Pradžia
Pradžia

Lietuvių kalba

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio „Valstybinės (valstybės perduotos savivaldybėms) funkcijos“ 7.13 punktas numato valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę, kurią pagal pareiginių nuostatų apibrėžtį savivaldybės teritorijoje vykdo kalbos tvarkytojas.

Kalbos tvarkytojas konsultuoja juridinius ir fizinius asmenis Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimą ir taisyklingumą, klausimais.

Kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė aprėpia valstybinės kalbos vartojimo taisyklingumo atliekant tarnybines pareigas, dokumentuose, viešuosiuose užrašuose, reklamoje, prekių aprašuose ir etiketėse, valgiaraščiuose, interneto svetainėse tikrinimą.

Marijampolės savivaldybės vyriausioji kalbos tvarkytoja – Zina Eklerienė (J. Basanavičiaus a. 1, 512 kab.; tel.: +370 687 49 847, (8 343) 90 040; el. p. [email protected])

Kalbos tvarkytoja:
pirmadieniais, antradieniais 8.00–17.00 val. ir penktadieniais 8.00–15.45 val.:

 • konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis lietuvių kalbos klausimais;
 • derina dokumentus, raštus, viešuosius užrašus, reklamų tekstus, firmų pavadinimus;
 • ruošia atmintines, straipsnius įvairiais kalbos klausimais;
 • konsultuoja valstybinės kalbos mokėjimo egzaminų klausimais.

trečiadieniais, ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.:

 • tikrina  valstybinės kalbos vartojimą atliekant tarnybines pareigas, raštvedyboje, dokumentuose,
 • tikrina valstybinės kalbos taisyklingumą prekių aprašuose ir etiketėse, valgiaraščiuose, interneto svetainėse, viešuosiuose užrašuose, žiniasklaidoje;
 • aptaria pastebėtas klaidas su įstaigų vadovais ir darbuotojais,

Pietų pertrauka kiekvieną darbo dieną 12.00–12.45 val.

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminus vykdo Nacionalinė švietimo agentūra.

Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų egzaminų 2023 metais tvarkaraštis: https://www.nsa.smm.lt/wp-content/uploads/2022/12/2023m_egzaminu_tvarkarastis_be_lygiu.pdf 

Lietuvių kalbos egzaminą užsienio šalies piliečiai Marijampolėje gali laikyti Marijampolės Sūduvos gimnazijoje (R. Juknevičiaus g. 32, LT-68208 Marijampolė; tel. 8 652 89 364,  el. p. rastine@suduva.marijampole.lm.lt ), atsakingas asmuo – direktorius, tel. 8 612  89 093.  

Dokumentai, reglamentuojantys valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolę:

 • Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (TAR, 2015, Nr. 11216, įsigaliojo 2017 m. sausio 1 d.) 25 skyriaus 497–503 straipsniai
 • Lietuvos Respublikos valstybinės lietuvių kalbos komisijos statuso įstatymas (Žin., 1995, Nr. 9-183; 2001, Nr. 102-3628)
 • Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos inspekcijos įstatymas (Žin., 2001, Nr. 111-4027)
 • Lietuvos Respublikos įstatymas Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo (Žin., 1995, Nr. 15-317)

 Valstybinė kalbos inspekcija

Valstybinė kalbos inspekcija prižiūri (kontroliuoja), kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų, kitų norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus.