Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Marijampolės savivaldybės vietovardžių kirčiavimas. Sasnavos seniūnija

Marijampolės savivaldybės vietovardžių kirčiavimas
Sasnavos seniūnija

Aukštji  – Aukštsios, ukštajai, ukštająją, Aukštą́ja, Aukštjoje
Avižnė, 2 – Avižnės, Avižnei, Avižnę, Avižin, Avižnėje
Balemlė, 2 – Balemlės, Balemlei, Balemlę, Balemolé, Balemlėje
Barsuknė, 2 – Barsuknės, Barsuknei, Barsuknę, Barsukiné, Barsuknėje
Baštinė, 1 – Baštinės, Baštinei, Baštinę, Baštine, Baštinėje
Bebrliškė, 1 – Bebrliškės, Bebrliškei, Bebrliškę, Bebrliške, Bebrliškėje
Beržnbūdė, 1 – Beržnbūdės, Beržnbūdei, Beržnbūdę, Beržnbūde, Beržnbūdėje
Bitikaĩ, 4 – Bitikų̃, Bitikms, Bitiks, Bitikas,  Bitikuosé
Brast, 4 – Brasts, Brstai, Brstą, (su) Brast, Brastojé
Bū̃dviečiai, 1 – Bū̃dviečių, Bū̃dviečiams, Bū̃dviečius, Bū̃dviečiais, Bū̃dviečiuose
Čisav, 4 – Čisavs, Čisvai, Čisvą, (su) Čisav, Čisavojé
Čystà Būdà, 4 – Čysts Būds, Čýstai Bū̃dai, Čýstą Bū̃dą, (su) Čýsta Būd, Čystojé Būdojé
Čiiniškė, 1 – Čiiniškės, Čiiniškei, Čiiniškę, Čiiniške, Čiiniškėje
Didžiji Trakškė, 2 – Didžisios Trakškės, Ddžiajai Trakškei, Ddžiąją Trakškę, Didžią́ja Trakišké, Didžijoje Trakškėje
Dženčialuka, 1 – Dženčialukos, Dženčialukai, Dženčialuką, (su) Dženčialuka, Dženčialukoje
lniakalnis, 1 – lniakalnio,lniakalniui,lniakalnį,lniakalniu,lniakalnyje
Gavltuva, 1 – Gavltuvos, Gavltuvai, Gavltuvą, (su) Gavltuva, Gavltuvoje
Gelumbškiai, 2 – Gelumbškių, Gelumbškiams, Gelumbìškis, Gelumbškiais, Gelumbškiuose
Katališkiai, 1 – Katališkių, Katališkiams, Katališkius, Katališkiais, Katališkiuose
Kazlìškiai, 2 – Kazlškių, Kazlškiams, Kazlìškis, Kazlškiais, Kazlškiuose
Kleviniaĩ, 4 – Klevinių̃, Klevinims, Klevinis, Klevinias,  Kleviniuosé
Klevnė, 2 – Klevnės, Klevnei, Klevnę, Kleviné, Klevnėje
Klevnkalnis, 1 – Klevnkalnio, Klevnkalniui, Klevnkalnį, Klevnkalniu, Klevnkalnyje
Kuzaĩ, 4 – Kuzų̃, Kuzms, Kuzs, Kuzas,  Kuzuosé
Lapìškiai, 2 – Lapškių, Lapškiams, Lapìškis, Lapškiais, Lapškiuose
Lgumai,  1 – Lgumų,  Lgumams,  Lgumus,  Lgumais,  Lgumuose
Mačiliškės, 1 – Mačiliškių, Mačiliškėms, Mačiliškes, Mačiliškėmis, Mačiliškėse
Mlupis, 1 – Mlupio, Mlupiui, Mlupį, Mlupiu, Mlupyje
Navasdai, 2 – Navasdų, Navasdams, Navasods, Navasdais, Navasduose
