Genėti 2 klevus (ø 32, 34 cm) pakeliant lajas.
62. 2023-06-28 LA-1208 2023-08-01 Sporto g. 1A, Marijampolė Genėti 5 klevus (ø 32, 32, 32, 23, 30 cm), 10 liepų (ø 42, 31, 35, 37, 33, 27, 30, 24, 26, 40 cm) pakeliant lajas.
63. 2023-07-04 LA-1247 2023-07-07 Tarpučių g. 65, Marijampolė Kirsti 2 blogos dendrologinės būklės, keliančius pavojų saugiam eismui gatvėje, klevus (ø 48, 76 cm). Genėti 1 klevo (ø 44 cm), 1 uosio (ø 46 cm),  1 liepos (ø 73 cm) sausas, džiūstančias šakas.
64. 2023-07-11 LA-1269 2023-08-24 R. Juknevičiaus g. 106, Marijampolė Kirsti beržą (ø 38 cm), kuris auga vandentiekio tinklų ir nuotekų tinklų apsaugos zonoje.
65. 2023-07-13 LA-1286 2023-08-28 Kauno g. 80, Marijampolė Kirsti beržą (ø 49 cm), 6 liepas (ø 37,18,25, 32, 17,21 cm), kaštoną (ø 53 cm) vykdant automobilių stovėjimo aikštelės įrengimo darbus.
66. 2023-07-19 LA-1305 2023-08-02 Vytauto g. prie Nr. 8, Igliaukos k. Kirsti blogos dendrologinės būklės (90 proc.) išdžiūvusius uosius (ø 49, 47, 52 cm).
67. 2023-07-20 LA-1311 2023-07-24 Mokyklos g. prieš Nr. 45, Padovinio k. Kirsti liepą (ø 75 cm), pažeistą kamieno puviniu (kiaurą), pasvirusią į kelio pusę ir keliančią pavojų saugiam eismui gatvėje.
68. 2023-07-21 LA-1313 2023-08-04 Pašešupio g. 3, Tursučių k. Genėti  liepas pakeliant lajas, nuo pastato pusės ir sausas šakas: 1 dvikamienę (ø 40, 42 cm) ir 1 liepą (ø 40 cm).
69. 2023-07-24 LA-1321 2023-08-07 Igliškio g. 1, Šventragio k. Genėti 7 uosius (ø 36, 45, 40, 38, 36, 48, 50 cm) ir 5 beržus (ø 35, 42, 45, 38, 31 cm).
70. 2023-07-24 LA-1322 2023-07-28 P. Vaičaičio g. 24, Marijampolė Kirsti perbrendusį, pavojų vaikams keliantį gluosnį (ø 76 cm) .
71. 2023-07-26 LA-1348 2023-08-09 Varpo g. 29, Šunskų mstl. Kirsti blogos dendrologinės būklės, beveik išdžiūvusius 4 uosius (ø 64, 64, 66, 68 cm). Genėti ąžuolą (ø 76 cm) nuo pastato pusės, liepą (ø 80 cm).
72. 2023-07-26 LA-1354 2023-08-09 Liepų g. 31, Liucinavo k. Kirsti 2 blogos dendrologinės būklės (70 proc. išdžiūvusia laja) uosius (ø 44, 55 cm). 
73. 2023-08-02 LA-1377 2023-08-18 Uosupėlio skg. 3, Skaisčiūnų k. Genėti ąžuolo (ø 74 cm) šakas nuo gyvenamojo pastato pusės.
74. 2023-08-02 LA-1378 2023-09-13 R. Juknevičiaus g.  prie Nr. 72, Marijampolė Genėti valstybinėje žemėje augančią liepą (ø 52 cm) retinant ir pakeliant lają.
75. 2023-08-03 LA-1383 2023-09-18 Kauno g. 78, Marijampolė Genėti 12 liepų (ø 34, 43, 44, 30, 34, 44, 37, 32, 27, 30, 52, 34 cm), klevą (ø 56 cm), ąžuolą (ø 30 cm) pakeliant lajas.
76. 2023-08-03 LA-1384 2023-09-18 Draugystės g. 1, Marijampolė Kirsti gluosnį (ø 67 cm) džiūstantį, pažeistą vabzdžių kenkėjų ir genėti gluosnio (ø 37 cm) sausas šakas
77. 2023-08-09 LA-1413 2023-08-11 Suvalkiečių g. 3, Marijampolė Kirsti valstybinėje žemėje liepą (ø 29 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, augančią vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonoje, keliančią pavojų gyventojams.
