Pradžia
Pradžia

Dokumentus rašykime taisyklingai

 

Žodžio reikšmės (Žodyno) klaidos

 

(...) pateikia paskaičiavimus (=skaičiavimus); paskaičiuota (= apskaičiuota, suskaičiuota) įrengimo kaina;

(...) išpildys (=atliks) individualius užsakymus;

(...) istorinių datų (= įvykių) minėjimuose;

(...) veiklą plėtė ar pradėjo pasauliniai prekių ženklai (= pasaulinių prekių ženklų atstovai);

(...) gatvės šviečiamos (= apšviečiamos) visu tamsiuoju laikotarpiu;

Jiems deleguota (= patikėta) nemažai teisių ir pareigų;

Didžioji dalis (= Dauguma) gyventojų (...);

Didėja pirkimų skaičius, ko pasėkoje (= pasekmė, rezultatas) – sudėtingesnis pasiūlymų vertinimas;

(...) bus įrengtos (= komplektuojamos) 2 naujos darželio grupės;

(...) įrengtos 9 infekcinės (= sergantiems infekcinėmis ligomis) ir 10 bendrų palatų;

Siekiant suaktyvinti gyventojų fizinį aktyvumą (= paskatinti gyventojus aktyvesnei fizinei veiklai)...

Metai Marijampolei buvo ypatingi, kuomet (= kai) ji buvo Lietuvos kultūros sostine;

privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą (= slaptumą) – konfidencialumas ir yra slaptumas;

namo bendrasavininkas (= bendraturtis ,bendrasavininkis);

(...) mėgėjiškai sportu užsiėmė (= sportavo) daug marijampoliečių.

 

Gramatikos klaidos

 

Telefonas pasiteiravimui ir registracijai (= informacijos ir registracijos telefonas);

(...) vadovaujantis (= vadovaudamiesi) sutartimi, raginame susimokėti;

(...) nesulaukus (= nesulaukę) atsakymo, būsime priversti kreiptis į (...);

(...) skiriama ne mažiau 70 (= ne mažiau kaip 70) proc. darbo laiko;

kartą į (= per) savaitę;

(...) atstovaujame tokius žinomus gamintojus (= tokiems žinomiems gamintojams);

(...) atstovauja mokyklą (= mokyklai) įvairiuose renginiuose;

(...) atliekami Marijampolės miesto ribos nužymėjimo (žymėjimo, pažymėjimo, ženklinimo) darbai;

(...) gatvės apšviečiamos be atjungimų (= išjungimų) naktimis;

(...) aukštesnės (= aukštesniosios) institucijos persiuntė nagrinėti;

Metai pasižymėjo (= pažymėti, yra išskirtiniai) pokyčiais;

(...) atsakomybės prieš gyventojus (= gyventojams) jausmas;

8 vietas automobiliams stovėti skirtos neįgaliesiems (= vietos, skirtos stovėti neįgaliųjų automobiliams);

(...) buvo pasiūlyta (= pasiūlytos) 26 programos;

(...) šiai dienai (= šiandien) pristatome (...);

Vizualiai matosi (= Matyti), kad...;

Laiptų pakopos ištrupėję (= ištrupėjusios), betoninės konstrukcijos suskilinėję (= suskilinėjusios).

(...) bendru Namo savininkų susitarimu suremontuoti, rekonstruoti ar demontuoti užfiksuotus defektus, priešingu atveju (= nes to nepadarę) galite būti baudžiami

Baudų dydis (= Baudos) už pažeidimus gali siekia (= yra) nuo įspėjimo iki trijų tūkstančių eurų.

 

Rašybos klaidos

 

III-ame (= 3-iame arba III) etape;

I-ąjį (= I arba 1-ąjį) šių metų pusmetį;

Sodros (=„Sodros“) išmokos;

Europos sąjungos (= Sąjungos) projektai;

Lietuvos Šaulių Sąjunga (= šaulių sąjunga);

Lietuvos Respublikos Aplinkos (= aplinkos) ministerijos nustatytos kvotos;

Lietuvos Respublikos Darbo (= darbo) kodeksas;

Tarptautinė Muziejų (= muziejų) diena;

Vadovaudamasi Viešosios (= viešosios) įstaigos „XXX“ prašymu, ...;

Vadovaujantis nekilnojamojo (= Nekilnojamojo) turto registro centrinio duomenų banko išrašu...

(...) rąstai yra paveikti puvinio, sutręšią (= sutrešę)

 

Skyrybos klaidos

 

(...) pagal žemės sklypo planą kuris (= planą, kuris) bus teikiamas sandoriui atlikti;

... jie nežino kur (= nežino, kur) yra ribos;

Pakartotiniai siunčiame informaciją, dėl (= informaciją dėl) statinio (...);

(...) priklauso Jums todėl (= Jums, todėl)  Jūs esate ...

