Pradžia
Pradžia

Laiką nurodykime taisyklingai

Nurodydami laiką įvairiuose raštuose, skelbimuose, žodiniuose pranešimuose kartais padarome klaidų. Kaip jų išvengti? Galbūt padės atmintinė, kurioje aptariama, kaip taisyklingai nurodyti laiko trukmę, ribą, momentą, paskirtį ar intervalą.

Laiko trukmei (pasikartojimui per tam tikrą laiką) nusakyti nevartotinas galininko linksnis su prielinksniu į:
Atlyginimas yra mokamas du kartus į mėnesį (taisoma per mėnesį).
Kanceliarinėje kalboje nevartotinas ir vietininko linksnis:
Pažyma pristatoma du kartus metuose (taisoma per metus).

Konkretaus laiko ribai reikšti turi būti vartojamas kilmininko linksnis su prielinksniu iki, o ne naudininkas:
Šiai dienai (taisoma Iki šios dienos) turime per 100 prašymų.
Paskutinių tyrimų rezultatai šiandien dienai (taisoma šiandien; iki šios dienos; iki dabar; šiuo metu; iki šiol) dar neaiškūs.
Rugsėjo pirmai dienai (taisoma Iki rugsėjo pirmos dienos) tiltas turi būti suremontuotas.

Laiko momentui (ne ribai) reikšti nevartotinas naudininko linksnis:
Gruodžio antrai dienai (taisoma Gruodžio antrą dieną) turėsime du renginius.
Pradžiai (taisoma Iš pradžių; Pirmiausia) susipažinkime. Ir pabaigai (taisoma pabaigoje) apie orus Lietuvoje ir kaimyninėse šalyse.

Veiksmo pradžiai ar pabaigai reikšti, kai nėra paskirties, vartotinas vietininkas (naudininko linksnis vengtinas):
Darbai ketvirčio pabaigai (taisoma ketvirčio pabaigoje; baigiantis ketvirčiui) dar nebuvo baigti.
Tačiau laiko paskirčiai (t. y. laikui ar laiko tarpui, kuriam kas skiriama) reikšti naudininkas ne klaida:
Pastatas išnuomotas penkeriems metams.
Skirta pašalpa vienam mėnesiui.

Laiko tarpui nusakyti kaip prielinksnis ar polinksnis nevartojamas vietininko linksnis:
Metų laikotarpyje (taisoma Metų laikotarpiu; Per metus) projektai bus įgyvendinti.
Trijų metų bėgyje (taisoma Per tris metus; Po trejų metų) turėsime jaunų perspektyvių specialistų.
Laiko bėgyje (taisoma Laikui bėgant; Ilgainiui) dabar priimti sprendimai duos rezultatus.

Laiko tarpui reikšti gali būti vartojamas ir įnagininkas, ir galininkas, ir vietininkas:
Ir akmuo darbymečiu (darbymetį, darbymetyje) kruta.
Sovietmečiu (Sovietmetyje) teko išgyventi visokių sunkumų.
Tuo laikotarpiu (Tame laikotarpyje) aplink bažnyčią ėmė kurtis miestelėnai, amatininkai.

Nurodant laiko tarpą, kai paskirtis nepabrėžiama, vietoj naudininko geriau vartoti kilmininką:
Sudarytas veiklos planas 2020–2022 metams (taisoma Sudarytas 2020–2022 metų veiklos planas).

Laiko tarpas nusakomas su prielinksniais nuo... iki arba vien nurodant jo ribas:
Atostogavo nuo liepos 15 iki rugpjūčio 2 d.
Seminaras vyks spalio 16–17 dienomis.

Prielinksnis iki nusakant intervalą gali reikšti tiek į jį įeinantį skaičių, tiek neįeinantį (paprastai paskutinė nurodyta diena įskaičiuojama į terminą). Todėl kanceliarinėje kalboje aiškumo dėlei vartojami žodžiai įskaitytinai, imtinai.

Nevartotina prieveiksmio anksčiau aukštesniojo laipsnio konstrukcija su kilmininku:
Priemonių imtasi anksčiau laiko (taisoma pirma laiko, prieš laiką).
Nevartotini prieveiksmiai pirmalaikiai, savalaikiai
Planas įgyvendintas pirmalaikiai (taisoma pirma laiko, prieš laiką, anksčiau negu numatyta, anksčiau). Savalaikiai (taisoma Laiku) ir kokybiškai atliktas darbas garantuoja sėkmę.

Kai nurodomas laikotarpis, vartojamas brūkšnys (ne brūkšnelis): 20202021 m. programa, liepos 67 d., 12.0012.45 val., 12–15 m/s ir pan.

Kalbos tvarkytoja Zina Eklerienė
(Parengta pagal savivaldybės įstaigų specialistų klausimus ir leidinį Kalbos patarimai. Kn. 2: Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003.)

Informacija atnaujinta 2020-06-19 16:57

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}