Pradžia
Pradžia

Datos rašymo atmintinė

Dokumento datos rašymą reglamentuoja Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2001 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 19 patvirtintų Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklių (Žin.,2001, Nr. 30-1009) 21 punktas:

„21. Dokumento data rašoma arabiškų skaitmenų grupėmis pagal LST EN 28601:2000 standartą arba mišriuoju būdu:

21.1. Jei data rašoma skaitmenų grupėmis, pirmoji skaitmenų grupė, žyminti metus, susideda iš keturių skaitmenų, antroji ir trečioji grupės, žyminčios mėnesį ir dieną, turi po du skaitmenis. Metus, mėnesį ir dieną reiškiančios skaitmenų grupės skiriamos brūkšneliais. Jei mėnesį ar dieną reiškia vienaženkliai skaičiai, prieš juos rašomas nulis, pvz.: 2001-05-05.

21.2. Jei data rašoma mišriuoju būdu, rašomas metų skaitmuo ir žodžio metai sutrumpinimas, mėnesio pavadinimas, dienos skaitmuo ir žodžio diena sutrumpinimas. Vienaženkliai dienos skaitmenys rašomi be nulio, pvz.: 2001 m. gegužės 5 d.“ Tarp skaičių ir sutrumpinimų m. d. būtini tarpeliai.

Atsižvelgdama į šias taisykles, Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2001 m. gegužės 3 d. nutarimu Nr. 2 (78) „Dėl datos rašymo“ (Žin., 2001, Nr. 40-1409) nustatė, kad kitose kalbos vartojimo srityse datą rašant trumpuoju būdu skaitmenų grupes galima skirti brūkšneliais arba tarpeliais, pvz.: 2001-06-12, 2001 11 05.

Sutartyse, notaro rengtuose dokumentuose data gali būti rašoma žodžiais, pvz., Du tūkstančiai penktų metų birželio dvidešimta diena.

Skaitmenys prie žodžių junginių ar santrumpų gali būti rašomi su brūkšneliu „Miesto dienos-2005“ arba be brūkšnelio „Miesto dienos 2005“.

Dokumentų rengimo ir įforminimo taisyklės yra privalomos visoms valstybės ir savivaldybių institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir kitiems subjektams, įgaliotiems atlikti viešojo administravimo funkcijas. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai, reglamentuojantys valstybinės kalbos taisyklingumą, privalomi visiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}