Pradžia
Pradžia

Sutrumpinimų (trumpinių) vartojimo atmintinė


Žodžių trumpinimo taisyklės

1. Rašomas pirmasis, rečiau du pirmieji skiemenys ir po jų einančio kito skiemens visos priebalsės iki balsės (apskritis – apskr.; faksas – faks.)

 

2.  Rašoma viena ar kelios pirmosios (kartais ir ne iš eilės einančios) žodžio priebalsės arba žodžio pradžioje esanti balsė (asmens kodas – a. k.; miestelis – mstl.)

 

3. Rašoma pirmoji žodžio raidė ir po brūkšnelio paskutinysis skiemuo (biblioteka – b-ka, bendrovė – b-vė). Šis trumpinimo būdas mažai naudojamas.

 

4. Žmonių vardai grafiškai trumpinami rašant vieną didžiąją pirmąją raidę (taip pat ir dviraidžius dz, dž): V. Pavardenis,  Dž. Verdis.

 Įsidėmėti: vardas Stasys trumpinamas S., ne St.; Bronius – B., ne Br., bet Just. Marcinkevičius.

 

 

5. Geriau netrumpinti sudėtinių vietovardžių, pvz., N. Akmenė (– Naujoji Akmenė), D. Britanija (– Didžioji Britanija).

 

6. Tarp dviejų sutrumpinimų ar sutrumpinimo ir po jo einančio žodžio paliekamas tarpelis, todėl, pavyzdžiui, A.V. (= A. V.) t.y. (= t. y.), J.Petraitis (= J. Petraitis).

 

7. Negalima trumpinti simbolinių vardų.

 

8. Žodžių junginių sutrumpinimų negalima rašyti su pasvirusiu brūkšniu, pavyzdžiui: turi būti š. m., ne š/m (šių metų), p. d., ne p/d (pašto dėžutė). Pasvirusiu brūkšniu žymimas dviejų žodžių santykis, pvz.: m/sek.

 

9. Dažniau vartojami sutrumpinimai, po kurių nerašome taško:

 

cal – kalorija

cm – centimetras

cnt – centneris

ct – centas

g – gramas

h – valanda

ha – hektaras

kg – kilogramas

km – kilometras

l – litras

m – metras

mg – miligramas

min – minutė

ml – mililitras

mm – milimetras

s – sekundė

t – tona

 

10. Dokumentuose galima vartoti tik oficialiai įteisintus sutrumpinimus.

 

Dažnesnių keliažodžių pavadinimų trumpiniai (akronimai)

(pagal  Albino Masaičio „ Žodžių, žodžių junginių trumpinimai ir pavadinimų santrumpos“ , 2010)

 

AE – atominė elektrinė

ALF – Atviros Lietuvos fondas

BK – Baudžiamasis kodeksas

BVP – bendrasis vidaus produktas

CB – centrinė biblioteka

DLK didžiausia leistina koncentracija

EB – Europos Bendrija

EEB – Europos ekonominė bendrija

EK – Europos Komisija

ELTA – Lietuvos telegramų agentūra

ES – Europos Sąjunga

ET – Europos Taryba

IPK – informacijos paieškos kalba

IPS – informacijos paieškos sistema

JAV – Jungtinės Amerikos Valstijos

JT – Jungtinės Tautos

JTO – Jungtinių Tautų Organizacija

JŪR – Jaunųjų ūkininkų ratelis

KAA – Kauno apskrities archyvas

KPCA – Kultūros paveldo centro archyvas

LCVA – Lietuvos centrinis valstybės archyvas

LE – Lietuvių Enciklopedija

LGGRTC – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

LGGRTI – Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo institutas

LYA – Lietuvos ypatingasis archyvas

LKPMCA – Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro archyvas

LKŽ – Lietuvių kalbos žodynas

LLKS – Lietuvos laisvės kovos sąjūdis

LR – Lietuvos Respublika

MB – mokslinė biblioteka

MT – Ministrų Taryba

MTI – mokslinio tyrimo institutas

NASA – Nacionalinė aeronautikos ir kosminės erdvės tyrimo valdyba

NATO – Šiaurės Atlanto sutarties organizacija

NGP – natūralusis gyventojų prieaugis

NT – Naujasis Testamentas

OBT – operos ir baleto teatras

OS – organizacinis sektorius

PVM – pridėtinės vertės mokestis

RTV – radijas ir televizija

SI – Tarptautinė vienetų sistema

SKAT – Savanoriškoji krašto apsaugos taryba

ST – Senasis Testamentas

ŠE – šiluminė elektrinė

TV – televizija

UNESCO – Jungtinių Tautų Švietimo, kultūros ir mokslo organizacija

VLE – Visuotinė lietuvių enciklopedija

VLIK – Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

 