78. 2023-08-11 LA-1426 2023-08-29 Aušros g. 9, Marijampolė Kirsti pušį (ø 34 cm) gadinančią pastato stogą, sienas.
79. 2023-08-14 LA-1435 2023-09-26 R. Juknevičiaus g. 32, Marijampolė Kirsti 6 egles (ø 40, 27, 30, 22, 16, 17 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančias.
80. 2023-08-14 LA-1437 2023-08-30 Kempingo g. 36, Marijampolė Kirsti 2 beržus (ø 33, 32 cm) blogos dendrologinės būklės, sausėjantys.
81. 2023-08-17 LA-1449 2023-09-01 Liepų g. 5, Gudelių mstl. Kirsti beržą (ø 40 cm) augantį arti pastato, kurio šaknys gadina pastato pamatus ir kitas jo dalis.
82. 2023-08-17 LA-1450 2023-08-18 Statybininkų 1-oji g. ties Nr. 22 ir Nr. 25, Netičkampio k. Kirsti valstybinėje žemėje uosį (ø 83 cm), dvikamienį gluosnį (ø 47, 51 cm), juodalksnį (ø 40 cm) blogos dendrologinės būklės, sausėjantys, keliantys pavojų gyventojams, jų turtui.
83. 2023-08-17 LA-1451 2023-09-26 Gedimino g. ties Nr. 83, Marijampolė Kirsti valstybinėje žemėje dvikamienį gluosnį (ø 46, 44 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistą grybinių ligų.
84. 2023-08-21 LA-1463 2023-09-29 Varėnos g. prie Nr. 10, Marijampolė Intensyviai genėti valstybinėje žemėje dvikamienį kaštoną (ø 33, 34 cm) pakeliant lajas.
85. 2023-08-21 LA-1464 2023-08-22 R. Juknevičiaus g. 12, Marijampolė Kirsti klevą (ø 52 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, keliančiam pavojų gyventojams, jų turtui ir eismo saugumui.
86. 2023-08-22 LA-1467 2023-09-05 Krosnos g. 33, Paželsvių k. Kirsti blogos dendrologinės būklės, pažeistą kamieno puviniu, liepą (ø  48 cm).
87. 2023-08-24 LA-1480 2023-09-07 Avižinės k. 3 Kirsti ąžuolą (ø 110 cm) nulaužtom vėjo šakom keliantį pavojų gyventojams.
88. 2023-08-23 LA-1481 2023-09-07 Kaštonų g. 1, Purviniškių k. Kirsti liepą (ø 32 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančią.
89. 2023-08-25 LA-1487 2023-10-06 Jaunimo g. 14, Marijampolė Genėti kaštoną (ø 45 cm) pakelinat lają
90. 2023-08-29 LA-1503 2023-09-13 Įsručio g. 2I, Marijampolė Genėti 2 ąžuolus (ø 102, 104 cm) pakeliant lajas, pašalinant sausas šakas.
91. 2023-08-29 LA-1504 2023-10-09 Vytenio g. prie Nr. 1, Marijampolė Genėti valstybinėje žemėje 3 beržus (ø 32, 31, 44 cm) augančius šalia elektros tinklų.
92. 2023-08-30 LA-1508 2023-09-26 Prie Šlavantos 7-osios g. 10, Šlavantos k. Kirsti blogos dendrologinės būklės (išpuvusį, kiauru kamienu, įtrūkusį)trikamienį gluosnį (ø  36, 35, 32 cm).
93. 2023-08-31  LA-1513 2023-09-15 Margavos k. 2, Igliaukos sen. Kirsti klevą (ø 51 cm) blogos dendrologinės būklės, sausėjantį.
94. 2023-09-06 LA-1555 2023-09-21 V. Kudirkos g. 15, Liudvinavas Kirsti 2 klevus (ø 33, 37 cm) pažeistus stiebo puvinio, pasvirusius.
