Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Marijampolės savivaldybės vietovardžių kirčiavimas. Marijampolės seniūnija

Marijampolės savivaldybės vietovardžių kirčiavimas
Marijampolės seniūnija

 

Admiškės, 1 – Admiškių, Admiškėms, Admiškes, Admiškėmis, Admiškėse
Aleksandrvas, 2 – Aleksandrvo, Aleksandrvui, Aleksandrvą, Aleksandrav, Aleksandravé
Bajarska, 4 – Bajarskų̃, Bajarskms, Bajarsks, Bajarskas, Bajarskuosé
Bankav, 2 – Bankvos, Bankvai, Bankvą, (su) Bankav, Bankvoje
Barginė, 1 – Barginės, Barginei, Barginę, Bargine, Barginėje
Blsupiai, 1 – Blsupių, Blsupiams, Blsupius, Blsupiais, Blsupiuose
Bieliū́niškiai, 1– Bieliū́niškių, Bieliū́niškiams, Bieliū́niškius, Bieliū́niškiais, Bieliū́niškiuose
Bukniai, 1 – Buknių, Bukniams, Buknius, Bukniais, Bukniuose
Dambav, 2 –  Dambvos, Dambvai, Dambvą, (su) Dambav, Dambvoje
Dambruka, 1 – Dambrukos, Dambrukai, Dambruką,  (su) Dambruka, Dambrukoje
Dambuvkà, 2 – Dambvkos, Dambvkai, Dambvką, (su) Dambuvk, Dambvkoje
Geležniai, 2 – Geležnių, Geležniams, Geležìnis, Geležniais, Geležniuose
Grabavà, 2 – Grabvos, Grabvai, Grabvą, (su) Grabav, Grabvoje
Gudìnė, 2 – Gudnės,  Gudnei, Gudnę, Gudiné, Gudnėje
Gulbinìškiai, 2 – Gulbinškių, Gulbinškiams, Gulbinìškis, Gulbinškiais, Gulbinškiuose
Igliškė̃liai, 2 – Igliškė̃lių, Igliškė̃liams, Igliškėlis, Igliškė̃liais, Igliškė̃liuose
Kancavà, 2 – Kancvos, Kancvai, Kancvą, (su) Kancav, Kancvoje
Karalekė, 2 – Karalekės, Karalekei, Karalekę, Karaleñké, Karalekėje
Kermušnė, 2 – Kermušnės, Kermušnei, Kermušnę, Kermušiné, Kermušnėje,
Kirmė̃linė, 1 – Kirmė̃linės, Kirmė̃linei, Kirmė̃linę, Kirmė̃line, Kirmė̃linėje
Kižia, 4 – Kižių̃, Kižims, Kižis, Kižias, Kižiuosé
Kuktškiai, 2 – Kuktškių, Kuktškiams, Kuktìškis, Kuktškiais, Kuktškiuose
Kuktaĩ, 4 – Kuktų̃, Kuktms, Kukts, Kuktas, Kuktuosé
Kumelinys, 3 – Kumelionių̃, Kumelionms, Kumelinis, Kumelionims Kumelionysé
Medliškiai, 1– Medliškųi, Medliškiams, Medliškius, Medliškiais, Medliškiuose
Meškė́nai, 1– Meškė́nų, Meškė́nams, Meškė́nus, Meškė́nais, Meškė́nuose
Meškčiai, 2 – Meškčių, Meškčiams, Meškučis, Meškčiais, Meškčiuose
Mikalnė, 2 –  Mikalnės, Mikalnei, Mikalnę, Mikaliné, Mikalnėje
Milčškiai, 2 – Milčškių, Milčškiams, Milčiškis, Milčškiais, Milčškiuose
Nendrniškiai, 1 – Nendrniškių, Nendrniškiams, Nendrniškius, Nendrniškiais, Nendrniškiuose
Ožkasvilia, 34a  – Ožkasvilių̃, Ožkasvilims Óžkasvilius, Ožkasvilias, Ožkasviliuosé 
Pabaiga, 3b – Pabaigų̃, Pabaigms, Pbaigus, Pabaigas, Pabaigauosé
Pacentaĩ, 4 – Pacentų̃, Pacentms, Pacents, Pacentas, Pacentuosé
