Pradžia
Lt En
Pradžia
lt
en

Pasibaigę finansavimo konkursai

Papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės
veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5. Priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-09-11

2020 metais finansuojamų projektų, įgyvendinamų Marijampolės savivaldybėje pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, sąrašas

2020 metų projektų, pateiktų pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ rezervinis sąrašas

Konkursas Marijampolės savivaldybės savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų programų projektų finansavimui 2020 metams

Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-08-19

Marijampolės savivaldybės savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų programų projektų finansavimo 2020 m. konkurso lėšos skiriamos šių institucijų projektams vykdyti

Kvietimas teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoms finansuoti

 

Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-08-14

 

Papildomas kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" 

Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-07-29

2020 metais finansuojamų projektų, įgyvendinamų Marijampolės savivaldybėje pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, sąrašas

Konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-07-24

2020 m. Marijampolės savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas

Neįgaliųjų socialinės integracijos programos projektų paraiškų konkursas Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-07-13 2020 m. marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos projektams finansuoti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas

Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų programų vertinimo ir finansavimo konkursas

Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-06-15  

Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo 2019-2022 metų programos projektų finansavimo 2020 metais konkursas

Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-06-18   Konkurso rezultai
Kultūros ir meno organizacijos kviečiamos teikti paraiškas Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-06-08  
Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-06-12 2020 m. Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų sporto srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos programų lėšų paskirstymas
Kvietimas bendruomeninėms ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms teikti paraiškas paramai gauti
Paraiškos primimas baigėsi  2020-05-25

2020 metais finansuojamų projektų, įgyvendinam Marijampolės savivaldybėje pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse", sąrašas

2020 metų projektų, pateiktų pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2020 metų veiksmų plano įgyvendinimo 1.1.5 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ rezervinis sąrašas

Skelbiamas Marijampolės savivaldybės Atvirųjų jaunimo centrų ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų finansavimo 2020 metų konkursas
Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-04-21 Konkurso rezultai
Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2020 m. programa, vykdant priemonę "Prisidėjimas prie ES įgyvendintų projektų tęstinumui užtikrinti"
Paraiškų priėmimas baigėsi 2020-03-17 Lėšų, skirtų Marijampolės savivaldybės užimtumo didinimo 2020 metų programai įgyvendinti, sąrašas
Kviečiame socialinių paslaugų srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti veiklos programas finansinei paramai gauti
Dokumentų prėmimas baigėsi Socialinių paslaugų srityje veikiančių nevyriausybinių organizacijų veiklos programoms finansuoti 2020 m. skirtų lėšų paskirstymas

Skelbiamas 2020 metų konkursas švietimo įstaigų prevencinių programų projektams finansuoti

Paraiškų priėmimas baigėsi 2020 m. Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų projektams finansuoti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas

Skelbiamas aplinkosaugos projektų finansavimo konkursas

Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario 1 d. Vėliau pateiktos paraiškos bus svarstomos antrame metų pusmetyje.
Paraiškų priėmimas baigėsi  
Skelbiamas Marijampolės savivaldybės kultūros programos projektų finansavimo 2020 metais konkursas Paraiškų priėmimas baigėsi

2020 m. Marijampolės savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų, viešųjų kultūros įstaigų, nevyriausybinių kultūros organizacijų programų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas

Konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Projektų paraiškų  priėmimas baigėsi  
Skelbimas papildomas paraiškų priėmimas Atvirųjų jaunimo centrų  ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų  finansavimo konkursui Paraiškų priėmimas baigėsi  
Kviečiame teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo  (NVŠ) programoms 2020 metams finansuoti
Paraiškų priėmimas baigėsi  
Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų 2020 m. finansavimo konkursas
Paraiškų priėmimas baigėsi  
Skelbiamas savanorius priimančių organizacijų programų projektų finansavimo 2019 metų konkursas
Paraiškų priėmimas baigėsi 2019-11-04
16.00 val.
Marijampolės savivaldybės savanoriškos tarnybos įgyvendinimo savanorius priimančių organizacijų programų projektų finansavimo 2019 metų konkurso rezultatai
Kviečiame teikti socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 m. projektų paraiškas
Paraiškų priėmimas baigėsi  2019-11-04 2020 m. Marijampolės savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas
Kviečiame teikti neįgaliųjų socialinės integracijos per sportą projektų paraiškas
Paraiškų priėmimas baigėsi  2019-11-04 Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019-2020 metais konkursui pateiktų paraiškų sąrašas
Skelbiamas 2019 metų konkursas švietimo įstaigų prevencinių programų projektams finansuoti
Paraiškų priiėmimas baigėsi 
2019-09-13
 
Kvietimas teikti paraiškas neformaliojo vaikų švietimo programoms finansuoti
Paraiškų priėmimas baigėsi  2019-08-26  
Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“
Paraiškų priėmimas baigėsi 2019-07-22 Finansuojamų projektų sąrašas
Prašymų priėmimas į Jurgežerių „Gintaro poilsiavietę“
Prašymų priėmimas baigėsi 2019-05-17  
Kviečiame nevyriausybines organizacijas teikti veiklos programas finansinei paramai gauti
Veiklos programų priėmimimas baigėsi  2019-04-19

