Pradžia
Pradžia

Pranešimas apie teritorijų planavimo dokumento viešinimą

Informuojame apie rengiamas detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-998 „Dėl žemės sklypų Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Liepynų k. suformavimo detaliojo plano patvirtinimo, koregavimo procedūras (toliau – TPD).

Informacija apie planavimą, darbų programą teikiama pas planavimo organizatorių, planavimo iniciatorių, rengėją ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt , TPD Nr. K-VT-18-22-1034.

TPD rengimo pagrindas – Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl detaliojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 23 d. sprendimu Nr. 1-998 „Dėl žemės sklypų Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Liepynų k. suformavimo detaliojo plano patvirtinimo“,  koregavimo, finansavimo ir planavimo tikslų.

TPD koregavimo planavimo tikslas: sujungti bendrą ribą turinčius kitos paskirties žemės sklypus, esančius Marijampolės sav. Liudvinavo sen. Liepynų k. Poilsio g. 20B, 20C ir 20D, į vieną ir padalinti į du atskirus žemės sklypus, vienam iš suformuotų žemės sklypų pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, kitam – į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos bei nustatyti žemės naudojimo reglamentus.

Planuojamos teritorijos plotas ~ 0,7253 ha.

TPD organizatorius – Marijampolės savivaldybės administracija, J. Basanavičiaus a. 1, LT-68307 Marijampolė, el.p. administracija@marijampole.lt.

TPD iniciatorius – UAB „BCB group“, Karklų g. 6, Marijampolė, info@bcbgroup.lt

TPD rengėjas – MB „Valdo archstudija“, įm. k. 306037649, Vytauto g. 34A, LT-68295 Marijampolė, tel. ( 8 686) 83370, valdoarchstudija@gmail.com

TPD projekto vadovas - Valdas Naumavičius, tel.: (8 686) 83370, valdo272@gmail.com

TPD koncepcija – nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – nerengiamas.

Su parengtais TPD sprendiniais bus galima susipažinti nuo 2023-03-08 iki 2023-03-22 Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (rengiamo TPD Nr. K-VT-18-22-1034) ir projekto rengėjo patalpose Vytauto g. 34A, 68295 Marijampolėje. Susipažinimas su sprendiniais rengėjo patalpose galimas tik darbo metu ir tik iš anksto telefonu sutarus priėmimo laiką.

Vieša ekspozicija nuo 2023-03-08 iki 2023-03-22 Liudvinavo seniūnijoje, Vytauto g. 6, Liudvinavas, Marijampolės sav.; Marijampolės savivaldybės administracijoje, J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolėje; TPD rengėjo patalpose Vytauto g. 34A II aukšte, Marijampolėje .

Viešo svarstymo susirinkimas – 2023-03-22, 16.00 val., TPD rengėjo patalpose, Vytauto g. 34A, Marijampolėje, II aukšte.

Pasiūlymų teikimo tvarka: Pasiūlymus dėl TPD sprendinių visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui, rengėjui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS), interneto tinklalapis www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento numeris K-VT-18-22-1034) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki susipažinimui skirto laiko pabaigos.

Teikiant pasiūlymus privalu nurodyti pasiūlymą teikiančio asmens ar jo įgalioto asmens (jei toks yra) vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą arba, jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, jo buveinės adresą, telefonu numerį, elektroninio pašto adresą ir aplinkybes, kuriomis grindžiamas pasiūlymas bei jas patvirtinantys įrodymai.

Atsakymai į išnagrinėtus pasiūlymus juos teikusiems asmenims bus išsiųsti per 5 darbo dienas nuo susipažinimo laikotarpio pabaigos.     

PRIDEDAMA. Pagrindinis brėžinys      

Informacija atnaujinta 2023-03-07 17:51

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}