Pradžia
Pradžia

Šeima

Marijampolės savivaldybės šeimos komisija, kas tai?

Tai nuolatinė komisija, sudaroma Marijampolės savivaldybės tarybos  įgaliojimų laikotarpiui, koordinuoti ir formuoti šeimos stiprinimo politiką savivaldybėje.

Marijampolės savivaldybės šeimos komisijos tikslas

Padėti įgyvendinti Marijampolės savivaldybės funkcijas kuriant šeimai palankią aplinką savivaldybėje ir stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su šeimomis ar joms atstovaujančių.

Marijampolės savivaldybės šeimos komisija vykdo šias funkcijas:

* teikia Marijampolės savivaldybės tarybai siūlymus dėl šeimos stiprinimo savivaldybėje prioritetų, programų ir priemonių;

* analizuoja, stebi ir vertina Marijampolės savivaldybės administracijos teisės aktus, darančius įtaką šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;

* analizuoja ir teikia pasiūlymus Marijampolės savivaldybės tarybai, Marijampolės savivaldybės merui, Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui dėl paslaugų šeimai prieinamumo ir plėtros savivaldybėje;

* skatina ir remia šeimų organizacijų ir su šeimomis dirbančių organizacijų veiklą.

Marijampolės savivaldybės šeimos komisija
2023-06-26 Nr. 1-220
2024-04-29 Nr. 1-168

 • Agnė Pavelčikienė, Marijampolės savivaldybės vicemerė, komisijos pirmininkė
 • Ričardas Bagdanavičius, Marijampolės savivaldybės tarybos narys
 • Reda Blaškevičienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (savivaldybės gydytoja)
 • Neringa Bridžiuvienė, VšĮ „Pažinimo sodai“ atstovė
 • Vida Bružinskaitė, Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyriaus vedėja
 • Kristina Dulinskienė, VšĮ „Rainos svajonės“ atstovė
 • Nerijus Mašalaitis, Marijampolės savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
 • Erika Naikelienė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė
 • Jolita Žukelienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriaus vedėja
 • Loreta Rutkauskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorė (vyriausioji specialistė);
 • Lina Sarpalienė, Marijampolės savivaldybės tarybos narė
 • Gintaras Šimanskis, Marijampolės Rotary klubo atstovas
 • Erika Vaznė, Buktos bendruomenės atstovė
 • Vaidas Zabilevičius, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėjas Marijampolės mieste
 • Asta Kavalskienė, Marijampolės savivaldybės administracijos vyriausioji specialistė (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė

Marijampolės savivaldybės šeimos komisijai pasiūlymus, įgyvendinant šeimos stiprinimo politiką, galite teikti el. paštu: seima@marijampole.lt

Informacija atnaujinta 2024-06-07 15:34