Pradžia
Pradžia

Dar kartą apie skaičius

Dar kartą apie skaičius

1. Skaičiai, žymintys daiktų kiekį, rašomi arabiškais skaitmenimis, pvz.: 3 etapai, 2 mėnesiai, 17 žmonių, 12 skyrių, 13 vnt., 13 min., 117 dalyvių ir kt.

2. Skaičiai, žymintys daiktų eilę, gali būti rašomi ir romėniškais, ir arabiškais skaitmenimis:
2.1. Metų, dienų, valandų, puslapių, gatvių, namų numerių eilė žymima arabiškais skaitmenimis.
2.2. Dokumentų skyrių eilė paprastai žymima romėniškais skaitmenimis (II skyrius), o dalys, punktai numeruojami arabiškais skaitmenimis su taškais. Taškai taip pat rašomi po skaitmenų, žyminčių eilės numerius – ypač lentelėse, sąrašuose.
2.3. Rišliame tekste tarp skaičiaus ar skaičių grupės, žyminčios tam tikrą skyrių, dalį, punktą, papunktį, ir žodžio taškas nerašomas, pvz.: I tikslas, 2.2 uždavinys, 3.3 priemonė ir pan. Punktas gali būti pažymėtas skaitmenimis, rodančiais skyrių, poskyrį, punktą ir papunktį, pvz.: 5 punktas, 2.4 punktas (papunktis); 2.3.2 punktas (antro punkto trečio papunkčio antras papapunktis).

Tekste žymint eilę arabiškais skaitmenimis, prie jų po brūkšnelio gali būti pridedamos kelintinio skaitvardžio galūnės arba antrasis sudurtinio žodžio dėmuo, pvz.:1-as, 1-a, 3-ias, 3-ia, 1-asis, 1-oji, 2-asis, 2-oji, 2020-ieji; 50-metis, 100-milijoninė suma, 30-tūkstantasis lankytojas.
Galūnė pridedama kartu su kamiengalio minkštumo ženklu, pvz.:3-ias (ne 3-as), 3-iasis (ne 3-asis). Kanceliariniuose raštuose skaitvardžiai dažniausiai rašomi be galūnių, pvz.: 2 priedas, 4 punktas, 5 lentelė, 3 paveikslas.
Prie romėniškų skaitmenų galūnės nepridedamos, pvz.: V dalis (ne V-a dalis), II skyrius (ne II-as skyrius); III vieta (ne III-ioji vieta).

3. Arabiškais skaitmenimis rašomi dideli skaičiai; jie gali būti žymimi grupuojamais skaitmenimis:
3.1. Rišliame tekste grupuojant didelius skaičius, paprastai daromas tarpas (rekomenduojamas jungiamasis tarpas), pvz.: 7 000, 18 000, 120 000, 1 000 000, 1 000 000 000. Kompiuterinėse priemonėse, skirtose duomenims apdoroti: rinkti, rikiuoti, laikyti, perduoti arba kitaip tvarkyti kompiuteriu, dedamas taškas. Lietuvių kalboje tarp skaitmenų grupių kablelis nerašomas.
3.2. Dideli skaičiai, pradedant tūkstančiu, gali būti žymimi skaitmenimis ir žodžiais arba jų sutrumpinimais, pvz.: 6 tūkstančiai arba 6 tūkst.; 10 tūkstančių arba10 tūkst.; 500 tūkstančių arba 500 tūkst.; 3 150 400 arba 3 mln. 150 tūkst. 400; 3 milijonai arba 3 mln.

4. Nurodant skaičius su dešimtainėmis ir šimtainėmis, jos nuo sveiko skaičiaus atskiriamos kableliais, pvz.:1,5 kg (ne 1.5 kg); 0,25 g (ne 0.25 g); 30,5 km (ne 30.5 km); 12,45 t (ne 12.45 t).

5. Procentas – nesisteminis santykinio dydžio matavimo vienetas, žymimas %, lygus vienai šimtajai nedimensinio matavimo vieneto (1 % = 10-2). Kurio nors kiekio ar skaičiaus šimtosios dalys (nuošimčiai) raštu ir žodžiu reiškiami taip: 4,898 proc. – keturi procentai ir aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuonios tūkstantosios dalys arba keturi ir aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuonios tūkstantosios procento; 3,06 proc. –trys procentai ir šešios šimtosios dalys arba trys ir šešios šimtosios procento; 0,90 proc. – nulis procentų ir devynios dešimtosios dalys arba nulis ir devynios dešimtosios procento.

6. Žymint plokščiojo kampo laipsnius, tarp skaičiaus ir laipsnio simbolio tarpelis nepaliekamas – 45°, o žymint temperatūrą, tarpas paliekamas prieš Celsijaus laipsnio simbolį (23 °C).

 

Kalbos tvarkytoja Z. Eklerienė

Atmintinė parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais, kalbos konsultacijų duomenų baze (www.vlkk.lt), žodynais, kitų institucijų interneto tinklalapių informacija.

 

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}