Nedė́ldaržis, 1 – Nedė́ldaržio, Nedė́ldaržiui, Nedė́ldaržį, Nedė́ldaržiu, Nedė́ldaržyje
Nendrniai, 2 – Nendrnių, Nendrniams,  Nendrinis, Nendrniais, Nendrniuose
Nuoragė̃liai, 2 – Nuoragė̃lių, Nuoragė̃liams, Nuoragėlis, Nuoragė̃liais, Nuoragė̃liuose
Obelnė, 2 – Obelnės, Obelnei, Obelnę, Obeliné, Obelnėje
Ožnugaria, 3a – Ožnugarių̃, Ožnugarims Ožngarius, Ožnugarias, Ožnugariuosé 
Pagirė̃liai, 2 – Pagirė̃lių, Pagirė̃liams, Pagirėlis, Pagirė̃liais, Pagirė̃liuose
Pakelškė, 2 – Pakelškės, Pakelškei, Pakelškę, Pekelišké, Pakelškėje
Paseniai, 1 – Pasenių, Paseniams, Pasenius, Paseniais, Paseniuose
Pavenglisk, 2 – Pavenglskos, Pavenglskai, Pavenglską, (su) Pavenglisk, Pavenglskoje
Pgelumbiškis, 1 – Pgelumbiškio, Pgelumbiškiui, Pgelumbiškį, Pgelumbiškiu, Pgelumbiškyje
Paraišups, 34b – Praišupio, Praišupiui, Praišupį, Praišupiu, Paraišupyjé 
Prigražškė, 2 – Prigražškės, Prigražškei, Prigražškę, Prigražišké, Prigražškėje
Purvniškė, 1 – Purvniškės, Purvniškei, Purvniškę, Purvniške, Purvniškėje
Puskelnė̃liai, 2 – Puskelnė̃lių, Puskelnė̃liams, Puskelnėlis, Puskelnė̃liais, Puskelnė̃liuose
Pskelniai, 1 – Pskelnių, Pskelniams, Pskelnius, Pskelniais, Pskelniuose
Rišupis, 1 – Rišupio, Rišupiui, Rišupį, Rišupiu, Rišupyje
Rudškiai, 2 – Rudškių, Rudškiams, Rudìškis, Rudškiais, Rudškiuose
Sasnav, 4 – Sasnavs, Sasnvai, Sasnvą, (su) Sasnav, Sasnavojé
Smalinčia, 1 – Smalinčios, Smalinčiai, Smalinčią, Smalinčia, Smalinčioje
Smigiai, 2 – Smigių, Smigiams, Smilgis, Smigiais, Smigiuose
Surgčiai, 2 – Surgčių, Surgčiams, Surgučis, Surgčiais, Surgčiuose
Svirnavičiai, 2 – Svirnavičių, Svirnavičiams, Svirnaviečis, Svirnavičiais, Svirnavičiuose
Tautkičiai, 1 – Tautkičių, Tautkičiams, Tautkičius, Tautkičiais, Tautkičiuose
Tpeliškės, 1 – Tpeliškių, Tpeliškėms, Tpeliškes, Tpeliškėmis, Tpeliškėse
Uosupė̃lis, 2 – Uosupė̃lio, Uosupė̃liui, Uosupė̃lį, Uosupėli, Uosupė̃lyje
Utalin, 2 – Utalnos, Utalnai, Utalną, (su) Utalin, Utalnoje
Vanabūdė, 1 – Vanabūdės, Vanabūdei Vanabūdę, Vanabūde, Vanabūdėje
Vinčaĩ, 4 – Vinčų̃, Vinčms, Vinčs, Vinčas,  Vinčuosé
Vveriškės, 1 – Vveriškių, Vveriškėms, Vveriškes, Vveriškėmis, Vveriškėse
 

Zina Eklerienė
Vyriausioji kalbos tvarkytoja
(Parengta pagal Registrų centro Adresų registro duomenis)

 

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}