2019 m. skirtos lėšos nevyriausybinių organizacijų socialinėms programoms finansuoti
Jaunimo reikalų departamento prie SADM Inovacijų jaunimo politikos srityje projektų finansavimo 2019 metais konkursas
Projektų priėmimas baigėsi 2019-04-29  
2019 metų konkursas švietimo įstaigų prevencinių programų projektams finansuoti
Paraiškų priėmimas baigėsi  2019 m. Marijampolės savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų prevencinių programų projektams finansuoti skirtų savivaldybės biudžeto lėšų paskirstymas
2019 metų konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti
Paraiškų priėmimimas  baigėsi

Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 2019 m. programos lėšų paskirstymas

2019 m. Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamų projektų sąrašas(gavus papildomą finansavimą)

Konkursas 2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškoms finansuoti

Paraiškų priėmimas baigėsi Paskirstytos lėšos 2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškoms finansuoti
Marijampolės savivaldybės kultūros programos projektų finansavimo 2019 metais konkursas
Paraiškų priėmimas baigėsi 2019 m. Marijampolės savivaldybės biudžetinių kultūros įstaigų, viešųjų kultūros įstaigų, nevyriausybinių kultūros organizacijų programų finansuojamų iš savivaldybės biudžeto projektų sąrašas
Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo  2019-2022 metų programos projektų finansavimo 2019 metais konkursas

Paraiškų priėmamas baigėsi
Paraiškų vertinimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimo   2019-2022 metų programos  projektų finansavimo 2019 m. konkurso lėšos  skiriamos šių institucijų projektams vykdyti

Atvirųjų jaunimo centrų  ir Atvirųjų jaunimo erdvių veiklos programų  finansavimo konkursas

Paraiškų priėmamas baigėsi
Paraiškų vertinimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės  Atvirųjų jaunimo centrų  ir Atvirųjų jaunimo  erdvių veiklos programų  finansavimo 2019 metų konkurso   lėšos skiriamos šių institucijų projektams vykdyti

Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto programos konkursas

Paraiškų priėmimas baigėsi 

Nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų finansuojamų projektų sąrašas

Marijampolės savivaldybės administracijos 2018 metų papildomas konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Paraiškų priėmimas baigėsi
Paraiškų vertinimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamų projektų sąrašas (papildomo konkurso)
Papildomas Marijampolės savivaldybės  jaunimo užimtumo  2015-2018 metų programos projektų  finansavimo 2018 metų  konkursas

Paraiškų priėmimas baigėsi
Paraiškų vertinimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės jaunimo užimtumo  2015-2018 metų programos projektų papildomo finansavimo 2018 m. konkurso finansuojamų projektų sąrašas

Kviečiame teikti paraiškas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams
Paraiškų priėmimas baigėsi 2019 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems lėšų paskirstymas

2018 finansuojamų ir nefinansuojamų projektų „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ sąrašas

 

 

Kvietimas teikti paraiškas pagal 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paraiškų priėmimas baigėsi  

Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo atrankos konkursas

Paraiškų priėmimas baigėsi

Patvirtintos lėšos 2019 m. neįgaliųjų socialinei integracijai per kūno kultūrą ir sportą

Kvietimas teikti paraiškas pagal nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“

Paraiškų priėmimas baigėsi

 

Prašymų priėmimas dėl vaikų vasaros poilsio dalinio finansavimo

Prašymų priėmimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės vaikų, kuriems skiriamas dalinis savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamas 2018 m. vaikų vasaros poilsis VšĮ „Gintaro poilsiavietė" Jurgežeriuose, sąrašas (pdf)

Papildomas finansavimas 2018 m. Marijampolės savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams

   

Papildomas finansavimas projektui 2018 m. Marijampolės savivaldybės Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą

   

Marijampolės savivaldybės administracijos 2018 metų  konkursas neįgaliųjų socialinės integracijos projektų paraiškoms finansuoti

Paraiškų teikimas baigėsi
Paraiškų vertinimas baigėsi

2018 m. Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos projektams finansuoti skirtų lėšų paskirstymas (pdf)

Marijampolės savivaldybės administracijos 2018 metų konkursas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams finansuoti

Paraiškų teikimas baigėsi
Paraiškų vertinimas baigėsi

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programos finansuojamų projektų sąrašas (pdf)

Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos finansuojamų projektų sąrašas (gavus papildomą finansavimą) (pdf)

Marijampolės savivaldybės nevyriausybinių organizacijų, religinių bendrijų ir menininkų programų finansavimo iš savivaldybės biudžeto programos konkursas

Paraiškų teikimas baigėsi

Paraiškų vertinimas baigėsi

Nevyriausybinų organizacijų, religinių bendruomenių  ir menininkų finansuojamų projektų sąrašas (pdf)

Marijampolės savivaldybės  jaunimo užimtumo  2015-2018 metų programos projektų  finansavimo 2018 metų  konkursas

Paraiškų teikimas baigėsi.
Paraiškų vertinimas baigėsi

 

Marijampolės jaunimo užimtumo 2015-2018 m. programos projektų finansavimo 2018 m.  konkurso finansuojamų projektų sąrašas (pdf)

Informacija atnaujinta 2020-10-08 08:21