Pradžia
Pradžia

Taisyklės ir patarimai

Lietuvių kalbos rašybos taisyklės
https://www.vlkk.lt/media/public/file/Nutarimai/Ra%C5%A1yba_2022.pdf

 Lietuvių kalbos skyrybos taisyklės
 http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/nutarimo-del-lietuviu-kalbos-taisykles
(pateikiamas taisyklių rinkinys, paaiškinami jų taikymo ypatumai, aptariami galimi rašybos variantai, atsižvelgiant į norimą perteikti reikšmę ir vartojimo sritį)

Mokyklų pavadinimų sudarymo ir rašymo taisyklės
https://e-tar.lt/acc/legalAct.html?documentId=TAR.67207C517323&lang=lt

Įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.DCF1693CD2FF/coLvDnIQtG

Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/021ee490aaad11e38e1082d04585b3dd

Svetimžodžių keitimo lietuviškais atitikmenimis tvarka
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.90C5C0D2C07C/TAIS_378857

Dokumentų rengimo taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217/vijrBpKOMA

Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės
https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.416488/SBxIfJylKj

Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšių numerių rašymo rekomendacijos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.051C326E854A/TAIS_300743

Prekių ženklų paieška
Valstybinis patentų biuras: http://www.vpb.lt
PINO: http://www.wipo.int/romarin
Europos bendrijos, ES nacionalinių tarnybų bei kt. šalių: https://www.tmdn.org/tmview/welcome
JAV patentų tarnyba: http://www.uspto.gov
Kinijos patentų tarnyba: http://www.chinatrademark.net/index.asp

Naudingos nuorodos

Informacija atnaujinta 2022-11-17 12:44