95. 2023-09-11 LA-1571 2023-10-09 Skroblų g. Pabuktės k. Kirsti vykdant Pabuktės k. kelio LS0021 atkarpos Skroblų g. kapitalinio remonto projektą, 3 ąžuolus(ø18, 13, 33 cm), 5pušis (ø 26, 14, 29, 31, 29), 6 beržus (ø 32, 24, 25, 25, 23, 35 cm), 18 p. klevų (ø 17, 14, 16, 22, 13, 19, 15, 16, 23, 21, 28, 16, 17, 15, 16, 15, 24, 16 cm), 21 juodalksnį (ø15, 13, 17, 22, 16, 22, 24, 20, 27, 29, 21, 19, 18, 16, 20, 22, 34, 20, 13, 27, 25 cm), 7 skroblus (ø 21, 19, 24, 19, 26, 24, 14 cm), 1 skirpstą (ø18 cm), 6 gluosnius (ø 20, 22, 26, 20, 29, 39), 1 kaštoną (ø39 cm), 1 uosį (ø 20 cm). 
96. 2023-09-11 LA-1577 2023-09-26 Pušų g. 37, Pietarių k. Kirsti 4 blogos dendrologinės būklės (vabzdžių kenkėjų ir šaknų puviniu pažeistus) uosius (ø 45, 38, 33, 62 cm), keliančius pavojų gyventojams.
97. 2023-09-12 LA-1584 2023-09-27 Vingio g. 43, Marijampolė Kirsti uosį (ø 23 cm) vandentiekio tinklų apsaugos zonoje.
98. 2023-09-14 LA-1592 2023-09-22 Kvietiškio g. prie Nr. 5, Marijampolė Kirsti valstybinėje žemėje Šešupės upės apsaugos zonoje augančius: 1 klevą (ø 26 cm), dvikamienį klevą (ø 27, 12 cm) blogos dendrologinės būklės. Genėti 3 klevus (ø 73, 40, 63 cm), trikamienį klevą (ø 45, 33, 30 cm), išpjaunant ø 33, 30 cm  stiebus, 2 liepas (ø 82, 75 cm). Želdiniai kelia pavojų gyventojų ir jų turto saugumui.
99. 2023-09-14 LA-1604 2023-10-27 Skaisčiūnų g. prie Nr. 47, Skaisčiūnų k. Kirsti valstybinėje žemėje 4 egles (ø 25, 30, 28, 30 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstančias, augančias elektros tinklų apsaugos zonoje.
100. 2023-09-15 LA-1608 2023-10-02 Kempingo g. 29, Marijampolė Kirsti aukštos įtampos elektros tinklų apsaugos zonoje augančią pušį (ø 32 cm).
101. 2023-09-15 LA-1609 2023-09-18 Žilupio g. 10, Balsupių k. Kirsti vėjo aplaužytą, ąžuolą (ø 110 cm), keliantį pavojų pastatams.
102. 2023-09-19 LA-1612 2023-10-18 J. Ambrazevičiaus-Brazaičio gatvė, 7, Marijampolė Genėti valstybinėje žemėje augančių: gluosnio (ø 48 cm) ir maumedžio (ø 36 cm) sausas šakas.
103. 2023-09-22 LA-1629 2023-10-23 V. Kudirkos g. 51, Marijampolė Kirsti elektros ir ryšių tinklų apsaugos zonoje augančią liepą (ø 35 cm), pažeistą šaknų puviniu, džiūstančiomis šakomis ir keliančią pavojų gyventojų, pastatų ir eismo saugumui.
104. 2023-09-22 LA-1630 2023-10-09 Marciniškių k. 15 Kirsti kamieno puviniu pažeistą, džiūstančiomis šakomis ir pavojų gyventojams keliantį klevą (ø 100 cm).
105. 2023-09-25 LA-1634 2023-10-24 Žvejų g. prie Nr. 88, Stebuliškių k. Kirsti arti pastatų blogos dendrologinės būklės:1 kaštoną (ø 28 cm), 8 gluosnius (ø 56, 40, 30, 28, 50, 51, 40, 37 cm), keliančius grėsmę žmonėms ir saugiam eismui gatvėje.
106. 2023-09-25 LA-1633 2023-11-09 Dariaus ir Girėno g. 11, Marijampolė Kirsti 2 šermukšnius (ø 13,24 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistu kamienu, džiūstančius, genėti dvikamienę liepą (ø33, 35 cm) pakeliant lajas.
107. 2023-09-25 LA-1645 2023-11-09 R. Juknevičiaus g. 12, Marijampolė Genėti gluosnį (ø 60 cm) nuo pastato pusės, pakeliant lają.
