Pradžia
Pradžia

PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR NUOMOTI

PARAMA BŪSTUI ĮSIGYTI AR NUOMOTI

Kokia parama gali būti suteikta būstui įsigyti arba jį nuomoti

Parama būstui įsigyti:
teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, valstybės iš dalies kompensuojamų būsto kreditų gavėjams teikiant subsidijas (10 - 20 proc.) iš dalies kompensuojamų būsto kreditų daliai apmokėti, mokant išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją 
arba
vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymu teikiant finansinę paskatą. Finansinė paskata teikiama pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms, atitinkančioms šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nurodytus reikalavimus, gavusioms Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintos formos pažymą, patvirtinančią jaunos šeimos teisę į finansinę paskatą pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms ir imančioms būsto kreditą pirmajam būstui pirkti ar (ir) statyti, skiriant subsidiją būsto kredito daliai apmokėti arba jaunos šeimos prašymu – pradiniam įnašui padengti.

Teikiamos subsidijos dydis – 15-30 procentų būsto kredito pirmajam būstui įsigyti sumos.
Daugiau informacijos rasite  https://www.marijampole.lt/bustas/informacija-del-finansines-paskatos-pirmaji-busta-isigyjancioms-jaunoms-seimoms/1499

Parama būstui išsinuomoti: 
teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, asmenims ir šeimoms nuomojant socialinį būstą
arba
mokant būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją.  

Teisę į Savivaldybės socialinį būstą turi šeimos ir asmenys, kurių Gyventojų turto deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruotas turimas turtas ir gautos pajamos už kalendorinius metus prieš prašymo įrašyti į atitinkamą šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą pateikimo dieną yra mažesni už pajamas ir turtą, kurių didžiausius dydžius nustato įstatymas, jeigu jie neturi Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise priklausančio būsto arba turimo būsto arba turimo būsto naudingasis plotas, tenkantis vienam šeimos nariui, yra mažesnis kaip 10 kvadratinių metrų arba yra mažesnis kaip 14 kvadratinių metrų, jeigu šeimoje yra asmuo, kuriam Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 40 procentų ar mažesnis darbingumo lygis arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą, sunkia forma.

Asmenys ir šeimos, turintys teisę į būsto nuomos mokesčio dalies kompensaciją, nustatyta tvarka kreipiasi į savivaldybės administraciją dėl kompensacijos, pateikdami pagal Civiliniame kodekse nustatytas sąlygas ne trumpiau kaip vieniems metams sudarytą būsto nuomos  sutartį, pagal kurią išsinuomoja fiziniams ar juridiniams asmenims (išskyrus savivaldybes) priklausantį būstą, esantį savivaldybės, kurioje asmuo ar šeima yra deklaravę savo gyvenamąją vietą, o jeigu deklaruotos gyvenamosios vietos neturi, savivaldybės, kurioje yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, teritorijoje.

Būsto nuomos sutartis privalo būti įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Kompensacijos dydis apskaičiuojamas atsižvelgiant į asmenų skaičių šeimoje, tačiau negali viršyti būsto nuomos mokesčio dydžio.
Kompensacija mokama už laikotarpį nuo būsto nuomos sutarties sudarymo dienos, jeigu savivaldybės administracija priėmė sprendimą mokėti kompensaciją, bet ne anksčiau kaip nuo asmens ar šeimos kreipimosi dėl kompensacijos.

Daugiau informacijos dėl būsto savivaldybėje: 
https://www.marijampole.lt/bustas/190
https://www.marijampole.lt/administracines-paslaugos/11-bustas/716

Kontaktinis asmuo
Birutė Domarkienė, Turto valdymo skyriaus vedėja, tel.: +370  343 90 058, +370  615 49 143; el. p.  turtas@marijampole.lt

Informacija atnaujinta 2023-07-04 15:34

Komentarai

{{msg}}

Vardas
El. paštas
Komentaras

Ačiū, komentaras bus matomas kai administratorius jį patvirtins.
{{comment.name}} {{comment.time | u2date : 'yyyy.MM.dd'}}
{{comment.comment}}