(...) be to mokyklą (= be to, mokyklą) iš dalies remia valstybė;

2016-2020 (= 2016–2020) metų bendrasis planas;

Palyginti su ankstesnių metų rezultatais matyti (= rezultatais, matyti) (...);

(...) gyventojų skaičius lyginant  (= skaičius, lyginant) su 2017 m., sumažėjo;

poreikius numatytus (= poreikius, numatytus) Savivaldybės mobilizacijos plane (...);

(...) statiniai esantys (= statiniai, esantys) Miško g.

 

Adreso (adresato) rašymo klaidos

 

Adreso rašymo dokumento  tekste pavyzdžiai:

Marijampolė, J. Basanavičiaus g. 12-5 
Marijampolės sav., Liudvinavas (arba Liudvinavo mstl.), Ąžuolų g. 17

 Iksas Ygrekaitis gyvena Marijampolėje, Šaulių g. 12-3  

Kreiptis: Marijampolė, Basanavičiaus a.. 1, 305 kab. 

Rišliame tekste pagal Pasirenkamosios skyrybos taisyklių 3.1 punktą aiškinamosios aplinkybės gali būti išskiriamos arba ne, todėl nebūtų skyrybos klaidos rašant taip: Iksas Ygrekaitis gyvena Marijampolėje Šaulių g. 12-3.

Rengdami dokumentą, adresato rekvizitą ir (ar) adresą turite įforminti taip, kaip to reikalauja raštvedybos (ir pašto siuntos) taisyklės. Primenu pagrindinius dalykus:

 

1. Siunčiant juridiniam asmeniui (įstaigai, organizacijai, klubui ir pan.), adresatas rašomas naudininko linksniu, nurodant:

1.1. įstaigą, pvz.:

Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijai

 

Marijampolės savivaldybės administracijai

 

Akcinei bendrovei „X“

 

1.2. įstaigą ir įstaigos skyrių, pvz.:

Marijampolės savivaldybės administracijos

Viešųjų pirkimų skyriui

 

1.3. konkretų asmenį (darbuotoją), kuriam dokumentas skirtas, pvz.:

Akcinės bendrovės „X“

Personalo skyriaus vedėjui

Iksui Ygrekaičiui (arba I. Ygrekaičiui)

 

1.4. kai konkretaus asmens pareigos siuntėjui nežinomos, pirmiausia naudininko linksniu nurodomas vardas (vardo raidė) ir pavardė, o kitoje eilutėje įstaigos pavadinimas vardininko linksniu, pvz.:

Iksui Ygrekaičiui (arba I. Ygrekaičiui)

Akcinė bendrovė „X“

 

2. Adresatą dokumente galima nurodyti apibendrintai, pvz.:

Marijampolės savivaldybės švietimo įstaigoms

 

3. Jei tas pats dokumentas (raštas) siunčiamas juridinių ar fizinių asmenų grupei pagal sąrašą, dokumente rašome „Pagal adresatų sąrašą“, o kiekvienam adresatui kartu su dokumentu galime siųsti ir adresatų sąrašą. Pagal taisykles sąrašą siųsti kiekvienam adresatui nėra privaloma.

 

4. Kai vienam adresatui siunčiamas dokumentas, o kitam to dokumento kopija, nurodomi abu adresatai, pvz.:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

 

Kopija

Aplinkos apsaugos departamentui

prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos

 

5. Siunčiant dokumentą (raštą) fiziniam asmeniui, naudininko linksniu rašomas to asmens vardas (arba vardo raidė) ir pavardė ir būtinai nurodomas gyvenamosios vietos adresas, pvz.:

Litei Centienei (arba L. Centienei)

Parko g. 17A

68325 Marijampolė

 

6. Jei raštas adresuojamas šeimai (pavyzdžiui, vyras ir žmona yra turto bendrasavininkiai ar norima juos kažkur pakviesti), adresatą taip pat rašome apibendrintai, pvz.:

Betai ir Iksui Ygrekaičiams

Rugiagėlių g. 19-24

68125 Marijampolė

 

7. Jei raštas adresuojamas į vietovę, kuri nėra savivaldybės centras, bet joje yra pašto paslaugų teikimo vieta (paštas),  adresą rašome  nurodydami gavėją, gatvę, kurioje gavėjas gyvena, namo ir buto (jei namas daugiabutis) numerius, vietovės pavadinimą ir savivaldybės pavadinimą su pašto kodu, pvz.:

Lakštingalai Čiulbuonytei
Ežero g. 12
Liudvinavas
68224 Marijampolės sav.

 

Kalbos tvarkytoja Z. Eklerienė
Parengta pagal dokumentų rengėjų klausimus ir redaguotų dokumentų tekstus.

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}