Pačtriškė, 1 – Pačtriškės, Pačtriškei, Pačtriškę, Pačtriške, Pačtriškėje
Paikškiai,  2 – Paikškių, Paikškiams, Paikìškis, Paikškiais, Paikškiuose    
Palobiškiai, 1 – Palobiškių, Palobiškiams, Palobiškius, Palobiškiais, Palobiškiuose
Pasūduonė̃, 34b – Pasūduonė̃s, Psūduonei, Psūduonę, Psūduone, Pasūduonėjé
Patšinė, 1 – Patšinės, Patšinei, Patšinę, Patšine, Patšinėje
Patlčiai, 1 – Patlčių, Patlčiams, Patlčius, Patlčiais, Patlčiuose
Pajiess, 3b – Pjiesio, Pjiesiui, Pjiesį, Pjiesiu, Pajiesyjé
Panausups, 34b – Pnausupio, Pnausupiui, Pnausupį, Pnausupiu, Panausupyjé
Pazenkav, 2 – Pazenkvos, Pazenkvai, Pazenkvą, (su) Pazenkav, Pazenkvoje
Pietaria, 4 – Pietarių̃, Pietarims, Pietaris, Pietarias, Pietariuosé
Pridotka, 4 – Pridotkų̃, Pridotkms, Pridotks, Pridotkas, Pridotkuosé
Ptriškiai, 1 – Ptriškių, Ptriškiams, Ptriškius, Ptriškiais, Ptriškiuose
Ringovė̃lė, 2 – Ringovė̃lės, Ringovė̃lei, Ringovė̃lę, Ringovėlé, Ringovė̃lėje
Rudškiai, 2 – Rudškių, Rudškiams, Rudiškis, Rudškiais, Rudškiuose
Sibrija, 1 – Sibrijos, Sibrijai, Sibriją, (su) Sibrija, Sibrijoje
Skaisčiū́nai, 1 – Skaisčiū́nų, Skaisčiū́nams, Skaisčiū́nus, Skaisčiū́nais, Skaisčiū́nuose
Skadupiai,1 – Skadupių, Skadupiams, Skadupius, Skadupiais, Skadupiuose
Skriaudtis, 2 – Skriaudčio, Skriaudčiui, Skriaudtį, Skriauduči, Skriaudtyje
Steniškiai, 1 – Steniškių, Steniškiams, Steniškius, Steniškiais, Steniškiuose
Stepniškės, 1 – Stepniškių, Stepniškėms, Stepniškes, Stepniškėmis, Stepniškėse
Svetlic, 2 – Svetlcos, Svetlcai, Svetlcą, (su) Svetlic, Svetlcoje
Širvyda, 4 – Širvydų̃, Širvydms, Širvyds, Širvydas, Širvyduosé
Trakškiai, 2 – Trakškių, Trakškiams, Trakiškis, Trakškiais, Trakškiuose
Triobškiai, 2 – Triobškių, Triobškiams, Triobiškis, Triobškiais, Triobškiuose
Tugalaukis, 1 – Tugalaukio, Tugalaukiui, Tugalaukį, Tugalaukiu, Tugalaukyje
Ungurnė, 2 – Ungurnės, Ungurnei, Ungurnę, Unguriné, Ungurnėje
Uosnė, 2 – Uosnės, Uosnei, Uosnę, Uosiné, Uosìnėje
osupis, 1 –osupio,osupiui,osupį,osupiu,osupyje
žkirčiai, 1–žkirčių,žkirčiams,žkirčius,žkirčiais,žkirčiuose
župiai, 1–župių,župiams,župius,župiais,župiuose
Valavičia, 4 –Valavičių̃, Valavičims, Valavičis, Valavičias, Valavičiuosé
Vdgiriai, 1– Vdgirių, Vdgiriams, Vdgirius, Vdgiriais, Vdgiriuose
Zukiškiai, 1– Zukiškių, Zukiškiams, Zukiškius, Zukiškiais, Zukiškiuose
Žydrniai, 1– Žydrnių, Žydrniams, Žydrnis, Žydrniais, Žydrniuose

 

Zina Eklerienė
Vyriausioji kalbos tvarkytoja
(Parengta pagal Registrų centro Adresų registro duomenis)

 

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}