Pradžia
Pradžia

Telefonų numerių rašymo atmintinė

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1V-1162 (Žin., 2005, Nr. 152-5628) patvirtintos naujos Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo taisyklės. Už jų nesilaikymą asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Šiose taisyklėse apibrėžtas simbolių naudojimas, tarpų rašymas, teikiami nacionalinių ir tarptautinių telefonų rašymo būdai.

Tarptautinio prefikso simbolis „+“ (pliusas) – rašomas tarptautiniame telefono ryšio numeryje prieš šalies kodą ir primena, kad būtina rinkti šį simbolį, kuris kiekvienoje šalyje gali būti skirtingas. Rašant tarptautinį telefono ryšio numerį, tarpas paliekamas tarp šalies ir miesto kodo.

Skliaustelių simboliu „( )“ suskliaudžiami tik nacionalinio kodo ir miesto kodo skaitmenys. Skliaustai rodo, kad suskliausti skaitmenys toje pačioje numeracijos zonoje nerenkami. Rašant nacionalinį ir tarptautinį telefono ryšio numerius, dvigubas tarpas paliekamas tarp miesto kodo ir tinklo numerio.

Toninių parengties signalų simbolis „~“ rodo, kad reikia laukti papildomo toninio signalo.  Kadangi visoje Lietuvos teritorijoje jau įdiegtas skaitmeninis telefono ryšys, tai praktiškai šis simbolis jau nevartojamas.

Informacinis simbolis  reiškia, kad surinkus telefono ryšio numerį atsilieps automatinis atsakiklis.

Telefono ryšio numerio skaitmenys grupuojami taip:  1234, 12 345, 12 34 56, 123 4567.

Rašomi žodžiai arba jų sutrumpinimai:

Telefonas arba Tel.; Faksas arba Faks.; Mobilusis telefonas arba Mob.

Žodį „telefonas“ galima keisti telefono simboliu.

Turint kelis telefono/fakso numerius (nesujungtus automatinės paieškos rinkimo būdu), vartojamas pasvirojo brūkšnelio simbolis „/“ – iš abiejų pusių atskiriamas tarpais, pvz.:

Galima rašyti visą tik pirmąjį telefono/fakso ryšio numerį, o kitų – tik paskutinius besiskiriančius skaitmenis. Šiuo atveju tarpai iš abiejų simbolio „/“ pusių nepaliekami: Tel.: (8 343)  90 066/92/93 Faks.: (8 343)  90 022/27

Jei nacionalinis ir tarptautinis telefono ryšio numeriai nurodomi kartu, atskiriami horizontalia linija: 
Tel. (8 343)  00 000
  ----------------------
  + 370 343  00 000

ATKREIPKITE DĖMESĮ Į:

Informacinio automatinio atsakiklio ir telefono simbolius.
Numerius skirti pasviru brūkšneliu ir praleisti pasikartojančius numerio skaičius.
Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšių numerius atskirti horizontaliu brūkšniu.
Praktiškai simbolis ~ nereikalingas.
Numerių grupavimas ir dvigubas tarpas tarp miesto kodo ir telefono numerio.

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}