Pradžia
Pradžia

Adresato ir adreso rašymo atmintinė

Adresato ir adreso rašymo atmintinė

Adresatas – tai fizinis ar juridinis asmuo, kuriam siunčiamas (rašomas) dokumentas (raštas, laiškas). Dokumente adresatas rašomas pagal Lietuvos vyriausiojo archyvaro patvirtintas Dokumentų rengimo taisykles. Adresas – informacija, kuri nurodo fizinio asmens gyvenamąją ar juridinio asmens buveinės vietą; rašomas adresas pagal Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro patvirtintas Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisykles.

1.Siunčiant juridiniam asmeniui (įstaigai, organizacijai, klubui ir pan.), adresatas rašomas naudininko linksniu, nurodant:
1.1. įstaigą, pvz.:
Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai

Marijampolės savivaldybės administracijai

Akcinei bendrovei „X“

1.2. įstaigą ir įstaigos skyrių, pvz.:
Marijampolės savivaldybės administracijos
Viešųjų pirkimų skyriui

Akcinės bendrovės „X“
Personalo skyriui

1.3. konkretų asmenį (darbuotoją), kuriam dokumentas skirtas, pvz.:
Akcinės bendrovės „X“
Personalo skyriaus vedėjui
Iksui Ygrekaičiui (arba I. Ygrekaičiui)

1.4. kai konkretaus asmens pareigos siuntėjui nežinomos, pirmiausia naudininko linksniu nurodomas vardas (vardo raidė) ir pavardė, o kitoje eilutėje įstaigos pavadinimas vardininko linksniu, pvz.:
Iksui Ygrekaičiui (arba I. Ygrekaičiui)
Akcinė bendrovė „X“

2. Adresatą dokumente galima nurodyti apibendrintai, pvz.:
Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigoms

3. Jei tas pats dokumentas (raštas) siunčiamas juridinių ar fizinių asmenų grupei pagal sąrašą, dokumente rašome „Pagal adresatų sąrašą“, o kiekvienam adresatui kartu su dokumentu galime siųsti ir adresatų sąrašą. Pagal taisykles sąrašą siųsti kiekvienam adresatui nėra privaloma.

4. Kai vienam adresatui siunčiamas dokumentas, o kitam to dokumento kopija, nurodomi abu adresatai, pvz.:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
 
5. Siunčiant dokumentą (raštą) fiziniam asmeniui, naudininko linksniu rašomas to asmens vardas (arba vardo raidė) ir pavardė ir būtinai nurodomas gyvenamosios vietos adresas, pvz.:
Litei Centienei (arba L. Centienei)
Parko g. 17A
68325 Marijampolė

6. Jei raštas adresuojamas šeimai (pavyzdžiui, vyras ir žmona yra turto bendrasavininkiai ar norima juos kažkur pakviesti), adresatą taip pat rašome apibendrintai, pvz.:
Betai ir Iksui Ygrekaičiams
Rugiagėlių g. 19-24
68125 Marijampolė

7. Jei raštas adresuojamas į vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, bet joje yra pašto paslaugų teikimo vieta (paštas),  adresą rašome  nurodydami gavėją, gatvę, kurioje gavėjas gyvena, namo ir buto (jei namas daugiabutis) numerius, vietovės pavadinimą ir savivaldybės pavadinimą su pašto kodu, pvz.:
Lakštingalai Čiulbuonytei
Ežero g. 12
Liudvinavas
68224 Marijampolės sav.

8. Jei raštas adresuojamas į vietovę, kuri nėra savivaldybės centras ir joje nėra pašto paslaugų teikimo vietos (pašto),  adresą rašydami papildomai nurodome gavėją aptarnaujančio pašto pavadinimą, pvz.:
Vyturiui Čirvirauskui
Pievų g. 21
Debesėlių k.
Liudvinavo pšt.
68224 Marijampolės sav.

9. Jei siunčiama iki pareikalavimo arba į pašto dėžutę, po gavėjo pavadinimo (adresato) paryškintai rašomi žodžiai Iki pareikalavimo arba pašto dėžutės numeris, pašto paslaugų teikimo vietos (pašto) pavadinimas, pašto kodas ir savivaldybės (miesto) pavadinimas, pvz.:

Rimbui Muštukui
Iki pareikalavimo
Igliaukos pšt.
68744 Marijampolės sav.

Lazdai Rykštelienei
P.d. 46
3-iasis paštas
45006 Kaunas

10. Iš Lietuvos siunčiant į užsienio valstybę ir gavėjo, ir siuntėjo adresas rašomi lotyniškomis raidėmis ir arabiškais skaitmenimis. Gavėjo valstybės pavadinimas rašomas didžiosiomis raidėmis anglų arba prancūzų kalba. Pvz.:
(Adresatas/gavėjas)

Monsieur Pierre Noir
Rue du Midi 26
1009 Pully
SUISSE
(Siuntėjas)
Vardas Pavardinskas
Neries g. 78
LT-11345 Vilnius
LITHUANIA

Kalbos tvarkytoja Zina Eklerienė

Parengta pagal Dokumentų rengimo ir Universaliosios pašto paslaugos teikimo taisyklesKomentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}