108. 2023-09-26 LA-1648 2023-10-25 Beržų g. 19, Marijampolė Kirsti valstybinėje žemėje augantį blogos dendrologinės būklės (pažeistą kamieno puviniu), pavojingai pasvirusį gluosnį (ø70 cm), keliantį pavojų gyventojų saugumui.
109. 2023-09-26 LA-1649 2023-10-11 Liepų g. 5, Gudelių mstl. Kirsti uosį (ø 42 cm) augantį nuotekų tinklų apsaugos zonoje.
110. 2023-09-26 LA-1650 2023-11-09 Kauno g. 46, Marijampolė Genėti liepą (ø 36 cm)
111. 2023-09-28 LA-1677 2023-10-03 Palių g. Šventragio k. Kirsti klevą (ø 82 cm) augantį kelio apsaugos zonoje, blogos dendrologinės būklės, džiūstantis, įtrūkusiu kamienu, keliantis pavojų eismo saugumui.
112. 2023-09-29 LA-1680 2023-11-16 Taikos g. prie Nr. 6, Igliaukos k. Kirsti ąžuolą (ø 54 cm) augantį kelio apsaugos zonoje, džiūstantį, keliantį pavojų gyventojams, pastatams.
113. 2023-09-29 LA-1684 2023-10-16 Sodo g. 33, Gavaltuvos k. Kirsti 4 liepas (ø 32, 50, 32, 34 cm) sausėjančias, pažeistas kamieno puvinio, beržą (ø 52 cm) pažeistą kamieno puvinio, pasvirusį į pastatų pusę, uosį (ø 36 cm) sausėjantį, genėti liepą (ø 40 cm) pakeliant lają.
115. 2023-10-10 LA-1759 2023-10-12 Paparčio 23-ioji prie Nr. 1, Liudvinavo k. Kirsti vėjo aplaužytą klevą (ø 28 cm), keliantį pavojų saugiam eismui gatvėje
116. 2023-10-12 LA-1774 2023-10-13 Mokolų g. 69, Marijampolė Kirsti vėjo aplaužytą gluosnį (ø  35 cm), keliantį pavojų darželio bendruomenės saugumui.
117. 2023-10-12 LA-1773 2023-10-12 Karaliaučiaus g. tarp 6 ir 8 namo, Marijampolė Kirsti valstybinėje žemėje augančią liepą (ø 31 cm) džiūstančią, pažeistą kamieno puvinio, pasvirusią, keliančią pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams.
118. 2023-10-13 LA-1777 2023-10-30 Beržyno k. 3, Gudelių sen. Kirsti beržą (ø 33 cm) pažeistą kamieno puvinio, augantį elektros tinklų apsaugos zonoje, beržą (ø 46 cm) augantį šalia pastato, gadinantį pastato pamatus, sienas, genėti beržą (31 cm skersm.) nuo pastato pusės.
119. 2023-10-13 LA-1778 2023-10-30 Palių g. 12, Miknonių k. Kirsti 6 beržus (ø 38, 36, 50, 31, 32, 43 cm) pasvirusius, pažeistus kamieno puvinio, klevą (ø  68 cm) pažeistą stiebo puvinio, sausėjantį, augantį elektros tinklų apsaugos zonoje.
120. 2023-10-13 LA-1779 2023-10-16 Malinavos k. 3, Igliaukos sen. Kirsti liepą (ø 68 cm) pavojingai pasvirusią link pastato, įtrūkusiu, puvinio pažeistu kamienu, sausėjančią, keliančią pavojų gyventojams, jų turtui, statiniams.
121. 2023-10-16 LA-1783 2023-10-17 Sodo g. 33B, Gavaltuva Kirsti 2 vėjo aplaužytus, įskilusius 2 klevus (ø 70, 45cm), keliančius pavojų gyventojų ir jų turto saugumui.
121.  2023-10-17 LA-1801 2023-11-29 Mokyklos g. prie Nr. 35, Mokolų k. Kirsti vykdant rajoninio kelio Nr. 2607 Mokolai-Šunskai-Tursučiai ruožo nuo 1,59 iki 2,20 km „Mokolai-Šunskai-Tursučiai ruožo nuo 1,59 iki 2,20 km atkarpos kapitalinis remontas“ projektą gluosnį (ø 120 cm), augantį dujotiekio apsaugos zonoje.