Lietuvos įmonių veiklos formų galimi trumpiniai

 

AB – akcinė bendrovė

BĮ – bendroji įmonė

DNSB – daugiabučio namo savininkų bendrija

EEIG – Europos ekonominių interesų grupė

GNSB – gyvenamojo namo statybos bendrija

GSEB – garažų statybos ir eksploatavimo bendrija

IĮ – individuali įmonė

IKKB – investicinė kintamojo kapitalo bendrovė

KB – kooperatinė bendrovė

KIB – kontroliuojančioji investicinė bendrovė

KUAB – kooperacijos uždaroji akcinė bendrovė

KŪB – komanditinė ūkinė bendrija

MB – mažoji bendrija

PPR – pramonės ir prekybos rūmai

SB – sodininkų bendrija

SE – Europos bendrovė (pranc. Societas Europaea)

SĮ – savivaldybės įmonė

SP AB – specialiosios paskirties akcinė bendrovė

SP UAB – specialiosios paskirties uždaroji akcinė bendrovė

TŪB – tikroji ūkinė bendrija

UAB – uždaroji akcinė bendrovė

UASB – uždaroji akcinė spaudos bendrovė

UIF – uždarasis investicinis fondas

VĮ – valstybės įmonė

VšĮ – viešoji įstaiga

 

Žodžių ir žodžių junginių trumpiniai ir jų vartojimas

 

Žodžiai ir žodžių junginiai

Sutrumpinimas (trumpinys)

Kur vartojamas

absoliutus

abs.

 

abstraktus

abstr.

 

administracinis

admin.

 

administratorius

administr.

Tik prie pavardės

aikštė

a.

Tik prie pavadinimo

akcija

akc.

 

alėja

al.

Tik prie pavadinimo

amžius

a.

Tik prie skaičių

amžius

amž.

Nurodant metų skaičių

ankstesnis

ankst.

 

antspaudas

antsp.

 

antspaudo vieta

A. V.

 

apygarda

apyg.

Tik prie pavadinimo

apylinkė

apyl.

Tik prie pavadinimo

aprašymas, aprašas

apr.

Tik prie pavadinimo

apskritis

apskr.

Tik prie pavadinimo

aras (žemės ploto vienetas)

a

Tik prie skaičiaus

asmens kodas

a. k.

Tik prie skaičių

asociacija

asoc.

Tik prie pavadinimo

atsiskaitomoji sąskaita

a. s. / atsisk. sąsk.

 

ataskaitinis

atask.

 

atitaisymas

atitais.

 

atsakingasis

atsak.

 

aukcionas

aukc.

 

aukščiausiasis

aukšč.

 

banko kodas

b. k.

Tik prie skaičių

baudžiamasis

baudž.

 

bendrija

b-ja

 

bendrovė

b-vė

 

biudžetinis

biudž.

 

buhalterinis

buh.

 

butas

b. arba bt.

Tik prie skaičiaus

bus daugiau

b. d.

 

centas

ct

Tik prie skaičiaus

centimetras

cm

Tik prie skaičiaus

centneris (100 kg)

cnt

Tik prie skaičiaus

centrinis

centr.

 

civilinis

civ.

 

dabartinis

dab.

 

daktaras (mokslų)

dr.

Tik prie pavardės ar laipsnio pavadinime

darbuotojas

darbuot.

Tik prie pavardės

departamentas

depart.

Tik prie pavadinimo

diagrama

diagr.

 

diena

d.

Tik prie skaičiaus

direktorius

dir.

Tik prie pavardės

doleris

dol.

Tik prie skaičiaus

draugas

drg.

Tik prie pavardės

duktė

d.

Tik po asmenvardžio

duomenys

duom.

 

egzempliorius

egz.

 

eilės numeris

Eil. Nr.

 

einąs pareigas

e. p.

Tik prie pavardės

euras

Eur (liet. santrumpa)

EUR (tarptaut. kodas)

  (simbolis)

Tik prie skaičiaus

 

Stilistiniais sumetimais

elektroninis paštas

e. p. arba el. p.

Tik šalia nuorodos

elektroninis parašas

e. parašas

 

et cetera (lot. ir kita, ir taip toliau)

etc.

 

filialas

fil.

Tik prie pavadinimo

gatvė

g.

Tik prie pavadinimo

generalinis

gen.

 

gimęs(-usi)

gim.

Tik prie datos

gyvenantis(-anti)

gyv.

 

gyvenvietė

gv.

