Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Adreso rašymo atmintinė

Adreso rašymas tekste. Jame adresą rašome pagal Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-23 nutarimu Nr. 2092, IV skyrių. „Rašytiniuose bendruosiuose ar jiems prilygintuose dokumentuose adreso dalys išdėstomos taip: savivaldybė (išskyrus atvejus, kai adreso objektas yra savivaldybės centras), seniūnija (išskyrus miesto seniūnijas), gyvenamoji vietovė, gatvė, numeris, buto numeris, adreso objekto pavadinimas.“ Pvz.: Marijampolė, Kauno g. 2; Utena, K. Griniaus pr. 4-52D. Kai adreso objektas yra ne savivaldybės centre, pvz.: Marijampolės sav., Igliauka, Vytauto g. 4; Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Padovinio k., Ąžuolų pl. 12; Vilkaviškio r. sav., Pajevonio sen., Radeikių k., Alyvų g. 4.

Informaciniuose užrašuose, skelbimuose ir reklamoje vieta, nurodoma be adresato ir pašto kodo, todėl prasideda rašyti nuo platesnės reikšmės vietovardžių (miesto ar rajono pavadinimo), ypač jei greta yra ir kitų duomenų ir jei vardijami kelių skirtingų būstinių adresai, pvz.: Kreiptis: Marijampolė (arba Marijampolėje), J. Basanavičiaus a. 1, 102 kab. / Sasnava (arba Sasnavoje), Vytauto g. 2, 54 kab.; Informacija teikiama: Liudvinavas, Laisvės g. 37, 2 aukštas, 30 kab., tel. 77 000.

 Pašto siuntų adresavimo tvarka. Įstaigų siunčiamuosiuose raštuose, adresatas su adresu reikiamoje vietoje rašomi pašto siuntų adresavimo tvarka, t. y. adreso dalys dėstomos vis kitoje eilutėje. Šia tvarka adresas rašomas ir įstaigų bei įmonių blankuose.

Sveikatos apsaugos ministerijos
Farmacijos skyriaus viršininkui
V. Pavardaičiui

Kalvarijos savivaldybės
Socialinės rūpybos skyriaus
vedėjui V. Pavardaičiui

...

Jei siunčiama įstaigos adresu konkrečiam tarnautojui, bet nežinomos jo pareigos, įstaigos pavadinimas rašomas vardininko linksniu po tarnautojo vardo (vardo raidės) ir pavardės, pvz.:

Gerb. p. V. Pavardaitienei
„Ryto“ vidurinė mokykla

Vardui Pavardaičiui
UAB „Vingrės statyba“

 Pašto kodas (valstybės kodo LT rašyti nebūtina) prieš miesto/rajono/sav. pavadinimą, pvz.:

Onai Onaitei

   

Kauno g. 3
J. Basanavičiaus a. 3-10
00000 Marijampolė

Petrui Petraičiui
A. Valaičio g. 10
00000 Marijampolė

Jonui Jonaičiui
0000 Marijampolė

Jei pašto siunta siunčiama į vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, bet ten yra paštas ir jo pavadinimas sutampa su vietovės pavadinimu, po gavėjo pavardės ar pavadinimo nurodoma gatvė, namo ir buto numeriai, vietovė, pašto kodas ir savivaldybės pavadinimas, pvz.:

Vardei Pavardienei
Plento g. 17
Igliauka
00000 Marijampolės sav.


Lūginės k.
Mokolų pšt.
00000 Marijampolės sav.


Alyvų g. 3
Mokolų k.
0000 Marijampolės sav

Į užsienį siunčiamų siuntų adresas rašomas tos šalies nustatyta tvarka, o pabaigoje pridedamas valstybės pavadinimas lietuvių kalba ir skliaustuose tos šalies kalba. Gavimo šalies pavadinimas rašomas didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis viena iš tarptautinio pašto kalbų – anglų arba prancūzų kalba.

Siunčiant į užsienį pavardė rašoma vardininku. Prieš asmens vardą (vardo raidę) ir pavardę gali būti rašomos pareigos arba pagarbos žodis ar jo sutrumpinimas., pvz.: Friedrich Schiller, Vardas Pavardaitis. Nei gavimo vietovė, nei šalies pavadinimas, nei kodas, jei jis yra, nepabraukiami. 

Post Danmark
Centre du courrier international
Copenhagen INCDK-1533
Copenhagen V
DANEMARK  

J. Bendoriaus g. 5A-3
LT-00000 Marijampolė
Litauen (Lietuva)
Prof. Friedrich Schiller
Baugenhagen str. 2
Halle (Saale)
4070 Vokietija (Germany)

Atgalinis (siuntėjo) adresas rašomas ta pačia tvarka kaip ir gavėjo – pirma siuntėjas (adresantas), paskui jo adresas. Yra tik du skirtumai: pirma, siuntėjas visada (ir siunčiant į užsienį, ir Lietuvoje) rašomas vardininko linksniu; antra, valstybės pavadinimas rašomas gavėjo šalies kalba, skliaustuose – lietuvių kalba (toks turės būti atsakomojo laiško užrašas).

Kalbininkė Marija Žvinakevičienė

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}