122. 2023-10-18 LA-1816 2023-11-06 Sodo g. 33B, Gavaltuvos k Kirsti uosį (ø 60 cm) blogos dendrologinės būklės, pasvirusį, džiūstantį, pažeista kamieno puvinio.
123. 2023-10-18 LA-1817 2023-11-06 Dvaro g. 12, Gavaltuvos k. Kirsti uosį (ø 45 cm) blogos dendrologinės būklės, džiūstantį.
124. 2023-10-19 LA-1818 2023-12-04 Beržų g. tarp 19-21 namo, Marijampolė Kirsti valstybinėje žemėje augantį gluosnį (ø 54 cm) blogos dendrologinės būklės, pasvirusį, pažeistą kamieno puvinio, grybinių ligų.
125. 2023-10-19 LA-1819 2023-11-07 Miknonių g. 3, Miknonių k. Kirsti klevą (ø34 cm) blogos dendrologinės būklės, įtrūkusiu kamienu, pažeistą kamieno puvinio, genėti beržo (ø 43 cm) sausas šakas.
126. 2023-10-23 LA-1825 2023-11-09 Vytauto g. 42, Marijampolė Kirsti šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonoje augančius blogos dendrologinės būklės, džiūstančius medžius: 1 klevą (ø 48 cm), 1 uosį (ø 26 cm), 7 liepas (ø 26, 29, 36, 22, 44, 38, 45 cm).
127. 2023-10-23 LA-1827 2023-12-07 Šilelio g. prie Nr. 14, Igliaukos k. Kirsti valstybinėje žemėje pušį (ø 32 cm) augančią elektros, vandentiekio ir nuotekų tinklų apsaugos zonoje.
128. 2023-10-23 LA-1830 2023-12-07 Mokyklos g. Netičkampis Kirsti valstybinėje žemėje augančias 9 blogos dendrologinės būklės, pažeistas vabzdžių kenkėjų egles (ø  25, 13, 17, 30, 35, 22, 24, 20, 26 cm), keliančias pavojų saugiam eismui gatvėje.
129. 2023-10-25 LA-1842 2023-12-08 Dariaus ir Girėno g. 9, Marijampolė Kirsti beržą (ø  30 cm) augantį nuotekų tinklų apsaugos zonoje.
130. 2023-10-25 LA-1843 2023-11-23 Marijampolės g. prie Nr. 12, Patašinės k. Kirsti kelio apsaugos zonoje 1 beržą (ø  39 cm) pažeistą vabzdžių kenkėjų ir 1 klevą (ø  38 cm) aplaužytą vėjo.
131. 2023-10-26 LA-1850 2023-11-14 Spaudos g. 8, Marijampolė Kirsti klevą (ø  60 cm) įtrūkusiu kamienu, blogos dendrologinės būklės, pažeistą kamieno puvinio.
132. 2023-10-27 LA-1856 2023-12-13 Marių g. 11A, Marijampolė Kirsti pavojingai pasvirusią į pastato pusę, džiūstančią,blogos dendrologinės būklės, eglę (ø 42cm).
133. 2023-10-27 LA-1863 2023-10-31 Birutės g. 15, Liudvinavo mstl. Kirsti pažeistus kamieno puviniu, vėjo aplaužytus 4 klevus (ø 30, 62,40, 42 cm), keliančius pavojų žmonių saugumui.
134. 2023-10-30 LA-1862 2023-11-15 Ežero g. prie Nr. 5, Mačiuliškių k. Kirsti beržą (ø 60 cm) pažeistą grybinių ligų, pasvirusį, 4 pušis (ø 40,47,53,38 cm) sausėjančias, pavojingai pasvirusias į pastato pusę.
135. 2023-10-31 LA-1887 2023-12-15 Marių g. prie Nr. 11, Marijampolė Genėti valstybinėje žemėje augančius 17 klevų (ø 10-30 cm) ir 1 pušį (ø 42 cm) pakeliant lajas.
136. 2023-10-30 LA-1865 2023-11-15 Klevinių k. 2, Sasnavos sen. Kirsti uosį (ø 40 cm) blogos dendrologinės būklės, sausėjantis, augantis elektros tinklų apsaugos zonoje.
137. 2023-11-07 LA-1899 2023-12-20 Vingio g. prie Nr. 4, Puskelnių k. Kirsti valstybinėje žemėje klevą (ø 32 cm) įtrūkusiu kamienu, pažeistą stiebo puvinio.