Tik prie pavadinimo

gramas

g

Tik prie skaičiaus

ir panašiai

ir pan.

 

ir taip toliau

ir t. t.

 

įmonė

įm.

Tik prie pavadinimo

inventorinis

inv.

Tik derinyje su „Nr.“

kaimas

k.

Tik prie pavadinimo

kandidatas

kand.

Tik prie pavardės arba skaičiaus

kilogramas

kg

 

kilometras

km

 

klasė

kl.

Prie skaičiaus

komisija

k-ja

 

komitetas

k-tas

 

kitas, kiti

kt.

 

kultūrinis

kultūr.

 

laikinai einantis(-i) pareigas

l. e. p.

Tik prie pavardės

lapai (dokumento)

l.

Tik prie skaičiaus arba pastabose

litras

l

 

maksimalus

maks.

 

metai

m.

Tik po datos

mėnuo

mėn.

 

metras

m

Tik prie skaičiaus

miestas

m.

Tik prie pavadinimo

miestelis

mstl.

Tik prie pavadinimo

miligramas

mg

Tik prie skaičiaus

milijardas

mlrd.

Tik prie skaičiaus

milijonas

mln.

Tik prie skaičiaus

milimetras

mm

Tik prie skaičiaus

mililitras

ml

Tik prie skaičiaus

minutė

min. arba min

Tik prie skaičiaus

miręs(-usi)

m.

Tik prieš datą

mokslo metai

m. m.

 

mokinys

mok.

Tik prie pavardės

mokytojas

mokyt.

Tik prie pavardės

moteris

mot.

Nurodant giminę

numeris

Nr., nr.

Tik prie skaičiaus

nuotrauka

nuotr.

 

pašto dėžutė

p. d.

 

paštas

pšt.

Rašant adresą

paveikslas

pav.

 

paaiškinimas

paaišk.

 

pagrindinis

pagr.

 

palygink

plg.

 

paprastai

ppr.

 

pavyzdžiui

pvz.

 

pilietis

pil.

Tik prie asmenvardžio

ponas, ponaitis

p.

Tik prie pavardės

ponia, panelė

p.

Tik prie pavardės

procentas

proc.

Prie skaitvardžių ir skaičių tekste

prospektas (gatvė)

pr.

Tik prie pavadinimo

protokolas

prot.

 

punktas

p.

Prie skaičiaus

puslapis

p.

Prie skaičiaus

rajonas

r.

 

respublikinis

resp.

 

savaitė

sav.

 

savivaldybė

sav. arba  saviv.

Tik prie pavadinimo

seniūnija

sen.

Tik prie pavadinimo

sekundė

s arba sek.

Tik prie skaičiaus

skyrius

sk.

Prie pavadinimo arba skaičiaus

specialistas(-ė), specialusis

spec.

 

stotis, stotelė

st.

Tik prie pavadinimo

straipsnis

str.

 

sūnus

s.

Tik po asmenvardžio

šių metų

š. m.

Tik nurodant datą

tai yra

t. y.

 

taip pat

t. p.

 

taškas

tšk.

 

technika, techninis(-ė)

techn.

 

telefonas

tel.

 

teisinis

teis.

 

tęsinys

tęs.

 

tomas

t.

Tik prie skaičiaus

tona

t

Tik prie skaičiaus

transportas

transp.

 

tūkstantis

tūkst.

Tik prie skaičiaus

vadinamasis(-oji)

vad.

 

valanda

val. arba h

Tik prie skaičiaus

vyriausiasis(-ioji)

vyr.

Nurodant pareigas

vyresnysis(-ioji)

vyresn.

Nurodant pareigas

vedėjas(-a)

ved.

Nurodant pareigas

žiūrėk

žr.

 

žemės ūkis

ž.ū.

 

 

 Pirmą kartą dokumentuose minimas įstaigos, teisės akto, veikėjo ar kitoks pavadinimas negali būti trumpinamas. Jei pavadinimas bus minimas daug kartų, po nesutrumpinto pavadinimo skliausteliuose reikia nurodyti jo sutrumpinimą, pvz.: nevyriausybinės organizacijos (NVO), Marijampolės savivaldybė (toliau – Savivaldybė).

Pareigų pavadinimai ir titulai rašomi mažąja raide, pvz.: meras, ministras, rektorius, direktorius ir pan. Tačiau aukščiausiųjų pareigūnų pareigų pavadinimai iš pagarbos gali būti rašomi didžiosiomis raidėmis, pvz.: Lietuvos Respublikos Prezidentas – Prezidentas, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas – Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas – Ministras Pirmininkas.

 

 

Parengė kalbos tvarkytoja Zina Eklerienė

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}