Pradžia
Pradžia

Išvados ir ataskaitos

Išvados ir ataskaitos
2024 m.

Veiklos audito išankstinio tyrimo ataskaita „Melioracijos ir hidrotechninių statinių infrastruktūros priežiūra ir plėtojimas“

2023 m.

Veiklos auditas „Kultūros plėtojimas, finansavimas ir priežiūra Marijampolės savivaldybėje“

Audito ataskaita „Apie Marijampolės savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą“

Audito išvada „Apie Marijampolės savivaldybės 2022 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą“

Išvada „Dėl Marijampolės savivaldybės skolinimosi galimybių“

Audito procedūrų ataskaita „Marijampolės lopšelio - darželio „Rasa“ 2022 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir lėšų bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“

Audito procedūrų ataskaita „Marijampolės Rimanto Stankevičiaus progimnazijos 2022 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir lėšų bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“

Išvada dėl Marijampolės savivaldybės skolinimosi galimybių

Audito procedūrų ataskaita „Marijampolės sav. Patašinės daugiafunkcio centro 2022 m. Finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir lėšų bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“

Informacija Marijampolės savivaldybės tarybos Kontrolės komitetui dėl UAB „Marijampolės autobusų parkas“ parduoto nekilnojamojo turto

2022 m.

UAB „Marijampolės butų ūkis“ akcijų pirkimo-pardavimo sandorio ribotos apimties atitikties audito ataskaita

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ finansinio (teisėtumo) audito rezultatai

Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro 2021 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir lėšų bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ 2021 m. finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir lėšų bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas

Audito ataskaita ir išvada apie Marijampolės savivaldybės 2021 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rinkinius, biudžeto ir turto naudojimą

Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams

Dėl garantijos suteikimo kredito linijai gauti

Marijampolės priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2021 m. finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir lėšų bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas

Marijampolės krašto ir Prezidento Kazio Griniaus muziejaus veiklos audito ataskaita

Audito procedūrų ataskaita „Marijampolės Petro Armino progimnazijos 2021 metų finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių teisingumo ir lėšų bei turto naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“

Išvada „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti“

2021 m.

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. ataskaita

Finansinės būklės ataskaitų rinkinys pagal 2021 m. gruodžio 31 d. duomenis

Išvada dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti

VšĮ „Marijampolės telekinas“ ribotos apimties finansinio ir veiklos audito ataskaita

UAB „Marijampolės butų ūkis“ ribotos apimties finansinio ir veiklos audito ataskaita

VšĮ Marijampolės ligoninės veiklos ataskaita

Socialinio būsto fondo plėtra Marijampolės savivaldybėje veiklos audito rezultatai

Audito ataskaita „Marijampolės savivaldybės Igliaukos A.Matučio gimnazijos finansinio (teisėtumo) audito rezultatai“

Audito ataskaita „Marijampolės savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų, biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“

Audito išvada „Marijampolės savivaldybės 2020 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio duomenų, biudžeto lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“

Išvada „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti

Audito ataskaita „Marijampolės savivaldybės Mokolų progimnazijos finansinio (teisėtumo) audito rezultatai“

Audito ataskaita „Marijampolės savivaldybės Želsvos progimnazijos finansinio (teisėtumo) audito rezultatai“

Ataskaita „Marijampolės dramos teatro finansinio audito rezultatai“

Išvada dėl garantijos suteikimo

2020 m. 
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės trumpalaikės paskolos ėmimo iš Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Marijampolės „Ryto“ pagrindinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita
Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita

Marijampolės „Saulės“ pradinės mokyklos finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita

Marijampolės vaikų lopšelio-darželio „Vaivorykštė“ finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita

Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita

Marijampolės savivaldybės 2019 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo ir naudojimo įstatymų nustatytiems tikslams finansinio ir teisėtumo audito ataskaita ir išvada

Išvada dėl Marijampolės savivaldybės garantijos suteikimo UAB „Sūduvos vandenys“

išvada dėl Marijampolės savivaldybės garantijos suteikimo UAB „Marijampolės autobusų parkas“

Išvada „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti“

Nekilnojamojo turto valdymo veiklos audito ataskaita

2019 m.
Veiklos audito ataskaita „Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo,  lėšų valdymo ir naudojimo ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo aspektas vertinimas“
Žemės nuomos mokesčio administravimo veiklos audito ataskaita
UAB „Sūduvos vandenys “ finansinio ir veiklos audito ataskaita
Marijampolės „Šaltinio“  progimnazijos finansinio (teisėtumo) audito rezultatai
Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos finansinio  (teisėtumo) audito rezultatai
Marijampolės savivaldybės Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos finansinio (teisėtumo) audito rezultatai
Marijampolės Sūduvos gimnazija finansinio (teisėtumo) audito rezultatai
Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita ir išvada „Marijampolės savivaldybės 2018 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir disponavimo jais teisėtumo vertinimas“
2018 m.
Ataskaita dėl Marijampolės kultūros centro ir Marijampolės laisvalaikio užimtumo centro reorganizacijos
UAB „Marijampolės autobusų stoties“ ir UAB „Marijampolės autobusų parkas“ 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinių vertinimo ataskaita
 Marijampolės vaikų lopšelio - darželio „Rūta“ atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita ir išvada
 UAB „Marijampolės butų ūkis“ finansinio ir veiklos audito  ataskaita
 Marijampolės mokyklos - darželis „Želmenėliai“ finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita ir išvada
 Marijampolės savivaldybės Sasnavos pagrindinės mokyklos  finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita ir išvada
 Marijampolės socialinės pagalbos centro atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita ir išvada
Marijampolės savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo vertinimo ataskaita ir išvada
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti vertinimo
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės garantijos suteikimo  UAB  „Sūduvos vandenys"
VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras veiklos audito ataskaita
2017 m.
Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita ir išvada
Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo  centras  atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita ir išvada
Marijampolės moksleivių kūrybos centras atlikto finansinio (teisėtumo) audito rezultatų ataskaita ir išvada
Finansinio (teisėtumo) audito ataskaita dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės lėšų ir turto valdymo, naudojimo, disponavimo vertinimo
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų konsoliduotųjų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio
Išvada dėl Marijampolės savivaldybės 2016 metų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo ataskaitos
Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti  ataskaita ir išvada
VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties veiklos audito ataskaita ir išvada
VšĮ „Marijampolės telekinas“ finansinio ir teisėtumo audito ataskaita ir išvada
Marijampolės savivaldybės Mokolų pagrindinės mokyklos atlikto finansinio (teisėtumo) audito ataskaita ir išvada 
Informacija atnaujinta 2024-02-14 11:26