138. 2023-11-07 LA-1906 2023-11-22 P. Cvirkos g. 10, Marijampolė Kirsti liepas (ø 50, 38, 22, 20, 23, 25 cm), 1 kaštoną (ø 35 cm skersm.) ir 2 liepas (ø 21, 34 cm).
139. 2023-11-08 LA-1910 2023-11-23 Sporto g. 50, Marijampolė Kirsti pocūgę (ø 38 cm) augančią vandentiekio tinklų apsaugos zonoje.
140. 2023-11-10 LA-1923 2023-11-27 Klevinių k. 2, Sasnavos sen. Genėti 2 liepas (ø 45, 50 cm) pakeliant lajas.
141. 2023-11-14 LA-1942 2023-11-28 Sasnavos g. 64, Marijampolė Genėti 2 ąžuolus (ø  52, 66 cm) nuo elektros laidų pusės.
142. 2023-11-14 LA-1945 2023-12-28 Uosupio g. 1, Marijampolė Dėl daugiabučio namo atliekamų renovacijos darbų kirsti šilumos ir dujotiekio tinklų apsaugos zonoje augančias 2 egles (ø 16, 14 cm), kurios šaknimis ardo pastato pamatus.
143. 2023-11-14 LA-1955 2023-11-29 V. Kačergio g. 16, Igliaukos mstl. Kirsti pasvirusį, kamieno puviniu ir vabzdžių kenkėjų pažeistą beržą (ø 61 cm), keliantį pavojų gyventojų statiniams.
144. 2023-11-13 LA-1939 2023-11-28 Daukšių g. 16, Šventragio k. Kirsti 3 uosius (ø 70, 52, 38 cm), maumedį (ø35 cm) augančius elektros tinklų apsaugos zonoje.
145. 2023-11-14 LA-1943 2023-12-27 Kauno g. 119, Marijampolė Kirsti dvikamienę eglę (ø 13, 17 cm) pasvirusią, blogos dendrologinės būklės, 2 šermukšnius (ø 62, 54 cm) pažeistus kamieno puvinio, augančius nuotekų tinklų apsaugos zonoje, genėti 2 beržus (ø 48, 36 cm) ir trikamienį ąžuolą (ø 36, 35, 33 cm)
146. 2023-11-14 LA-1944 2023-12-27 Gėlyno g. 11, Marijampolė Kirsti 3 gluosnius (ø 52, 33, 53 cm) blogos dendrologinės būklės, pažeistus kamieno puvinio, grybinių ligų
147. 2023-11-20 LA-1977 2023-12-05 Pamačiuliškių k. 1 Kirsti trikamienį klevą (ø 45, 50, 75 cm) įtrūkusiu kamienu, pažeistą puviniu, arti pastato ir keliantį pavojų gyventojų pastatų saugumui.
148. 2023-11-21 LA-1978 2023-12-19 Vytauto g. 20, Marijampolė Kirsti elektros tinklų ir lietaus ir nuotekų tinklų apsaugos zonose augantį klevą (ø 64 cm), aplaužytomis šakomis, keliantį pavojų gyventojų ir šalia esančių pastatų saugumui.
149. 2023-11-21 LA-1981 2023-12-05 Nedėldaržio k. 7 Kirsti arti pastato 2 pušis (ø 32, 42 cm),pažeistas vabzdžių kenkėjų, keliančias pavojų statiniams. 
150. 2023-11-22 LA-1985 2023-12-07 Sūduonios g. 6, Gulbiniškių k. Kirsti beržą (ø 36 cm) pasvirusį į pastato pusę, gadinantį pastato sienas.
151. 2023-11-24 LA-2001 2023-+11-24 Kauno g. prie Nr. 4/J. Dailidės g.Marijampolė Kirsti valstybinėje žemėje pavojingai pasvirusią į gatvės pusę eglę (ø  35 cm), keliančią pavojų gyventojams ir saugiam eismui gatvėje.
152. 2023-11-24 LA-2003 2023-12-11 Nedėldaržio k. 7A Kirsti arti pastato 2 pušis (ø 32, 38 cm),pažeistas vabzdžių kenkėjų, keliančias pavojų statiniams. 

 

Informacija atnaujinta 2023-11-27 10:05